Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 825 50 24 / 22 608 28 26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą
Zagadnienia Informacji Naukowej 1/2014Wydawnictwo SBPcena 57,00 zł

Seria: czasopismo
ISSN: 0324-8194
Waga: 0.40 kg
Czestotliwość: półrocznik


Ładowanie
Zamów Prenumeratę:

 

Spis treści

 

Rozprawy badania materiały

 

 • Mieczysław Muraszkiewicz, An Essay on Information Overload [Esej o nadmiarze informacji] [kup online]
 • Kazimierz Krzysztofek, Obszary i konteksty informatologii w epoce cyfrowej: sieci – informacja – dane – software [Domains and Contexts on Information Science in the Digital Age: Networks—Information—Data—Software] [kup online]
 • Sebastian Grabowski, What is Open Data and How to Benefit from It [Open Data – czym są i jak z nich czerpać korzyści] [kup online]
 • Zuzanna Wiorogórska, Information Literacy and Doctoral Students in France and Poland. A Comparative Study [Edukacja informacyjna a doktoranci we Francji i w Polsce. Badanie porównawcze] [kup online]
 • Jacek Tomaszczyk, Współautorstwo publikacji w wybranych polskich i zagranicznych czasopismach z zakresu bibliologii i informatologii [Co-autorship of Publications in Selected Polish and International Library and Infromation Science Journals] [kup online]
 • Marek Nahotko, Organizacja wiedzy w umyśle człowieka w świetle teorii schematów i gatunków [Organization of Knowledge in Human Mind in the Light of Schemata and Genres Theory] [kup online]
 • Jolanta Szulc, Systemy ekspertowe w działalności bibliotecznej i informacyjnej: stan badań, problemy badawcze, przykłady zastosowań [Expert Systems in Library and Information Services: the State of Research, Issues, Examples of Applications] [kup online]
 • Stanisława Kurek-Kokocińska, Kierunki rozwoju informacji i sytuacja informacyjna użytkownika książki [Trends in the Development of Information and the Information Situation of Book Users] [kup online]

 

Eecenzje i omówienia

 

 • Małgorzata Góralska: Piśmienność i rewolucja cyfrowa [Literacy and Digital Revolution]. Wrocław 2013 (Barbara Sosińska-Kalata)
 • Władysław Marek Kolasa: Historiografia prasy polskiej (do 1918 roku). Naukometryczna analiza dyscypliny (1945–2009) [Historiography of Polish Press (before 1918): A Scientometric Analysis of the Field in the Years 1945–2009]. Kraków 2013 (Marta Skalska-Zlat)
 • Sebastian Dawid Kotuła: Komunikacja bibliologiczna wobec World Wide Web [Bibliological Communication and the World Wide Web]. Lublin 2013 (Małgorzata Kisilowska)
 • Mirna Willer & Gordon Dunsire: Bibliographic Information Organization in the Semantic Web [Organizacja informacji bibliograficznej w Sieci Semantycznej]. Oxford–Cambridge 2013 (Marcin Roszkowski)
 • Wśród zagranicznych książek [Foreign publications] (Jacek Wojciechowski)
 • Przegląd polskich nowości wydawniczych [New Polish Publications] (Anna Stanis)

 

Kronika

 • „The Human Experience Conference” (Warszawa, 10–11 kwietnia 2014 / Warsaw, April 10–11, 2014) (Anna Mierzecka)
 • „Knowledge Organization in the 21st Century: Between Historical Patterns and Future Prospects”. 13th International Conference (ISKO 2014) Kraków, 19–22 maja 2014 / Cracow, May 19–22, 2014) (Marcin Roszkowski)

Wskazówki dla autorów

Zaproszenie na konferencję

 
Zobacz też
Partnerzy
Partnerzy: Partnerzy zagraniczni: