Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 825 50 24 / 22 608 28 26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą
Zagadnienia Informacji Naukowej 1/2015Wydawnictwo SBPcena 57,00 zł

Seria: czasopismo
ISSN: 0324-8194
Waga: 0.40 kg
Czestotliwość: półrocznik


Ładowanie
Zamów Prenumeratę:

 

Opis:

 

Publikacja dostępna także w serwisie IBUK oraz IBUK Libra.

 

Spis treści

 

ROZPRAWY. BADANIA. MATERIAŁY | THESES. RESEARCH. MATERIALS

 • David Nicholas, Using, Citing and Publishing Scholarly Content in the Digital Age: Case Study of Humanities Researchers [Wykorzystanie, cytowanie i publikowanie treści naukowych w erze cyfrowej: studium przypadku badaczy humanistyki] [czytaj online]
 • Łukasz Iwasiński, Metody walki semiotycznej w społeczeństwie informacyjnym [Methods of Semiotic Struggle in the Information Society] [czytaj online]
 • Piotr Nowak, Językowe aspekty polskiej polityki naukowej: pomiędzy lokalnością a globalizacją informacji [Linguistic Aspects of Polish Academic Policy. Between Locality and Globalization of Information] [czytaj online]
 • Edyta Kędzierska, Wzmocnione publikacje: nowy model wsparcia komunikacji naukowej [Enhanced Publications: a New Model of Supporting Scholarly Communication] [czytaj online]
 • Arkadiusz Pulikowski, Widoczność polskich publikacji naukowych w Internecie [Visibility of Polish Scholarly Publications on the Internet] [czytaj online]
 • Victoria Frâncu, Tabita Popescu, Twenty Years After: Scientific Research in the Field of Knowledge Organization in Romania (1993–2012) [Dwadzieścia lat później: badania w zakresie organizacji wiedzy w Rumunii (1993–2012)] [czytaj online]
 • Anna Mierzecka, Information Behavior within the Humanities: Searching or Browsing, Recall or Precision? Researching the Information Needs of Academics: the Case Study of the Faculty of History of the University of Warsaw [Zachowania informacyjne w humanistyce: wyszukiwanie czy przeglądanie, kompletność czy dokładność? Badanie potrzeb informacyjnych naukowców: przypadek Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego] [czytaj online]
 • Andrius Šuminas, Arūnas Gudinavičius, Web Usability Evaluation Based on Eye Tracking. Case Study of Lithuanian National Museum Website [Badanie użyteczności serwisów internetowych oparte na eye-trackingu. Studium przypadku witryny internetowej Litewskiego Muzeum Narodowego] [czytaj online]

RECENZJE I OMÓWIENIA | REVIEWS

 • Zawód infobroker. Polski rynek informacji. Red. nauk. Sabina Cisek i Aneta Januszko-Szakiel [The Profession of Information Broker: the Polish Information Market]. Warszawa 2015 (Barbara Sosińska-Kalata, Monika Halasz-Cysarz) 
 • Andrew Hodges: Alan Turing: Enigma [Alan Turing: The Enigma]. Warszawa 2014 (Marta Grabowska)
 • Mobile Library Services. Best practices. Ed. by Charles Harmon & Michael Messina [Mobilne usługi biblioteczne. Najlepsze praktyki]. Lanham Toronto 2013 (Grzegorz Gmiterek) 
 • Sebastian Kotuła: Wstęp do open source [Introduction to Open Source]. Warszawa 2014 (Seweryn Dobrzelewski)
 • Wśród zagranicznych książek [Foreign Publications] (Jacek Wojciechowski)
 • Przegląd polskich nowości wydawniczych [New Polish Publications] (Anna Stanis)

KRONIKA | CHRONICLE

 • „Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego – wczoraj, dziś, jutro” (Szczyrk, 3–4.12.2014) [“Development Strategy for the Information Society of Silesia Voivodeship – Yesterday, Today, Tomorrow” (Szczyrk, December 3–4, 2014)] (Katarzyna Janczulewicz)
 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian” Nauka o informacji a humanistyka cyfrowa (Warszawa, 11–12 maja 2015 r.) [The Third Scientific Conference “Information Science in an Age of  Change”. Information Science and Digital Humanities (Warsaw, May 11–12, 2015)] (Monika Halasz-Cysarz, Marcin Roszkowski)
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Homo Communicativus. Przestrzeń informacyjna współczesnej nauki” (Toruń, 25–26 czerwca 2015 r.) [The Second Polish Scientific Conference “Homo Communicativus. Information Space of Contemporary Science” (Torun, June 25–26, 2015)] (Monika Halasz-Cysarz, Piotr Rudera)

 

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW | GUIDELINES FOR AUTHORS

 
Zobacz też
Partnerzy
Partnerzy: Partnerzy zagraniczni: