Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą
Zagadnienia Informacji Naukowej 1/2020Wydawnictwo SBPcena 59,00 zł

Seria: czasopismo
ISSN: 0324-8194
VAT: 5 %
Waga: 0.36 kg

Częstotliwość: półrocznikŁadowanie
Zamów Prenumeratę:

Spis treści

 

ROZPRAWY. BADANIA. MATERIAŁY | THESES. RESEARCH. MATERIALS

 

Remigiusz Sapa

What Is an Information Agent? Looking for a New Approach to the Subject of Information Processes [Czym jest agent informacyjny? W poszukiwaniu nowego podejścia do podmiotu procesów informacyjnych]

 

Arkadiusz Pulikowski

The Relation Between the Structure of Abstracts in LIS and Anthropology and Their Rank [Struktura abstraktów w czasopismach z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz antropologii w relacji do rangi tych czasopism]

 

Zbigniew Gruszka

What May Library and Information Science Offer to Personal Information Management? [Co bibliologia i informatologia mogą zaoferować w zarządzaniu indywidualnym informacją?]

 

Małgorzata Glinicka

Otwarty dostęp w krajach globalnego Południa [Open Access in the Global South]

 

Łukasz Opaliński, Marcin Jaromin

Wybrane metody prognozowania tempa rozwoju dyscyplin naukowych (indeks citing half-life, metoda regresji nieliniowej, linearyzowanej i wielomianowej drugiego stopnia) [Selected Methods of Forecasting the Rate of Scientific Disciplines Development (Citing Half-Life Index, Nonlinear Regression Method, Linearized Regression Method and Second-Degree Polynomial Regression)]

 

Diana Pietruch-Reizes

Problematyka ochrony własności intelektualnej na studiach zarządzania informacją i kierunkach pokrewnych w Polsce [Intellectual Property Protection at the University Education in Information Management and Related Fields in Poland]

 

ZAGADNIENIA ARCHITEKTURY INFORMACJI | ISSUES IN INFORMATION ARCHITECTURE

 

Jacek Tomaszczyk, Anna Matysek

IA, UX, UID, IxD – analiza terminów i pojęć [IA, UX, UID, IxD: An Analysis of Terms and Concepts]

 

RECENZJE I OMÓWIENIA | REVIEWS

 

Anna Matysek, Jacek Tomaszczyk. (2019). Get Organized in a Visual Way! Personal Productivity System in Trello (eBook Kindle Edition) [Zorganizuj się w sposób wizualny! System produktywności osobistej w Trello] (Aneta Januszko-Szakiel)

 

Przegląd polskich nowości wydawniczych [New Polish Publications] (Anna Stanis)

 

KRONIKA | CHRONICLE

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa WIAD20: „Architektura Informacji Istotą Projektu” (Toruń, 22 lutego 2020 r.) [The Second National Scientific Conference WIAD20: „The IA Element” (Torun: 22 February 2020)] (Mariusz Balcerek)

 

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW | GUIDELINES FOR AUTHORS

Tagi:
 
Przegląd Biblioteczny
Przegląd Biblioteczny 1/2021Wydawnictwo SBPcena 49,00 zł
Tagi:
Poradnik Bibliotekarza
Poradnik Bibliotekarza 4/2021Wydawnictwo SBPcena 19,50 zł
Tagi: