Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą
Bibliologia Politycznacena 12,00 zł 35,00 zł

Redaktor: Dariusz Kuźmina
Seria: NAUKA - DYDAKTYKA - PRAKTYKA
Liczba stron: 452
Data wydania: 2011
VAT: 5 %
Waga: 0.80 kgOpis:

BIBLIOTEKARZU MEGA rabaty od 80 % do 99 % na wybrane tytuły (trwa do wyczerpania zapasów)

Od początku swego istnienia książka stała się narzędziem propagandy i walki politycznej, zaś rówieśnikiem jej jest instytucja cenzury. Zagadnieniom tym poświęcona była sesja naukowa, której pokłosiem jest najnowsza książka Wydawnictwa SBP. Jej tytuł Bibliologia polityczna, to termin zaproponowany przez prof. Krzysztofa Migonia, dotyczy on badania wszelkich, z reguły niejawnych dla czytelnika, wpływów jakie ideologia i polityka mają na treść, wygląd, recepcję i dzieje książki. Rekomendowana publikacja, to obszerny tom, składający się z 40 tekstów analizujących tę problematykę na przestrzeni wieków i w czasach najnowszych. Są to komunikaty naukowe, lecz wiele z nich może być pasjonujących także dla pozaakademickiego czytelnika. Można się z nich bowiem dowiedzieć; co czytali Hitler i Stalin, jak, w latach pięćdziesiątych ub. wieku, „szpikowano” propagandą książeczki dla dzieci  albo jakie było wyposażenie techniczne podziemnych drukarni w czasach powstania styczniowego, a jakie w okresie stanu wojennego.

Spis treści

Część I Propaganda i promocja w czasach nowożytnych
Agnieszka Łuszpak - Książka w przekazie idei
Dariusz Kuźmina - Piśmiennictwo jezuitów w XVI wieku w Polsce
Agnieszka Helman-Ważny - Drukarstwo w Tybecie w służbie religii
Antoni Krawczyk - Książki Kopernika, Harvey’a, Newtona i Darwina w służbie ideologii
Grzegorz Figiel - Obraz Anglii i Anglików na łamach „Pamiętnika Historyczno-Politycznego”, jako przykład propagandy pro-królewskiej w XVIII-wiecznej Polsce
Joanna Pietrzak-Thébault - Pod skrzydłami Feniksa. Autopropaganda Giovanniego Giolito de’ Ferrari
Bartłomiej Czarski - Laus Urbium. Propagandowa funkcja tekstów zawartych w obrębie ramy wydawniczej
Agnieszka Borysowska - Descriptio urbis Stetinensis Paula Friedeborna jako przykład XVII-wiecznego wydawnictwa promującego miasto
Małgorzata Gorczyńska - Polskie kalendarze z II połowy XVIII wieku jako przykład druków upowszechniających idee i ideały oświecenia w staropolskim systemie komunikacji
Maciej Janik - Kalendarzowe retrogresje temporalne czyli o propagandzie czasu właściwego
Klaudia Socha - Ideologia wyrażona w szacie graficznej książki na przykładzie stron tytułowych Biblii

Część II Książka i ilustracja w służbie XIX wiecznej propagandy
Tomasz Goban-Klas - MELiS – Marks, Engels, Lenin i Stalin o książce i prasie refleksje medioznawcy
Małgorzata Komza - Propagandowe funkcje ilustracji książkowej w XIX w. w Polsce i poza jej granicami
Anna Karczewska - „O jedność społeczną sympatyczną”. Idea oświaty ludowej w Królestwie Polskim w latach 1858-1862
Anna Zdanowicz - Szkody płynące z lektury. O rozterkach propagatorów czytelnictwa zapisanych w poradnikach lekturowych sprzed 1939 r.
Elżbieta Pokorzyńska - Technika drukarń podziemnych. Od Powstania Styczniowego po czasy „Solidarności”
Agnieszka Paja - Androcentryzm w masce emancypacji. „Kwestia kobieca” na łamach postyczniowej prasy dla kobiet

Część III Propaganda w czasach sanacji i II wojny światowej
Lech Krzyżanowski - Zabieg propagandowy czy element wychowania patriotycznego? Powstania i plebiscyt na Górnym Śląsku w oczach Polaków po 1922 roku
Miłosz Skrzypek - Etos Komendanta w publicystyce propagandowej obozu piłsudczykowskiego – zarys problematyki
Monika Olczak-Kardas - Księgozbiory bibliotek w okresie dwudziestolecia międzywojennego wyrazem postaw ideologicznych swoich organizatorów
Jacek Puchalski - Instytut Naukowego Badania Komunizmu w Warszawie (1930-1939): program, organizacja, zbiory, prace księgoznawcze
Andrzej Mężyński - Biblioteki w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939-1945 i ich rola w planach propagandy nazistowskiej
Anna Pachowicz - Propaganda drukowana w pracach KSK w okresie II wojny światowej (jako forma oddziaływania na Polaków pod okupacjami)

Część IV Propaganda w czasach PRL
Dariusz Jarosz - Święto książki z wielką polityką w tle (Dni Oświaty w maju 1946 r.)
Renata Piasecka-Strzelec - Informacja czy propaganda? Biuletyn Polskiej Agencji Prasowej w latach 1944-1972
Jarosław Rabiński - Propaganda wobec Powstania Warszawskiego w książce polskiej 1953-1955
Radosław Domke - Propaganda sukcesu w prasie elementem kształtowania wizerunku Polski lat 70., jako dziesiątej potęgi ekonomicznej świata
Igor Kordas - Pojęcie „wrogiej anonimowej propagandy pisanej” w działaniach operacyjnych Służby Bezpieczeństwa PRL
Paweł Dominik Madej - O właściwym i niewłaściwym tłumaczeniu książek – propagandowa recepcja filozofii Johna Deweya w Polsce na podstawie jego książek

Część V Publikacje dla dzieci i młodzieży nośnikiem propagandy
Bogumiła Staniów - Wielka polityka dla młodych czytelników. „Świat Młodych” w służbie propagandy w latach 1949-1954
Anna Maria Krajewska - Literatura do zadań specjalnych. Utwory dla młodego czytelnika jako narzędzie propagandy w PRL
Marcin Laskowski - Podręczniki szkolne ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi źródłami dokumentującymi propagandę polityczną szkolnictwa z lat 1944-1956
Olga Dawidowicz-Chymkowska - Na tropie młodych feministek. O odniesieniach do feminizmu w polskich obyczajowych powieściach dla młodzieży

Część VI Prasa i biblioteki w służbie propagandy
Adrian Uljasz - Promocja działalności bibliotek w prasie fachowej dla bibliotekarzy w PRL od 1956 r.
Maja Wojciechowska - Marketing szeptany – instrument propagandy współczesnych bibliotek?
Jolanta Kępa-Mętrak - Prasa samorządowa w lokalnej komunikacji społecznej jako narzędzie kształtowania opinii
Agnieszka Obrębska - Książka Wydziału Propagandy KW PZPR w Olsztynie w latach 1948-1968
Adam Nowak - Bibliografia a polityka
Anna Stanis - Pole tematyczne propagandy, komunikacji i cenzury w jhp KABA