Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą
Standardy oceny bibliotek akademickichTeresa Urszula Szmigielskacena 39,00 zł 45,00 zł

Seria: NAUKA - DYDAKTYKA - PRAKTYKA
Data wydania: 2011
VAT: 5 %
Waga: 0.28 kgOpis:

Praca autorstwa doświadczonego kustosza bibliotek naukowych, zarówno publicznych jak i niepublicznych, daje obszerne odpowiedzi na pytania kluczowe dotyczące metodologii badawczej współczesnego bibliotekarstwa akademickiego:

  • jakie wskaźniki funkcjonalności naszej pracy są najważniejsze w budowie standardów dla bibliotek?
  • jaki jest następnie sens wdrażania i stosowania tych standardów?

Odpowiedzi na pytania, zarówno te, już zawarte w pracy, jak i te potencjalne – autorstwa przyszłych jej czytelników, mogą stać się częścią długofalowej strategii naszego przetrwania w epoce wielkiej zmiany technologicznej i kulturowej. (Z recenzji Ewy Kobierskiej-Maciuszko)

Zaprezentowana w pracy problematyka jest niezwykle aktualna i istotna dla codziennego funkcjonowania bibliotek, bowiem o ich przyszłości w przeobrażającym się otoczeniu decyduje jakość zaspokajania potrzeb użytkowników. Wiedza na ten temat powinna być znana wśród bibliotekarzy i służyć doskonaleniu jakości ich pracy... (Z recenzji Elżbiety Barbary Zybert

 

Spis treści

 

WSTĘP 

1. LITERATURA DOTYCZĄCA STATYSTYKI BIBLIOTECZNEJ. RYS HISTORYCZNY  

1.1. Statystyka biblioteczna w służbie zarządzania biblioteką 

1.2. IFLA jako źródło informacji o standardach oceny biblioteki 

1.3. Badania polskich bibliotekarzy XX i XXI wieku

 

2. ZNACZENIE TERMINÓW NORMA I STANDARD W BIBLIOTEKARSTWIE 

WSPÓŁCZESNYM 

2.1. Norma 

2.2. Standard 

 

3. MIĘDZYNARODOWE STANDARDY OCENY BIBLIOTEK AKADEMICKICH

3.1. Zalecenia IFLA 

3.2. Norma ISO 11620 Information and documentation. Library performance indicators

 

4. NARODOWE PROGRAMY OCENY JAKOŚCI PRACY BIBLIOTEK AKADEMICKICH

4.1. Stany Zjednoczone – ACRL

4.2. Niemiecki program oceny – BIX-Bibliotheksindex 

4.3. Wielka Brytania – statystyka SCONUL

4.4. Polska – prace Zespołu ds. Standardów dla Bibliotek Naukowych 

4.5. Porównanie wskaźników funkcjonalności narodowych programów badania jakości pracy 

bibliotek akademickich z ISO 11620:2008 

 

5. PORÓWNANIE UCZELNI PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH 

 

ZAKOŃCZENIE 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

ANEKSY 

1. Adriano Balbi: Porównanie zbiorów głównych bibliotek Europy XVII i XVIII w. 

2. Zestawienie statystyczne Geroulda dla biblioteki w Berkeley 

3. Roswitha Poll: Statistics and Evaluation Section, useful links – related to library evaluation. 

Bibliography Impact and Outcome of Libraries 

4. Różne kategorie kosztów możliwych do obliczenia w bibliotece akademickiej 

5. Tabele statystyczne dotyczące bibliotek akademickich z „Kwartalnika Statystycznego” 

z 1930 r. 

6. Formularz ankiety AFBN za 2009 r. wypełniany przez dyrektorów bibliotek 

7. Wykaz wskaźników funkcjonalności bibliotek i danych obliczanych w ramach projektu 

AFBN 

8. Wybrane wyniki badań AFBN za 2008 r. 

9. Kwestionariusz statystyczny SCONUL

10. BIX-Bibliotheksindex 

11. Wykresy porównawcze wybranych wskaźników wg danych AFBN