Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą
Nauka o informacji w okresie zmian VIcena 17,00 zł 44,00 zł

Seria: NAUKA - DYDAKTYKA - PRAKTYKA
Redaktorzy: pr.zb. pod red. B. Sosińskiej-Kalaty, Ewy Chuchro
ISBN: 978-83-61464-63-1
Format: B-5
Liczba stron: 600
Waga: 1.00 kgOpis:

Nauka o informacji w XXI wieku stanęła wobec konieczności określenia na nowo swojej tożsamości, paradygmatu, kierunków dalszego rozwoju. Jej coraz ściślejsze związki z innymi dyscyplinami, w tym przede wszystkim z informatyką, stawiają przed nią nowe wyzwania, zmuszają do stałego samookreślania się, szukania wspólnoty celów z innymi naukami i dróg porozumienia. Książka stanowi próbę opisu tych zagadnień ze wskazaniem nowych możliwości badawczych i użytecznych zastosowań.
Walorem książki jest zachowanie równowagi między tekstami teoretycznymi, poznawczymi a przedstawiającymi rozwiązania praktyczne.  Artykuły tu przedstawione zostały oparte na rzetelnej wiedzy, bogatej literaturze przedmiotu i własnych przemyśleniach autorów. Ukazują one z jednej strony zmieniającą się rzeczywistość informacyjną, nowe podejścia i pola badawcze nauki o informacji, z drugiej zaś wyniki wdrożenia wypracowanych rozwiązań teoretycznych w praktyce.

                                      (Z recenzji Marty Skalskiej-Zlat)

Spis treści

Wstęp 11

Część I
Uwarunkowania i kierunki transformacji współczesnej nauki o informacji

David Nicholas
Researching the Digital Transition
Mieczysław Muraszkiewicz
Information science needs cognitivism. An essay
Mirosław Górny
O formułowaniu problemów badawczych w nauce o informacji
Wanda Pindlowa
Pole badań informacji naukowej – problemy zmienne i niezmienne
Remigiusz Sapa
Podejście holistyczne w nauce o informacji
Arkadiusz Pulikowski
Obecność wdrożeń w publikacjach z zakresu nauki o informacji na podstawie wybranych czasopism wydawnictwa Emerald
Małgorzata Góralska
Bibliologia i informacja naukowa – razem czy osobno?

Część II
Badania w subdyscyplinach nauki o informacji

Barbara Sosińska-Kalata
Ewolucja paradygmatu badań organizacji wiedzy
Wiesław Babik
O potrzebie nowej definicji języka informacyjno-wyszukiwawczego
Bruno Jacobfeuerborn
Information science agenda for supporting entrepreneurs of a new type
Katarzyna Materska
Konteksty zarządzania informacją – poszukiwania i interpretacje na przełomie wieków
Małgorzata Kisilowska
Kultura informacji – definicja, możliwe interpretacje, potencjał badawczy
Teresa Święćkowska
Prawo autorskie w działalności bibliotecznej i informacyjnej

Część III
Edukacja specjalistów i użytkowników informacji oraz badania zachowań informacyjnych

Maria Próchnicka
Studia z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa w Polsce wobec Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji
Marzena Świgoń
Zarządzanie wiedzą – wyzwanie dla nauki o informacji. Kształcenie menedżerów informacji i wiedzy
Barbara Niedźwiedzka
Informacja naukowa w sektorze ochrony zdrowia w Polsce w pierwszym 10-leciu XXI wieku. Stan badań i specjalistyczna edukacja pracowników informacji naukowej
Natalia Pamuła-Cieślak
Nowe wyzwania wyszukiwawcze w Internecie – propozycja projektu edukacyjnego kierowanego do odbiorcy informacji naukowej
Emilia Brzozowska-Szczecina, Ewa Kowalczuk-Czapko
Potrzeby informacyjne dyplomantów. Badanie jakości szkolenia w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Politechniki Białostockiej
Anna Mierzecka-Szczepańska
Badania użytkowników dokumentacyjnych systemów wyszukiwawczych
Justyna Jasiewicz-Hall
Jak mam to znaleźć? Kompetencje informacyjne dziewcząt i chłopców w wieku 14–16 lat. Komunikat z badań

Część IV
Dostęp do informacji, wyszukiwanie informacji, użytkowanie informacji

Władysław Marek Kolasa
Analiza cytowań w naukach historycznych (wybrane problemy i prawidłowości)
Jacek Tomaszczyk
Mapa tematów jako system reprezentacji wiedzy
Stanisław Skórka
Systemy nawigacji w przestrzeni mówionej – analiza porównawcza
Paweł Marzec
Ocena użyteczności serwisu Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu z wykorzystaniem techniki wędrówki poznawczej
Magdalena Bemke-Świtilnik
Zarządzanie informacją normalizacyjną w Głównym Instytucie Górnictwa
Lilianna Nalewajska
Przyszłość elektronicznych usług informacyjnych w Polsce
 
Część V
Biblioteki i kolekcje cyfrowe. Nowe narzędzia i praktyki w działalności informacyjnej i bibliotecznej

Marek Nahotko
Czy internet zastąpi biblioteki? Trzy drogi ku przyszłości
Ryszard Nowakowski
Polskie biblioteki cyfrowe a jednoznaczność kryteriów wyszukiwawczych – analiza problemu na przykładzie wydawnictw prasowych
Monika Krakowska
Wpływ modeli mentalnych i czynników afektywnych na kryteria oceny jakości bibliotek cyfrowych
Jacek Włodarski
Typologia bibliotek cyfrowych jako nowy problem w nauce o informacji
Agnieszka Wandel
Aranżacja zasobów cyfrowych dla dzieci i młodzieży na stronach WWW bibliotek francuskich
Zbigniew Osiński
Architektura informacji polskich internetowych serwisów edukacyjnych
 
Część VI
Końcowa dyskusja panelowa

Debata panelowa