Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą
Baśń postmodernistyczna: przeobrażenia gatunkuWeronika Kosteckacena 38,00 zł

Seria: Literatura dla dzieci i młodzieży. Studia
ISBN: 978-83-64203-19-0
Liczba stron: 288
VAT: 5 %
Waga: 0.47 kg


 

Opis:

 

Baśń jest tekstem kultury. Stanowi frapujący przedmiot badań nie tylko dla literaturoznawcy, lecz także dla antropologa, etnologa, filozofa, psychologa czy kulturoznawcy. Baśniowe opowieści są najprawdopodobniej tak stare jak ludzka twórczość; związana z nimi tradycja oralna sięga tysięcy lat. (…)

Trudno byłoby sobie wyobrazić współczesną kulturę Zachodu bez baśni o Czerwonym Kapturku, Królewnie Śnieżce, Kopciuszku czy Jasiu i Małgosi. Towarzyszą one zarówno dzieciństwu, gdy kształtują hierarchię wartości, przekazują wzorce ludzkich postaw, stają się pierwszym „kulturowym alfabetem” i punktem odniesienia dla późniejszych doświadczeń lekturowych, jak i dorosłości, powracając w nowych, zmodyfikowanych formach literackich, filmowych itd., czasem rozpoznawalne na pierwszy rzut oka, czasem ukryte i wymagające od odbiorcy, by zauważył charakterystyczny szczegół czy schemat. (…). 

Przedmiotem tej pracy jest wpływ postmodernistycznych tendencji literackich na baśń (rozumianą zarówno jako gatunek, jak i jako konwencja). (…) Kluczowe dla podjętych tu rozważań są następujące pytania:

 • Co składa się na kanon baśniowy, do którego odnosi się baśń postmodernistyczna, na jakich zasadach należałoby wyróżnić owo kulturowe centrum?
 • W jaki sposób tradycyjna topika baśniowa występuje w baśni postmodernistycznej, jaki charakter mają nawiązania do tradycji?
 • W jakim sensie i w jakim zakresie metodologiczne koncepcje badania baśni stały się obiektami postmodernistycznych gier z tradycją?
 • Jak kryzys związany z „literaturą wyczerpania” odzwierciedla się w baśni postmodernistycznej i jakie są jego skutki?
 • Czy w odniesieniu do baśni postmodernistycznej rozłączne kategorie „starego” (tradycja literacka) i „nowego” (utwór napisany współcześnie) mają jeszcze rację bytu?

Odpowiedzi na te pytania znajdziecie Państwo w tej publikacji. Zapraszamy do lektury.

ze Wstępu

Zapoznaj się z recenzją książki napisaną przez naszego czytelnika - Kaję Marchel

 

Spis treści

 

WSTĘP

ROZDZIAŁ 1: Postmodernizm – intertekstualność – tradycja. Konteksty teoretyczne postmodernistycznej baśni

 • Pojęcie postmodernizmu. Kryzys jako bodziec twórczy
 • Intertekstualność jako metoda badawcza. Modele relacji intertekstualnych
 • Intertekstualność jako sposób przejawiania się tradycji: baśnie postmodernistyczne

ROZDZIAŁ 2: Współcześnie stosowane koncepcje metodologiczne badania baśni

 • Podejście folklorystyczne
 • Podejście strukturalne Władimira Proppa
 • Podejście literackie Maxa Lüthiego
 • Podejście psychoanalityczne
 • Podejście historyczno-socjologiczne
 • Podejście feministyczne i gender studies
 • Eklektyzm metodologiczny wobec baśni postmodernistyczej

ROZDZIAŁ 3: Źródła baśniowego kanonu i problemy badawcze (baśń ludowa i literacka – baśń kanoniczna – gatunek a konwencja)

 • Początki baśni – u źródeł kanonu
 • Baśń ludowa i literacka
 • Czym jest kanon baśni?
 • Baśń jako gatunek i jako konwencja

ROZDZIAŁ 4: Antycypacje postmodernistycznej baśniowości

 • Zabiegi parodystyczne
 • Ujawnianie „prawdziwej historii”
 • Przeobrażenia w sferze baśniowej aksjologii
 • Baśniowy autotematyzm Bolesława Leśmiana

ROZDZIAŁ 5: Gry intertekstualne w baśniach przełomu XX i XXI wieku

Część I. Pierwowzór jako „rekwizytornia” (przedmioty, postaci, motywy), rozpoznawalna podstawa i ślad

 

 • Nowe baśnie na przełom wieków
 • Strategie intertekstualnej gry
 • Znaczenie rekontekstualizacji
 • Strategia intertekstualności „społecznie zaangażowanej”

 

Część II. Strategie autotematyczne i architekstualne

 • Autotematyzm typu intertekstualnego
 • Dialog architekstualny

ROZDZIAŁ 6: Od aksjologii do estetyki. Współczesne inspiracje baśniową poetyką grozy

 

 • Ujęcie okrucieństwa i grozy w baśniach braci Grimm
 • Ad fontes: współczesne nawiązania do baśniowej poetyki grozy
 • Inspiracje baśniową aksjologią

 

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
INDEKS NAZWISK