Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą
Jan Muszkowski - Ludzie, epoka, książki. Tradycje i kontynuacjecena 10,00 zł 27,00 zł

Seria: NAUKA - DYDAKTYKA - PRAKTYKA
Redaktorzy: G. Czapnik, Z. Gruszka, J. Ladorucki
ISBN: 978-83-64203-21-3
Liczba stron: 224
Data wydania: 2014
VAT: 5 %
Waga: 0.39 kgOpis:

Opracowanie: „Jan Muszkowski: ludzie, epoka, książki. Tradycje i kontynuacje” obejmuje 15 tekstów, przygotowanych przez grono specjalistów - bibliologów i bibliotekarzy z kilku ośrodków akademickich w kraju.

Poszczególne artykuły zgrupowano w czterech częściach, w których analizie podlegają kolejno: sylwetka i działalność organizacyjna J. Muszkowskiego, paradygmaty oraz koncepcje leżące u podstaw jego teorii książki, dzieła naukowe i popularyzatorskie profesora oraz współczesne kontynuacje Jego myśli. Zgromadzone artykuły dowodzą niezbicie żywotności poglądów sformułowanych przez uczonego, stanowią też hołd środowiska naukowego i zawodowego dla wybitnego profesora w 60 rocznicę jego śmierci.

Spis treści

 • Informacja o autorach
 • Wprowadzenie

Tradycje

 • Hanna Tadeusiewicz, Profesor Jan Muszkowski – twórca Katedry Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego
 • Elżbieta Stefańczyk, Jan Muszkowski – współzałożyciel i aktywny działacz Związku Bibliotekarzy Polskich oraz Związku Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich (1917-1953) – obecnie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Teoria

 • Jacek Ladorucki, System książki Jana Muszkowskiego
 • Agnieszka Łuszpak, Życie książki a życie człowieka - paradygmat pozytywistyczny w pracach Jana Muszkowskiego
 • Małgorzata Komza, Jan Muszkowski o sztuce książki
 • Małgorzata Korczyńska-Derkacz, Rola Jana Muszkowskiego w kształtowaniu polskiego księgarstwa w okresie międzywojennym
 • Grażyna Piechota, Bibliofilstwo w ujęciu Jana Muszkowskiego na tle ówczesnych badaczy nauki o książce

Praktyka

 • Zbigniew Gruszka, Drugie wydanie Życia książki w świetle korespondencji autora i opublikowanych recenzji
 • Beata Kurek, Jan Muszkowski kontynuatorem prac Karola Estreichera, czyli historia pewnej bibliografii
 • Ewa Andrysiak, Maszynopis ostatniej pracy Jana Muszkowskiego pt. „Pierwszy etap wyższych studiów bibliotekarskich UŁ (1945/46-1951/52)” w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu
 • Piotr Lewkowicz, Verso – o czym mówią strony odwrotne rękopisów prof. Jana Muszkowskiego przechowywane w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego

Kontynuacje

 • Magdalena Rzadkowolska, Jan Muszkowski i jego uczniowie w Słowniku pracowników książki polskiej
 • Paula Gamus, Księgozbiór Zakładu Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego zgromadzony przez Jana Muszkowskiego w latach 1945-1953
 • Rafał Kępa, Nowe wydanie Życia książki – wyzwania dla edytora
 • Kazimierz Kowalewicz, Życie książki w dobie elektronicznej