Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą
Kompetencje cyfrowe nauczycieli przedmiotów ścisłych w gimnazjach i nowoczesne technologie w dydaktyce chemii

Redaktor: Barbara Sosińska-Kalata
Liczba stron: 181
Data wydania: 2015


 

Opis:

 

W niniejszej książce przedstawione są wyniki badań dotyczących społecznych aspektów problemu badawczego podjętego w ramach projektu EduAR: Opracowanie systemu komputerowego Rzeczywistości Rozszerzonej przeznaczonego do zastosowania w programowaniu dydaktycznym dedykowanym przedmiotom ścisłym, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach pierwszego konkursu programu Innowacje Społeczne (IS-1/068/NCBR/2014). Celem projektu EduAR jest stworzenie nowoczesnych pomocy dydaktycznych, opartych na wykorzystaniu technologii rzeczywistości rozszerzonej (Augmented Reality – AR), które ułatwiając dostęp do ćwiczeń, wirtualnych obiektów i doświadczeń, mogą przyczynić się do wzrostu zainteresowania przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi, a w konsekwencji pomóc w rozwiązaniu obserwowanego od dłuższego czasu problemu, polegającego na niekorzystnej dla gospodarki Polski dysproporcji między liczbą absolwentów studiów na kierunkach humanistycznych i studiów na kierunkach ścisłych i przyrodniczych. Konsekwencją tego zjawiska są strukturalne problemy polskiego rynku pracy, na którym podaż kompetencji absolwentów realnie wchodzących na rynek rozmija się z popytem zgłaszanym przez pracodawców.

W niniejszej książce przedstawione zostały wyniki tej części badań, które dotyczą kontekstu wdrożenia pomocy dydaktycznych opartych na technologii AR w polskich gimnazjach: kompetencji cyfrowych nauczycieli przedmiotów ścisłych i przyrodniczych w gimnazjach, warunkujących skuteczne wykorzystanie innowacyjnych materiałów dydaktycznych w dydaktyce, jakości szkolnej infrastruktury informatycznej wspierającej proces dydaktyczny w polskich gimnazjach oraz efektywności nauczania za pomocą narzędzi opartych na technologii AR w porównaniu z tradycyjnymi metodami, wykorzystującymi rzeczywiste doświadczenia i szeroko stosowane obecnie materiały multimedialne.

Publikacja sfinansowana ze środków I konkursu programu Innowacje Społeczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (IS-1/068/NCBR/2014)

 

Spis treści

 

  • Wstęp (Barbara Sosińska-Kalata)
  • Kompetencje cyfrowe nauczycieli. Przegląd wybranych raportów i danych statystycznych (Mariusz Luterek)
  • Kompetencje cyfrowe nauczycieli przedmiotów ścisłych i przyrodniczych. Wyniki badań sondażowych (Barbara Sosińska-Kalata, Marcin Roszkowski)
  • Kompetencje cyfrowe nauczycieli chemii. Wyniki wywiadu pogłębionego (Grzegorz Gmiterek, Marcin Roszkowski)
  • Rzeczywistość rozszerzona w edukacji w świetle piśmiennictwa (Marcin Roszkowski)
  • Porównanie atrakcyjności zajęć chemicznych z wykorzystaniem doświadczeń chemicznych, eksperymentów w rzeczywistości rozszerzonej oraz multimediów dla uczniów gimnazjów (Anna Mieltarek-Kropidłowska, Przemysław Mieltarek)
  • Technologie informacyjne i komunikacyjne w dydaktyce w polskiej szkole. Analiza piśmiennictwa (Paulina Kałużna, Ewa Radzikowska)
  • E-podręczniki w świetle polskiego piśmiennictwa (Jakub Opas)

Tagi: edukacja