Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 825 50 24 / 22 608 28 26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą
Biblioteki i książki w życiu nastolatkówcena 65,00 zł

Seria: NAUKA - DYDAKTYKA - PRAKTYKA
Redaktorzy: Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska
ISBN: 978-83-64203-45-9
Format: B-5
Liczba stron: 236
Data wydania: 2015-08-11
VAT: 5 %
Waga: 0.38 kg


 

Opis:

 

Książka składa się z trzech części zatytułowanych: 1. Biblioteki w ujęciu współczesnym: fakty, liczby, koncepcje, 2. Kultura czytelnicza nastolatków w świetle badań oraz 3. Zachęcić do czytania: o sposobach na rozbudzanie zainteresowań czytelniczych nastolatków. Zamieszczono w niej artykuły zarówno przedstawicieli świata nauki jak i praktyków, autorów polskich i zagranicznych. Publikacja jest adresowana do badaczy kultury poświęcających uwagę czytelnictwu nastolatków i instytucjom, które mają na nie wpływ, a ponadto do: bibliotekarzy, nauczycieli, socjologów, psychologów, pedagogów, studentów kierunków humanistycznych oraz tych, których zainteresowania oscylują wokół kultury czytelniczej dzieci i młodzieży.

Wszystkich zainteresowanych problematyką zachęcamy również do zapoznania się z tekstami zamieszczonymi w książkach Media a czytelnicy oraz Kultura czytelnicza dzieci i młodzieży początku XXI wieku wydanymi w 2013 roku przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Spis treści

 

Wstęp

I część: Biblioteki  w ujęciu współczesnym: fakty, liczby i koncepcje / Libraries in contemporary terms: facts, figures and concepts

 • Grażyna Lewandowicz-Nosal: Biblioteki publiczno-szkolne w Polsce. Wczoraj, dziś, jutro? / School-public libraries in Poland. Yesterday, today, tomorrow?
 • Grażyna Walczewska-Klimczak: Typologia bibliotek szkolnych w gminach wiejskich w świetle badań własnych i Raportu o stanie bibliotek szkolnych w Polsce z 2012 r. / Typology of the school libraries at the rural area in the light of own surveys and the Report on the condition of the school libraries in Poland in 2012
 • Katerina Homolova: Library in intergenerational view – the meaning and purpose of library in children’s and adolescent’s conceptions / Biblioteka oczami pokoleń – znaczenie i cel biblioteki w koncepcjach dzieci i młodzieży 
 • Aiga Grenina: Teenagers’ perception of contemporary library / Współczesna biblioteka oczami nastolatka 
 • Magdalena Wójcik: Strony internetowe bibliotek szkolnych jako narzędzie wspierające rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci. Porównanie wyników badań z lat 2012 i 2014 / School libraries websites as a tool for developing children’s reading interests. Comparison of research studies results in the years 2012 and 2014

II część: Kultura czytelnicza nastolatków w świetle badań / Teenagers’ reading culture based on the reasearch

 • Zofia Zasacka: Książki na papierze i ekranie w życiu codziennym nastolatków / Books on paper and screen in children and adolescents’ everyday life
 • Mariola Antczak: Kultura czytelnicza piątoklasistów szkół łódzkich w świetle badań własnych / Reading culture of fifth class pupils at primary schools in Łódź
 • Dominik Borowski: Czytają czy nie? O preferencjach czytelniczych krakowskich nastolatków / Read or not? The reading preferences of Krakow teenagers
 • Ekaterina Russkikh: Romantic fiction today: supply and demand / Literatura romantyczna dzisiaj: podaż i popyt

III część: Zachęcić do czytania: o sposobach na rozbudzanie zainteresowań czytelniczych nastolatków / Encourage reading: about the ways to stimulate the interest of teenagers’ reading

 • Maja Chacińska: Szwedzkie i norweskie dzieci w świecie książki. Wspieranie czytelnictwa – inicjatywy państwowe i oddolne / Swedish and Norwegian children in world of books. Governmental and nongovernmental solutions for supporting readership
 • Dorota Grabowska: Rola bibliotek w kształtowaniu postaw czytelniczych – wybrane problemy / The role of the libraries in reading habits development – selected issues
 • Bronisława Wożniczka-Paruzel Rola multimediów w komunikacji głuchych dzieci i nastolatków oraz w ich dostępie do informacji i czytelnictwa / The role of multimedia in communication of deaf children and teenagers and in their access to information and reading
 • Urszula Lisowska-Kożuch: „Zapraszamy na konkurs” – czyli formy pracy w bibliotece. Garść refleksji z doświadczeń własnych / „Welcome to the contest” – forms of work in the library. Some reflections on my own experience

 
Zobacz też
Partnerzy
Partnerzy: Partnerzy zagraniczni: