Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą
W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieżycena 21,00 zł 57,00 zł

Seria: NAUKA - DYDAKTYKA - PRAKTYKA
Redaktorzy: Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska
ISBN: 978-83-64203-46-6
Format: B-5
Liczba stron: 210
Data wydania: 2015
Waga: 0.36 kgOpis:

Książka składa się z czterech części zatytułowanych: 1. Dzieci i młodzież w świecie cyfrowym, 2. Dzieci i młodzież w świecie czasopism, 3. Działalność instytucjonalna na rzecz kultury czytelniczej dzieci i młodzieży oraz 4. Kultura czytelnicza dzieci i młodzieży w ujęciu międzynarodowym. Zamieszczono w niej artykuły zarówno przedstawicieli świata nauki jak i praktyków z różnych stron naszego kraju. Książka będzie ciekawą lekturą dla: bibliologów, socjologów, psychologów, pedagogów, kulturoznawców, bibliotekarzy, nauczycieli, studentów kierunków humanistycznych oraz wszystkich tych, których zainteresowania oscylują wokół kultury czytelniczej dzieci i młodzieży oraz podmiotów na nią wpływających.

Zainteresowanych problematyką zachęcamy również do zapoznania się z tekstami zamieszczonymi w książkach: Media a czytelnicy (2013) Kultura czytelnicza dzieci i młodzieży początku XXI wieku (2013), Biblioteki i książki w życiu nastolatków (2015) oraz Książki w życiu najmłodszych (2015).

Spis treści

Część I. Dzieci i młodzież w świecie cyfrowym
Children and youth in the digital world

Agnieszka Maroń
Będę pisać o książkach… – książkowa blogosfera i jej młodzi tworcy
I will write about books… – books blogosphere and its young creators

Grzegorz Gmiterek
eBook 2.0. Książka w rzeczywistości sieci drugiej generacji i mobilnych technologii
eBook 2.0. Book in the reality of Web 2.0 and mobile technologies

Agnieszka Przybyszewska
Inne czytanie i dziecięca literatura (roz)grywalna – od gamebookow do książek rzeczywistości rozszerzonej
Reading in the other way. Playable literature for children – from gamebooks to AR books

Bożena Czerwińska
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej czy Kawiarenka Internetowa w szkole?
ICIM or Internet Café in school library?

 

Część II. Dzieci i młodzież w świecie czasopism
Children and youth in the world of magazines

Magdalena Przybysz-Stawska
Prasa dla młodzieży w Polsce po 1989 roku: zarys problematyki
Press for youth in Poland after 1989: outline of the topic

Dorota Lewandowska-Jaros
Zmiany w języku czasopism dla dzieci i młodzieży jako jeden z czynnikow wpływających na poziom czytelnictwa prasy skierowanej do młodych odbiorcow (na przykładzie „My Little Pony” i „MLP. Equestria Girls”)
Changes in language of magazines for children and youth as one of the factors affecting the level of newspaper readership aimed at a young audience (for example “My Little Pony” and “MLP. Equestria Girls”)


Część III. Działalność instytucjonalna na rzecz kultury czytelniczej dzieci i młodzieży
Institutional activity for the reading culture of children and youth

Anna Krawczyk
Centrum Literatury Dziecięcej – aby służyć tym, ktorzy służą dzieciom
Children’s Literature Center – to serve people who serve the children

Irena Łabiszewska, Urszula Kowalewska
„Ładne Halo” – łodzkie wydawnictwo niespodzianek
„Ładne Halo” – the Łódź’s publishing house of surprises

Marta Deńca
Rola biblioteki szkolnej w rozwijaniu kompetencji czytelniczych uczniow niesłyszących
The role of school library in developing reading competencies of deaf students


Część IV. Kultura czytelnicza dzieci i młodzieży w ujęciu międzynarodowym
Reading culture of children and youth in the international approach

Stanisława Kurek-Kokocińska
Panorama czytelnictwa młodzieży francuskiej w epoce cyfrowej
Panorama of youth’s readership in France in the digital age

Lubomira Parijkova
Bulgarian good practices for reading competence
Dobre praktyki w zakresie rozwoju kompetencji czytelniczych w Bułgarii