Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą
Jak korzystać z Web 2.0 w każdej bibliotece? Marta Tyszkowskacena 11,00 zł 27,00 zł

Seria: PROPOZYCJE I MATERIAŁY
ISBN: 978-83-64203-55-8
Format: A-5
Liczba stron: 104
Data wydania: 2015
Waga: 0.14 kgOpis:

Celem książki jest ukazanie znaczenia koncepcji Internetu Drugiej Generacji dla współczesnych bibliotek oraz ich użytkowników, co w dobie rosnącego zainteresowania narzędziami Web 2.0 i szerokiego ich wykorzystania staje się niezwykle istotne. Na przestrzeni ostatnich kilku lat zauważa się rosnącą uwagę środowiska bibliotekarskiego kierowaną ku tematyce Web 2.0 i możliwościom zastosowania założeń tej koncepcji w bibliotekach polskich. Praca składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy poświęcony został koncepcji Internetu Drugiej Generacji. Rozdział drugi dotyczy obecności Internetu Drugiej Generacji w bibliotekach i wykorzystania koncepcji Biblioteki 2.0 na gruncie polskim. Trzecia część pracy obejmuje krytyczną analizą zjawiska Web 2.0 i próbę określenia konsekwencji jego rozwoju na szeroką skalę. Pod uwagę wzięto zarówno kulturowy, prawny, ekonomiczny jak i naukowy aspekt wykorzystania narzędzi i serwisów Internetu Drugiej Generacji. W ostatnim rozdziale omówione zostały poszczególne narzędzia Web 2.0, w szczególności serwisy społecznościowe i blogi, będące czołowymi przykładami omawianego nurtu, a także zjawisko folksonomii i serwisy stosujące mechanizm wiki, jako przykłady wykorzystania Internetu Drugiej Generacji w praktyce.

Spis treści

Rozdział 1. Koncepcja Internetu Drugiej Generacji
1.1      Powstanie i rozwój koncepcji Web 2.0
1.2      Charakterystyka zjawiska Internetu Drugiej Generacji oraz pojęcia z nim związane
1.2.1       Zjawisko Web 2.0 i media społecznościowe
1.2.2       Kultura konwergencji

Rozdział 2. Wykorzystanie koncepcji Web 2.0 w bibliotekach
2.1      Charakterystyka Biblioteki 2.0
2.2      Cechy Bibliotekarza 2.0
2.2.1       Kształcenie przyszłych bibliotekarzy z wykorzystaniem Web 2.0
2.3      Znaczenie koncepcji Biblioteki 2.0 we współczesnym bibliotekarstwie

Rozdział 3. Kontrowersje dotyczące narzędzi Internetu Drugiej Generacji
3.1 Problem zmian w aspekcie kulturowym i naukowym
3.2 Komercyjne wykorzystanie treści tworzonych przez internautów
3.3 Problem praw autorskich w kontekście utrzymania serwisów Web 2.0

Rozdział 4. Charakterystyka narzędzi i funkcji Web 2.0
4.1      Serwis społecznościowy
4.2      Mechanizm Wiki
4.3      Blog
4.4      Zjawisko folksonomii
4.5      Kanały RSS
4.6      Komunikatory internetowe
4.7      Pozostałe narzędzia Web 2.0
4.7.1 Listy dyskusyjne
4.7.2 Forum dyskusyjne
4.7.3 Podcasty i wideocasty
4.7.4 Indywidualizacja usług i narzędzi
4.7.5 Społeczny katalog biblioteczny
4.7.6 Geolokalizacja

Zakończenie

Bibliografia

I.    Opracowania

II.   Źródła

Spis ilustracji, tabel i wykresów

Tagi: web 2.0