Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą
Biblioteka, której nie ma... Andrzej Edward Koźmian i jego książkiAgnieszka Chamera-Nowakcena 22,00 zł 43,00 zł

Seria: NAUKA - DYDAKTYKA - PRAKTYKA
ISBN: 978-64203-51-0
Format: B-5
Liczba stron: 432
Data wydania: 2015
VAT: 5 %
Waga: 0.64 kgOpis:

Publikacja dostępna w serwisie IBUK oraz IBUK Libra

Podstawowa część niniejszego opracowania poświęcona jest osobie Andrzeja Edwarda Koźmiana oraz omówieniu celów i zasad gromadzenia przez niego księgozbioru, a także ocenie jego zawartości; składa się z dwóch części. Część pierwsza zawiera dwa rozdziały. Pierwszy dotyczy osoby Andrzeja Edwarda Koźmiana, jego działalności politycznej, dyplomatycznej, społecznej, twórczości literackiej, publicystycznej i pamiętnikarskiej oraz bibliofilstwa.

Natomiast rozdział drugi poświęcony jest omówieniu biblioteki Andrzeja Edwarda Koźmiana, polityki gromadzenia zbioru i sposobom oraz źródłom nabywania książek, jak też analizie samego księgozbioru pod kątem: stanu liczbowego, języków i formatów druków, chronologii wydań, układu, lokalu bibliotecznego i dalszych losów biblioteki. Część drugą opracowania stanowi analiza zawartościowa kolekcji według podziału chronologicznego wyodrębniającego druki wydane w XVI, XVII i XVIII stuleciu. Dopełnieniem części drugiej jest wykaz druków z kolekcji Koźmianowej znajdującej się w ZNiO (razem z literaturą, wykazem skrótów) oraz aneksy ze spisami charakteryzującymi omawiany księgozbiór pod względem ośrodków drukarskich i oficyn wydawniczych, wykazem proweniencji.

Całość zamyka podsumowanie, bibliografia załącznikowa, indeks osobowy (który nie obejmuje wykazu), spisy: ilustracji, tabel, wykresów, wykaz skrótów.

Spis treści

Wprowadzenie

Rozdział 1. Andrzej Edward Koźmian – dyplomata, literat, bibliofil

 • 1.1. Dzieciństwo i młodość
 • 1.2. Działalność polityczna i dyplomatyczna
 • 1.3. Działalność społeczna
 • 1.4. Twórczość literacka i publicystyczna
 • 1.5. Pamiętnikarstwo
 • 1.6. Działalność bibliofilska

Rozdział 2. Biblioteka Andrzeja Edwarda Koźmiana

 • 2.1. Gromadzenie księgozbioru
 • 2.1.1. Polityka gromadzenia
 • 2.1.2. Sposoby i źródła nabywania książek
 • 2.2. Księgozbiór
 • 2.2.1. Stan liczbowy
 • 2.2.2. Język i formaty druków
 • 2.2.3. Chronologia wydań
 • 2.2.4. Układ księgozbioru
 • 2.2.5. Lokal biblioteczny, inwentarze, znak własnościowy
 • 2.2.6. Dalsze losy zbiorów

Rozdział 3. Charakterystyka druków XVI-wiecznych

 • 3.1. Renesans – zarys epoki 84
 • 3.2. Rozwój nauki 92
 • 3.3. Noty proweniencyjne 95
 • 3.4. Zasięg terytorialny i chronologiczny 97
 • 3.5. Podział językowy, formaty, oprawy 103

Rozdział 4 . Charakterystyka druków XVII -wiecznych

 • 4.1. Barok – zarys epoki
 • 4.2. Rozwój nauki
 • 4.3. Noty proweniencyjne
 • 4.4. Zasięg terytorialny i chronologiczny
 • 4.5. Podział językowy, formaty, oprawy

Rozdział 5. Charakterystyka druków XVIII-wiecznych

 • 5.1. Oświecenie – zarys epoki
 • 5.2. Rozwój nauki
 • 5.3. Noty proweniencyjne
 • 5.4. Zasięg terytorialny i chronologiczny
 • 5.5. Podział językowy, formaty, oprawy

ZAKOŃCZENIE

 • Bibliografia
 • Indeks osobowy
 • Spis tabel, wykresów i ilustracji
 • Aneks 1. Tablica genealogiczna Andrzeja Edwarda Koźmiana
 • Aneks 2. Twórczość Andrzeja Edwarda Koźmiana
 • Aneks 3. Druki, drukarze i nakłady z XVI w.
 • Aneks 4. Drukarze i nakładcy z XVI w. z terenu Rzeczypospolitej według granic z XVI w. i zagraniczni
 • Aneks 5. Druki z XVII w. nieoznaczone
 • Aneks 6. Drukarze i nakładcy z terenu Rzeczypospolitej według granic z XVII w. (bez Krakowa)
 • Aneks 7. Drukarze i nakładcy zagraniczni z XVII w.
 • Aneks 8. Drukarze i nakładcy krakowscy z XVII w.
 • Aneks 9. Drukarze i nakładcy z XVIII w. – druki nieoznaczone
 • Aneks 10. Drukarze i nakładcy z terenu Rzeczypospolitej według granic z XVIII w.
 • Aneks 11. Drukarze i nakładcy z oficyn z XVIII w.
 • Spis proweniencji
 • Wykaz skrótów cytowanej literatury
 • Wyka z druków pochodzących z księgozbioru Andrzeja Edwarda Koźmiana znajdujących się w ZNiO