Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą
Światowy model informacji bibliograficznejDorota Siweckacena 25,00 zł 48,00 zł

Seria: NAUKA - DYDAKTYKA - PRAKTYKA
ISBN: 978-83-6420-48-0
Format: B-5
Liczba stron: 356
Data wydania: 2015
VAT: 5 %
Waga: 0.60 kgOpis:

Publikacja dostępna także w IBUK oraz IBUK Libra

Niniejsza książka stanowi analizę zaleceń i wytycznych, jakie pojawiły się na arenie międzynarodowej w ostatnim sześćdziesięcioleciu (od lat 50. XX w. do pierwszego dziesięciolecia XXI w.), a które dotyczyły pośrednio lub bezpośrednio kształtowania modelu informacji bibliograficznej.

Praca została podzielona na dziewięć rozdziałów dotyczących kształtowania się modelu informacji bibliograficznej. Omówiono w nich problemy ściśle powiązane z tą problematyką.

Jednak, aby nakreślić całościowy obraz i kontekst, w jakim przejawiała się informacja bibliograficzna, przedstawiono także zagadnienia związane pośrednio z rejestracją bibliograficzną. Znalazły się więc w pracy fragmenty dotyczące problematyki opisu bibliograficznego, opisu formalnego, formatu wymiany danych czy zmian zachodzących w postaci bibliografii, a także odnoszące się do powiązań rejestracji bibliograficznej z udostępnianiem zbiorów (relacje między programami UBC oraz UAP),oraz problematyki systemów identyfikacji dokumentów szeroko wykorzystywanych w działalności informacyjnej.

Zaprezentowano też możliwe kierunki dalszego rozwoju informacji bibliograficznej.

Pracę uzupełniono wykazem stosowanych skrótów, wykazem skrótów tytułów czasopism, bibliografią wykorzystanych źródeł, dokumentów normalizacyjnych20, opracowań i wydawnictw informacyjnych oraz indeksem przedmiotowym, uwzględniającym jednostkowe nazwy osobowe, nazwy organizacji i instytucji, nazwy systemów, programów.

Spis treści

Wykaz skrótów
Wykaz skrótów tytułów czasopism

Wstęp

Rozdział 1 Bibliografia jako przedmiot badań oraz źródło informacji historycznej i bieżącej

 • 1.1. Teoria bibliografii i znaczenie słowa „bibliografia”
 • 1.2. Definicja bibliografii narodowej

Rozdział 2 Bibliografia na forum międzynarodowym

 • 2.1. Działania organizacji międzynarodowych (IFLA, UNESCO, ISO, FID)
 • 2.2. Działania bibliotek
 • 2.3. Konferencje międzynarodowe i wynikające z nich rekomendacje

Rozdział 3 Program Powszechnej Rejestracji Bibliograficznej (Universal Bibliographic Control) i programy pokrewne

 • 3.1. UBC (Universal Bibliographic Control)
 • 3.2. IMP (International MARC Programme)
 • 3.3. UBCIM (Universal Bibliographic Control and International MARC Programme)
 • 3.4. UAP (Universal Availability of Publications)
 • 3.5. ICABS (IFLA-CDNL Alliance for Bibliographic Standards)

Rozdział 4 Międzynarodowe systemy numeracji i identyfikacji dokumentów i ich twórców

 • 4.1. Numeracja tytułów i dokumentów
 • 4.1.1. ISBN (International Standard Book Number)
 • 4.1.2. ISDS (International Serials Data System), ISSN (International Standard Serials Number), MARSI (Meždunarodnaja Avtomatizirovannaja Registracija Periodičeskich Izdanij)
 • 4.1.3. SICI (Serial Item and Contribution Identifier)
 • 4.1.4. ISMN (International Standard Music Number)
 • 4.1.5. ISWC (International Standard Musical Work Code)
 • 4.1.6. ISRC (International Standard Recording Code)
 • 4.1.7. ISAN (International Standard Audiovisual Number)
 • 4.1.8. ISRN (International Standard Technical Report Number)
 • 4.1.9. NBN (National Bibliography Number)
 • 4.2. Numeracja dokumentów elektronicznych
 • 4.2.1. DOI (Digital Object Identifier)
 • 4.2.2. URL (Uniform Resource Locator), URN (Uniform Resource Name) oraz URI (Uniform Resource Identifier)
 • 4.3. Identyfikacja twórców
 • 4.3.1. ISNI (International Standard Name Identifier)
 • 4.3.2. VIAF (The Virtual International Authority File)

Rozdział 5 Opis bibliograficzny dokumentów

 • 5.1. Od Zasad Paryskich, przez ISBD i FRBR do ICP – prace IFLA nad międzynarodowymi zasadami katalogowania
 • 5.1.1. Zasady Paryskie
 • 5.1.2. ISBD (International Standard Bibliographic Description)
 • 5.1.3. FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records)
 • 5.1.4. ICP (International Cataloguing Principles)
 • 5.2. AACR i RDA – prace Biblioteki Kongresu i Biblioteki Brytyjskiej nad zasadami katalogowania
 • 5.3. Hasła opisu bibliograficznego

Rozdział 6 Format opisu i wymiany danych

 • 6.1. Rodzina formatów MARC (Machine Readable Cataloging)
 • 6.1.1. LCMARC
 • 6.1.2. UNIMARC
 • 6.1.3. Formaty narodowe
 • 6.1.4. MARC21
 • 6.1.5. Cechy i struktura MARC
 • 6.2. Standardy powiązane z formatem MARC
 • 6.2.1. Norma międzynarodowa ISO 2709
 • 6.2.2. Polskie normy dotyczące formatu wymiany danych
 • 6.2.3. Formaty Europy Wschodniej – MEKOF-1, MEKOF-2
 • 6.2.4. Format ISDS (International Serials Data System)
 • 6.2.5. Format UNISIST RM (Reference Manual)
 • 6.2.6. CCF (UNESCO Common Communication Format)
 • 6.2.7. Format MAB (Maschinelles Austauschformat für Bibliotheken)
 • 6.3. Problemy związane z wymianą rekordów
 • 6.3.1. Protokół Z39.50
 • 6.3.2. Kodowanie informacji (kodowanie znaków, kody języków)
 • 6.4. Formaty wobec dokumentów elektronicznych
 • 6.4.1. Format Dublin Core
 • 6.4.2. Protokół OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting)
 • 6.4.3. Schemat RDF (Resource Description Framework)
 • 6.4.4. Języki znaczników
 • 6.4.5. MODS (Metadata Object Description Schema), MADS (Metadata Authority Description Schema), METS (Metadata Encoding and Transmission Standard)
 • 6.5. Formaty bibliograficzne a wymiana informacji ze środowiskami księgarskim i wydawniczym. Format ONIX

Rozdział 7 Próby unifikacji opracowania rzeczowego dokumentów w bibliografii

 • 7.1. Międzynarodowe zalecenia IFLA i UNESCO dotyczące opracowania rzeczowego w bibliografiach
 • 7.2. Języki informacyjno-wyszukiwawcze
 • 7.2.1. Systemy klasyfikacyjne
 • 7.2.2. Języki haseł przedmiotowych
 • 7.3. BSO (Broad System of Ordering)
 • 7.4. MACS (Multilingual Access to Subjects)
 • 7.5. Opracowanie rzeczowe w bibliografiach narodowych
 • 7.6. Hasła wzorcowe przedmiotowe – FRSAR i FRSAD

Rozdział 8 Organizacja pracy nad bibliografiami

 • 8.1. Narodowe centrale bibliograficzne
 • 8.1.1. Modele narodowych central bibliograficznych
 • 8.1.2. Zadania narodowych central bibliograficznych
 • 8.2. Automatyzacja bibliografii narodowych
 • 8.3. Bibliograficzne bazy danych a centralne bazy katalogowe
 • 8.4. Od prac autonomicznych do współtworzenia katalogów i baz danych (regionalnych, dziedzinowych, narodowych)
 • 8.4.1. Bibliograficzne i katalogowe bazy danych tworzone przez jedną instytucję centralną
 • 8.4.2. Współpraca przy katalogowaniu
 • 8.4.2.1. Katalogowanie kooperatywne (cooperative cataloguing)
 • 8.4.2.2. Katalogowanie podzielone (shared cataloguing)
 • 8.5. Retrokonwersja bibliografii

Rozdział 9 Forma i zawartość bibliografii narodowych

 

 • 9.1. Zalecenia międzynarodowe dotyczące postaci bibliografii narodowych
 • 9.2. Postać bibliografii narodowych w latach 1950–2011
 • 9.2.1. Bibliografia drukowana i mikroformy
 • 9.2.2. Bibliografia w bazie danych
 • 9.2.3. Bibliografia narodowa na CD-ROM-ach
 • 9.2.4. Bibliografia narodowa w Internecie
 • 9.2.5. Bibliografia w postaci PDF i HTML
 • 9.3. Aparat pomocniczy i układ bibliografii narodowych
 • 9.4. Zalecenia międzynarodowe dotyczące typów rejestrowanych dokumentów w bibliografiach narodowych – kryteria selekcji
 • 9.5. Typy rejestrowanych dokumentów w bibliografiach narodowych
 • 9.6. Egzemplarz obowiązkowy

 

Zakończenie

Bibliografia

Indeks osobowy i przedmiotowy