Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą
LaTeI. Z badań nad wykorzystaniem technologii informacyjnych w bibliologii i informatologii (ebook)

Redaktorzy: G. Gmiterek, M. Ochmański, M. Roszkowski
ISBN: 978-83-64203-63-3
Liczba stron: 215
Data wydania: 2016


 

Opis:

 

Pobierz publikację

Książka jest rezultatem rozważań nad współczesną bibliologią oraz nauką o in­formacji, prowadzonych przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Stu­diów Bibliologicznych Uniwersytetu

Warszawskiego, w kontekście możliwości zastosowania szeroko rozumianych technologii informacyjnych. Głównym celem publikacji jest przedstawienie możliwości wieloaspektowego postrzegania udziału technologii informacyjnych zarówno w bibliotekarstwie, jak i w bibliologii i nauce o informacji. Zebrane teksty tworzą obraz aktualnie podejmowanych tematów badawczych przez pracowników IINiSB UW, w których istotną rolę odgrywają tech­nologie informacyjne. Tym samym mamy do czynienia z szeroką paletą problemów badawczych reprezentujących zakres zainteresowań przedstawicieli bibliologii i nauki o informacji oraz ukazujących wielowymiarowość całej problematyki. Założeniem publikacji jest więc nie tyle monograficzne ujęcie tego zagadnienia, co nakreślenie szerokiej perspektywy problematyki obecności IT w badaniach nad książką, biblioteką i informacją.

 

Spis treści

 

Wstęp

Nowe technologie – młodzież – biblioteki publiczne, Dorota Grabowska

Formy oraz efekty wykorzystania tabletów w bibliotekach publicznych, Magdalena Paul

Rzeczywistość rozszerzona a książka i prasa, Grzegorz Gmiterek

Interfejsy bibliotecznych narzędzi wyszukiwawczych dla użytkowników końcowych, Dominika Paleczna

Cyfrowy warsztat bibliologa, Dariusz Grygrowski

Warsztat kodykologa – tradycja i nowe możliwości, Jerzy Kaliszuk

Przydatność MLA International Bibliography w pracy naukowej polonistów, Anna Kamińska

Publiczność czytelnicza w sieci, Małgorzata Kisilowska

Wykorzystanie technologii informacyjnych do gromadzenia i analizy danych ze społecznościowego serwisu Lubimy Czytać, Marcin Roszkowski

Terminologia jako mapa świata, Jadwiga Woźniak-Kasperek

Zastosowanie technologii semantycznych w e-learningu, Bartłomiej Włodarczyk

Wpływ rozwoju cyfrowych technologii na projektowanie ścieżek edytorskich na kierunku studiów informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, Agnieszka Chamera-Nowak

Tagi:
 
Przegląd Biblioteczny
Przegląd Biblioteczny 1/2021Wydawnictwo SBPcena 49,00 zł
Tagi:
Poradnik Bibliotekarza
Poradnik Bibliotekarza 4/2021Wydawnictwo SBPcena 19,50 zł
Tagi: