Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą
Zarządzanie zasobami niematerialnymi bibliotek w społeczeństwie wiedzycena 41,00 zł

Redaktor: Maja Wojciechowska
Seria: PROPOZYCJE I MATERIAŁY
ISBN: 978-83-64203-64-0
Liczba stron: 407
Data wydania: 2016
VAT: 5 %
Waga: 0.66 kgOpis:

W kontekście funkcjonowania instytucji bibliotecznych można wyszczególnić wiele rodzajów zasobów niematerialnych, które w nich funkcjonują i mogą być wykorzystywane w celu podnoszenia sprawności organizacyjnej oraz zwiększania atrakcyjności usług. Każda biblioteka dysponuje niepowtarzalnym, indywidualnym zasobem wartości, w inny sposób je rozbudowując, pozyskując i wykorzystując. Instytucje te dążą bowiem do odmiennych modeli organizacyjnych i koncentrują się na zdobywaniu różnych wartości w różnym czasie. Do najważniejszych zasobów niematerialnych bibliotek można zaliczyć: kapitał ludzki oraz umiejętności zarządzania wiedzą, zdolność do budowania strategii, pozwalających na przetrwanie w trudnym dla bibliotek czasie, a także umożliwiających ich rozwój i umacnianie pozycji w otoczeniu społecznym. W książce przedstawiono referaty prezentujące tą tematykę, jakże ważną dla współcześnie działających bibliotek.

Spis treści

Część I. Wykorzystanie teorii zasobowej w praktyce i teorii zarządzania Bibliotekami

 • Lidia Szczygłowska – Zarządzanie niematerialnymi zasobami organizacyjnymi w bibliotece
 • Wiesław Babik – Ekologia informacji w zarządzaniu zasobaminiematerialnymi bibliotek w społeczeństwie informacji i wiedzy
 • Justyna Stępień – Konsument na rynku usług bibliotecznych – zachowania, trendy
 • Marcin Karwowski – Secret client – metoda pomiaru niematerialnych zasobów biblioteki

 

Część II. Zarządzanie kapitałem ludzkim

 • Maja Wojciechowka – Wprowadzenie do problematyki zarządzania kapitałem ludzkim w bibliotekach
 • Joanna Kamińska – Zarządzanie talentami jako metoda wzbogacania zasobów niematerialnych biblioteki
 • Beata Żołędowska-Król – Wiedza użytkowników zasobem nowoczesnej biblioteki
 • Zbigniew Gruszka – Biblioteki jako organizacje uczące się
 • Monika Curyło – Cisza w bibliotece jako wazrtość wspierająca kapitał ludzki
 • Iwona Dalati – Znaczenie motywacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi – przykład bibliotek koszalińskich

 

Część III. Komunikacja i relacje

 • Magdalena J. Cyrklaff – O psychologii konfliktów w bibliotece. Mediacje i negocjacje jako konstruktywne sposoby rozwiązywania sporów pracowniczych
 • Magdalena Gomułka – Rola Międzynarodowej Sieci Bibliotekarzy (International Librarians Network) w ich rozwoju zawodowym
 • Katarzyna Janczulewicz – Biblioteczna społeczność Wielkiej Ligi Czytelników jako przykład współpracy międzyinstytucjonalnej
 • Katarzyna Bartosiak, Kamil Banaszewski – Satysfakcja użytkownika jako podstawa budowania relacji z nowoczesną biblioteką uczelnianą. Wyniki badań Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • Agata Bernaś – Dostosowanie oferty bibliotecznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (na podstawie stron internetowych wybranych bibliotek uniwersyteckich w Polsce)

 

Część IV. Kształtowanie wizerunku i zarządzanie marką biblioteki

 • Katarzyna Seroka – Noc Bibliotek w Lille jako przykład budowania pozytywnego wizerunku biblioteki
 • Marzena Błach – Wizerunek Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wśród kontrahentów Wypożyczalni Międzybibliotecznej
 • Beata Gamrowska – Budowanie marki na przykładzie działań Sekcji Promocji Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego
 • Jolanta Hys – Aktywność Biblioteki Narodowej w zakresie zarządzania marką Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej
 • Agnieszka Kościelniak-Osiak – Pojęcie marki w kontekście biblioteki uniwersyteckiej. Analiza działań i celów na przykładzie funkcjonowania Oddziału Promocji, Wystaw i Współpracy Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
 • Magdalena Nagięć, Władysława Wędzicha – Marka Biblioteki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
 • Małgorzata Bródka – Budowanie reputacji biblioteki akademickiej w kontekście kształtowania księgozbioru

 

Część V. Innowacyjność i zarządzanie zmianami w bibliotekach

 • Magdalena Karciarz – Czy bibliotekarze są trendy? O nowych tendencjach w zarządzaniu zasobami niematerialnymi w bibliotekach
 • Ewa Rudnicka – Innowacyjne zarządzanie biblioteką akademicką w kontekście działań Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie
 • Edyta Kołodziejczyk – Zarządzanie zmianą w bibliotece akademickiej – na przykładzie zmian organizacyjnych w Bibliotece Politechniki Łódzkiej
 • Urszula Franas-Mirowska, Karolina Wicha – Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem jako instrumenty wspomagające doskonalenie biblioteki akademickiej – rozwiązania zastosowane w Bibliotece Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Maria Bosacka – Zarządzanie zasobami niematerialnymi w małej bibliotece uczelnianego systemu biblioteczno-informacyjnego na przykładzie Biblioteki Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Część VI. Zarządzanie nowymi technologiami, obsługa procesów

 • Grzegorz Czapnik – Zastosowanie technik eksploracji danych w ocenie zachowań i potrzeb użytkowników instytucji bibliotecznych: możliwości i bariery
 • Hanna Grabowska – Platforma „Zapytaj bibliotekarza” jako narzędzie wspierające budowę kompetencji Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
 • Mariola Nawrocka, Małgorzata Karwowska – Nowe rozwiązania technologiczne odpowiedzią na potrzeby użytkowników Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej