Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą
Nauka o informacji w okresie zmian: informatologia i humanistyka cyfrowa VIIIcena 15,00 zł 37,00 zł

Redaktor: B. Sosińska-Kalata , M. Przastek-
Seria: NAUKA - DYDAKTYKA - PRAKTYKA
ISBN: 978-83-64203-67-1
Format: B-5, oprawa miękka
Liczba stron: 275
Data wydania: 2016
VAT: 5 %
Waga: 0.46 kg
Opis:

Rozwój humanistyki cyfrowej spowodował (…) skupianie na niej coraz większej uwagi informatologów. Dotychczas nowoczesna, oparta na nowych technologiach, działalność informacyjna w nauce w znacznie większym stopniu dostosowywana była do potrzeb badaczy z zakresu nauk ścisłych, technicznych i medycznych aniżeli do potrzeb humanistów, długo manifestujących przywiązanie do tradycyjnych źródeł informacji i metod badawczych. Zmiana tej postawy, z jednej strony widoczna w zachowaniach i praktykach nowego pokolenia badaczy humanistyki, a z drugiej – ewokowana przez coraz szerszy i coraz łatwiejszy dostęp do kolekcji cyfrowych kopii źródeł do badań humanistycznych oraz technologii informatycznych do ich eksploracji, stawia przed informatologami nowe wyzwanie: ustalenie potrzeb e-humanistów w zakresie usług informacyjnych oraz  wypracowanie dostosowanych do nich metod, narzędzi i praktyk w zakresie działalności informacyjnej.(…)

Zebrane w książce artykuły podejmują różne wątki i aspekty dopiero kształtujących się powiązań między rozwijającą się humanistyką cyfrową i informatologią, która w coraz większym zakresie włącza do obszaru swoich badań potrzeby tej nowej dziedziny z obszaru usług informacyjnych, narzędzi informacyjnych i edukacji informacyjnej. Nie ulega wątpliwości, że dostosowanie usług informacyjnych i ich instrumentarium do potrzeb dynamicznie rozwijającej się cyfrowej nauki, w tym humanistyki cyfrowej, jest zagadnieniem dużej wagi i będzie przedmiotem coraz liczniejszych badań także polskich informatologów.

(ze wstępu)

Spis treści

Wstęp (Barbara Sosińska-Kalata)

Część I
Problematyka, źródła i narzędzia badawcze humanistyki cyfrowej z perspektywy informatologii

Piotr Gawrysiak
Humanities and Big Data Exploiting Digital Archives in the Age Of Abundance

Barbara Sosińska-Kalata
Humanistyka cyfrowa w piśmiennictwie nauki o informacji

Małgorzata Góralska
Imperatyw pamięci i akceptacja zapomnienia w epoce cyfrowej

Widad Mustafa El Hadi
Digital Libraries & Digital Humanities: Common Issues and New Perspectives

Bożena Bednarek-Michalska
Repozytoria surowych danych badawczych dla humanistyki

Teresa Święćkowska
Choroba sieroca humanistyki cyfrowej, czyli o problemach z niewyjaśnionymi prawami autorskimi

Sebastian Grabowski
Społeczności programistyczne w obszarze otwartych Interfejsów programistycznych. Open api: przykłady i wnioski

Łukasz Iwasiński
Społeczne zagrożenia danetyzacji rzeczywistości

Część II
Badacze nauk humanistycznych w cyfrowym świecie

Remigiusz Sapa
Zarządzanie indywidualnymi kolekcjami informacji naukowej w humanistyce w świetle piśmiennictwa anglojęzycznego

Marzena Świgoń
Technologie w zarządzaniu i dzieleniu się wiedzą i informacją – w świetle badania przedstawicieli różnych nauk

Małgorzata Jaskowska
Wpływ wskaźników altmetrycznych na doskonalenie systemu oceny wartości prac naukowych w humanistyce

Część III
Projekty badawcze, wyniki badań humanistyki cyfrowej oraz dostęp do nich w przestrzeni cyfrowej

Anna Kamińska
Wizualne formy prezentacji informacji w humanistyce i ich miejsce w formalnej cyfrowej komunikacji naukowej

Daria Rzepiela
Być wielkim – opowieść ukryta w obrazie – wizualna historia Teatru Wielkiego w Warszawie

Marek Nahotko
On the Origin of (Cyber)Genres

Część IV
Biblioteki akademickie wobec wyzwań humanistyki cyfrowej

Katarzyna Materska
Humanistyka cyfrowa – redefinicja modelu biblioteki uniwersyteckiej?

Lilianna Nalewajska
Przyszłość usług informacyjnych w polskich bibliotekach akademickich na tle rozwoju humanistyki cyfrowej

Anna Myśliwska
Zachowania informacyjne bibliotekarzy w cyfrowej mediacji