Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą
Kultura informacjiMałgorzata Kisilowskacena 22,00 zł 32,00 zł

Seria: NAUKA - DYDAKTYKA - PRAKTYKA
ISBN: 978-83-64203-69-5
Liczba stron: 218
Data wydania: 2016
VAT: 5 %
Waga: 0.36 kg


 

Opis:

 

Przedstawiona w książce „kultura informacji” - jako pojęcie, termin, obszar  badawczy - jest próbą uchwycenia i nazwania pewnej grupy zjawisk i procesów, wynikających z dostrzeganej, dominującej roli informacji we współczesnym świecie, a zwłaszcza w jego bardziej stechnicyzowanej części. Wszystkie trzy jej ujęcia wywodzą się z perspektywy badawczej informatologii, ale czerpią również wiele z innych dyscyplin nauk społecznych i humanistycznych. 

Ze względu na podjęcie wątku pojęciowego oraz przyjęty cel - zaproponowanie terminu i zdefiniowanie pola badawczego „kultury informacji”, wraz z merytorycznym uzasadnieniem takiej próby - praca niniejsza ma charakter dedukcyjny, koncepcyjny i konceptualny. Należałoby ją umieścić u samych początków procesu badawczego - stawia bowiem pierwsze pytania, sygnalizuje problem (czy też koncepcję), sugeruje pewien punkt widzenia, wyodrębnia obszar badawczy. Bogactwo i różnorodność materiału źródłowego powodują, że tekst zachowuje otwarty charakter – jest po części propozycją, zaproszeniem do dyskusji, do stawiania kolejnych pytań.

 

Spis treści

 

Wstęp

Rozdział 1: Konteksty kultury informacji

 • 1.1. Kontekst kulturoznawczy
 • 1.2. Kontekst informatologiczny
 • 1.3. Kontekst techniczny i socjologiczny

Podsumowanie

Rozdział 2 Kultura informacji – termin informatologiczny i jego interpretacje

 • 2.1. Kultura informacji – próba definicji
 • 2.2. Kultura informacyjna w naukach i praktyce organizacji i zarządzania
 • 2.3. Kultura informacyjna w literaturze bibliologicznej i informatologicznej
 • 2.3.1. Kultura informacyjna według Hanny Batorowskiej
 • 2.3.2. Kultura informacji i kultura informacyjna – badania francuskie
 • 2.4. Kultura informacji jako naturalne następstwo kultury pisma, druku, książki?

Podsumowanie

Rozdział 3: Pole badawcze kultury informacji

 • 3.1. Kultura informacji – założenia dla pola badawczego
 • 3.2. Kategorie badawcze
 • 3.3. Granice pola badawczego
 • 3.4. Problemy i zagrożenia związane z kulturą informacji

Podsumowanie

Rozdział 4: Kultura informacji z perspektywy informatologii

 • 4.1. Kierunki badawcze informatologii na przełomie XX i XXI wieku
 • 4.2. Metanaukowe badania współczesnej informatologii
 • 4.3. Kultura informacji jako obszar badawczy współczesnej informatologii
 • 4.4. Antropologia informacji jako perspektywa badawcza w informatologii

Zakończenie

Bibliografia

Tagi: