Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą
Nauka o Informacjicena 39,00 zł 99,00 zł

Redaktor: Wiesław Babik
Seria: NAUKA - DYDAKTYKA - PRAKTYKA
ISBN: 978-83-64203-82-4
Format: B-5
Liczba stron: 712
Data wydania: 2016
VAT: 5 %
Waga: 1.32 kgOpis:

Monografia jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych problematyką szeroko pojętej informacji i działalności informacyjnej, w tym zwłaszcza do studentów bibliologii i informatologii oraz bibliotekarzy praktyków. Opracowanie przedstawia panoramę obecnego stanu nauki o informacji (informacji naukowej, informatologii) w Polsce i jej prospektywny potencjał. Jest to kompendium uaktualnionej wiedzy o informacji i o nauce o informacji, motywujące do dalszych poszukiwań odpowiedzi na pytania o aktualny stan nauki o informacji oraz działalności informacyjnej w Polsce i za granicą, a także o dalsze kierunki jej rozwoju. Autorzy starali się odnieść do kluczowych zagadnień współczesnej nauki o informacji, nie roszcząc sobie jednak pretensji do kompletności ani autorytatywnych rozstrzygnięć. Szczegółowej analizie zostały poddane przede wszystkim te zagadnienia informacji, które korespondują z realizowanymi na wyższych uczelniach w Polsce programami kształcenia w zakresie szeroko rozumianej nauki o informacji. Poruszone problemy odnoszą się także do działań praktycznych oraz umiejętności informacyjnych stosownie do wypracowanych w tej dziedzinie norm i standardów, a także obecnej oferty usług informacyjnych dla indywidualnych i zbiorowych grup odbiorców informacji w różnych społecznościach i korzystających z różnych źródeł informacji, w tym z serwisów społecznościowych i Internetu.

Elementem scalającym omówione zagadnienia jest kreowanie odpowiedzialności za tworzenie, rozpowszechnianie i korzystanie z informacji w całej przestrzeni informacyjnej, wirtualnej i realnej, a także kreowanie nowoczesnej, płodnej badawczo płaszczyzny do rozważań nad informacją i kondycją współczesnych instytucji informacyjnych, w tym także jako ważnego elementu nowoczesnej edukacji odpowiadającej potrzebom pokolenia sieci oraz społeczeństwa informacji i wiedzy.

Spis treści

Autorzy

Wykaz ważniejszych skrótów i akronimów

Od redaktora

1. Nauka o informacji jako dyscyplina naukowa (Mirosław Górny)

2. Terminologia informacji naukowej (Jadwiga Woźniak-Kasperek)

3. Środowisko informacyjne człowieka (Wiesław Babik)

4. Metody badań w nauce o informacji (Barbara Stefaniak, Marta Skalska-Zlat, Sabina Cisek)

5. Działalność informacyjna (Marek Nahotko)

6. Usługi informacyjne (Stanisława Kurek-Kokocińska)

7. Współczesne źródła informacji (Ewa Głowacka, Mariusz Jarocki, Małgorzata Kowalska, Ewa Kurkowska, Natalia Pamuła-Cieślak)

8. Organizacja informacji naukowej w Polsce oraz współpraca krajowa i międzynarodowa (Renata Frączek)

9. Informacja specjalistyczna na potrzeby współpracy współczesnej nauki z gospodarką (Diana Pietruch-Reizes)

10. Organizacja informacji i wiedzy (Barbara Sosińska-Kalata, Marcin Roszkowski)

11. Zarządzanie informacją i wiedzą (Katarzyna Materska)

12. Sztuczna inteligencja w informacji naukowej (Jolanta Szulc)

13. Zachowania informacyjne (Monika Krakowska)

14. Bariery informacyjne (Marzena Świgoń)

15. Problemy lingwistyczne we współczesnej informacji naukowej (Piotr Malak)  

16. Komputerowe przetwarzanie informacji (Aleksander Radwański)

17. Zasoby i wyszukiwanie informacji naukowej (Arkadiusz Pulikowski)

18. Wyszukiwanie informacji w środowisku internetowym (Natalia Pamuła-Cieślak)

19. Architektura informacji (Stanisław Skórka)

20. Prezentacja informacji (Veslava Osińska)

21. Od Web 1.0 do Web 3.0. Interaktywność a ewolucja sieci (Grzegorz Gmiterek)

22. Zasoby niematerialne w społeczeństwie informacyjnym (Maja Wojciechowska)

23. Kultura informacyjna (Hanna Batorowska)

24. Nauka o informacji a nauki humanistyczne w kontekście akademickiego kształcenia pracowników informacji (Anna Tokarska)

Bibliografia, encyklopedie, słowniki, czasopisma (Aneta Drabek)

Angielsko-polski słownik (Jacek Tomaszczyk)  

Indeks osobowy (Marlena Gęborska)

Indeks przedmiotowy (Marlena Gęborska)