Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą
Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej od analizy dokumentu do opisu przedmiotowegoBartłomiej Włodarczyk, Jadwiga Woźniak- Kasperekcena 35,00 zł

Seria: NAUKA - DYDAKTYKA - PRAKTYKA
ISBN: 978-83-64203-76-3
Format: B-5
Liczba stron: 184
Data wydania: 2017
VAT: 5 %
Waga: 0.31 kgOpis:

„Praca pt. Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej: od analizy dokumentu do opisu przedmiotowego autorstwa Jadwigi Woźniak-Kasperek i Bartłomieja Włodarczyka wypełnia istotną lukę w polskim piśmiennictwie bibliologicznym. Jej przedmiotem jest język informacyjno-wyszukiwawczy tworzony od kilkudziesięciu lat w Bibliotece Narodowej (dalej: JHP BN), stosowany w bibliografii narodowej i bazach narodowej książnicy oraz większości polskich bibliotek publicznych. JHP BN był przedmiotem niewielu analiz o charakterze ogólnym, większość publikowanych materiałów miała charakter metodyczny, często przygotowywano je na bieżące zamówienie bibliotekarzy uczestniczących w szkoleniach, warsztatach i konferencjach. Wobec ogromu bieżącej pracy nad bazami danych: wzorcową i katalogową, zespołowi rozwijającemu JHP BN zwykle brakowało czasu, by wnikliwiej przyjrzeć się spójności zasad, usystematyzować i całościowo opisać przyjęte reguły, rozpoznać i wskazać zarówno mocne strony, jak i słabości tego języka. Takie zadanie postawili sobie autorzy recenzowanej pracy”.

(z recenzji Wandy Klenczon)

„Przygotowana do druku książka z pewnością stanie się cenną pozycją zarówno dla teoretyków, jak i praktyków bibliotekarstwa, to jest bibliotekarzy używających tego języka w opracowaniu rzeczowym zbiorów, a także studentów kierunków związanych z bibliotekoznawstwem i informacją naukową. Potencjalny krąg odbiorców książki jest więc bardzo szeroki, gdyż monografia może pełnić funkcję cennego podręcznika-poradnika JHP BN, ponieważ została wyposażona w liczne przykłady praktycznego posługiwania się tym językiem”.

(z recenzji prof. dr. hab. W. Babika)

Spis treści

Wykaz użytych skrótów
Wprowadzenie

Część 1. Analiza dokumentu (Jadwiga Woźniak-Kasperek)

Część 2. Charakterystyka Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej (Bartłomiej Włodarczyk)

1. Historia i rozwój Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej
2. JHP BN – charakterystyka ogólna
3. Tematy osobowe
4. Tematy tytułowe
5. Tematy korporatywne
6. Tematy geograficzne
7. Tematy ogólne
8. Tematy formalne
9. Tematy i określniki chronologiczne
10. Określniki i hasła rozwinięte

Część 3. Opracowanie dokumentów z wykorzystaniem Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej – przykłady (Bartłomiej Włodarczyk)

Przykład 1. Tadeusz Pini, Krasiński. Życie i twórczość. Poznań [1928]
Przykład 2. Marek Münz, [Wizyta prezydenta Stanisława Wojciechowskiego we Lwowie]. [05 09 1924]
Przykład 3. Franciszek Reinstein, Dzieje cechu piekarskiego m. stoł. Warszawy.Warszawa 1917
Przykład 4. Katalog wystawy E. M. Liliena w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie 1914 / [Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie; wstęp, układ i objaśnienia Artur Schröder]. Lwów 1914
Przykład 5. Stanisław Bełza, Niemcy u Mickiewicza. Warszawa 1911
Przykład 6. Plac Bankowy pierwsze tramwaje elektryczne w Warszawie.Warszawa [1908]
Przykład 7. Henryk Sienkiewicz, Quo vadis. Powieść z czasów Nerona. T. 1.Warszawa 1896

Bibliografia
Wykaz tabel
Wykaz ilustracji