Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą
Zarządzanie jakością w bibliotececena 45,00 zł

Redaktor: Maja Wojciechowska
Seria: PROPOZYCJE I MATERIAŁY
ISBN: 978-64203-85-5
Format: B-5
Liczba stron: 476
Data wydania: 2017
VAT: 5 %
Waga: 0.76 kg


 

Opis:

 

Zarządzanie jakością to podstawowe podejście w pracy współczesnych bibliotek. Choć znane jest już od wielu lat, ciągle ewoluuje. Pojawiają się nowe założenia, metody badań oraz praktyczne narzędzia wspierające wysoką jakość pracy instytucji bibliotecznych. W książce zaprezentowano wieloaspektowe ujęcie zarządzania jakością, prezentowane zarówno przez bibliologów, jak i praktyków bibliotekarzy, na co dzień zmagających się z koniecznością realizacji usług na najwyższym poziomie. Zaprezentowane artykuły zostały zgrupowane w trzech głównych zrębach: 1. Rekomendacje (prezentacja najnowszych trendów, zagadnienia teoretyczne i terminologiczne); 2. Analizy (wyniki badań jakościowych i ilościowych); 3. Studia przypadków (doświadczenia bibliotek w zakresie projektowania, wdrażania i ewaluacji systemów jakości). Różnorodność tematów sprawia, że oddawany do rąk Czytelnika tom, może stanowić interesującą lekturę zarówno dla teoretyków bibliologii, bibliotekarzy bibliotek różnych typów oraz studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, dopiero pozyskujących wiedzę z zakresu jakości usług bibliotecznych.

 

 

Spis treści

 


REKOMENDACJE

Katarzyna Materska
Przyczynek do jakości zarządzania informacją i wiedzą w bibliotece akademickiej drugiej dekady XXI wieku
Ewa Głowacka
Badania społecznego i ekonomicznego oddziaływania bibliotek akademickich. Obszary, projekty, metody
Lidia Szczygłowska
Modele oceny jakości bibliotek cyfrowych
Małgorzata Kowalska
Narzędzia zapewniania i oceny jakości kształcenia profesjonalistów informacji
Natalia Pamuła-Cieślak
Badanie jakości otwartości polskich czasopism o otwartym dostępie w kontekście nowych wytycznych Directory of Open Access Journal
Agnieszka Jezierska, Andrzej Koziara
Bezpieczeństwo informacji a jakość zarządzania. Normy prawne i organizacyjne dla bibliotek i firm współpracujących
Małgorzata Dąbrowicz
Zarządzanie jakością poprzez wzmacnianie systemu wartości w bibliotece
Jacek Radwan
Rola przywódcy w procesie doskonalenia jakości funkcjonowania biblioteki
Edyta Strzelczyk
Jakość postrzegana jako satysfakcja użytkowników. Zagadnienia metodologiczne

ANALIZY

Anna Łach
Jakość usług bibliotecznych w planowaniu marketingowym. Wyniki analizy SWOT dla wybranych bibliotek województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i opolskiego
Agnieszka Adamiec, Ewa Urbanowska
Najlepsze praktyki w tworzeniu stron www bibliotek wyższych uczelni niepaństwowych
Zbigniew Gruszka
Kryterium dostępności jako wskaźnik jakości. Model rozproszony bibliotekarstwa publicznego na przykładzie bibliotek łódzkich
Katarzyna Bartosiak, Kamil Banaszewski
Doskonalenie jakości usług biblioteki w obszarze kompetencji informacyjnych jej użytkowników. Wyniki badań pilotażowych przeprowadzonych wśród studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego
Julita Niedźwiecka-Ambroziak
Otwartość na wdrażanie nowoczesnych technologii a nowe formy zbiorów w bibliotekach Wyższych Szkół Bankowych (wyniki badań ankietowych)
Maja Wojciechowska
Kształtowanie jakości usług bibliotecznych poprzez wsparcie profesjonalnych organizacji bibliotekarskich. Na przykładzie IFLA
Urszula Knop
Jakość usług biblioteczno-informacyjnych w bibliotece akademickiej w okresie rozwoju zasobów Open Access – wybrane zagadnienia

STUDIA PRZYPADKÓW

Ewa Rudnicka, Katarzyna Rzempołuch-Pallasch
Opis stanowiska pracy jako wyraz dbałości o jakość kadr bibliotecznych.Przykład Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie
Mariola Augustyniak
Zintegrowany system biblioteczny jako narzędzie wspomagające zarządzanie jakością w bibliotece akademickiej. Przykład Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego
Renata Borońska, Jadwiga Grabarska
Wybrane problemy zarządzania książkami elektronicznymi w bibliotece akademickiej na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Techniczno--Przyrodniczego w Bydgoszczy
Mariola Nawrocka, Magdalena Wiederek
System oceny pracowników w Bibliotece Głównej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie
Marzena Błach
Jakość usługi wypożyczeń międzybibliotecznych w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Urszula Kulczycka, Beata Roszkowska-Paszuk
Katalog online biblioteki narzędziem komunikacji z czytelnikiem. Analiza funkcjonalności katalogu Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego w oparciu o przeprowadzone badania
Sławomir Sobczyk
Wpływ zmian w strukturze i przestrzeni organizacji biblioteki na jakość usług. Przykład Wypożyczalni Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
Iwona Osmulska, Dorota Janik
Jakość usług bibliotecznych Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
Artur Jazdon
Projakościowe zarządzanie kadrami w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu
Aurelia Krzemińska, Dorota Padzik
Wpływ zmian organizacji działów merytorycznych Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego na jakość ich pracy
Magdalena Seta
Zaspokajanie potrzeb użytkowników małej biblioteki wydziałowej w świetle badań ankietowych. Przykład Biblioteki Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wioletta Borowa-Surowiec
Zarządzanie zbiorami Biblioteki NIFC w przestrzeni wirtualnej XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina wobec potrzeb użytkowników
Emilia Lepkowska, Anna Szymczak
Techniki motywowania dwóch pokoleń bibliotekarzy oraz ich znaczenie dla nowo czesnego zarządzania biblioteką akademicką. Przykład Biblioteki Politechniki Poznańskiej
Tatiana Andrzejewska, Bożena Hakuć
Wewnętrzny system zapewnienia jakości w Bibliotece Uczelnianej Politechniki Gdańskiej
Sławomir Sobczyk
Konfrontacja artysty z katalogiem bibliotecznym – na przykładzie badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie