Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą
Dokumenty życia społecznego w badaniach i praktyczne ich wykorzystanie cena 24,00 zł 36,00 zł

Redaktor: Aneta Firlej-Buzon
Seria: PROPOZYCJE I MATERIAŁY
ISBN: 978-83-64203-97-8
Format: B-5
Liczba stron: 268
Data wydania: 2017
VAT: 5 %
Waga: 0.44 kgOpis:

Niniejsza publikacja złożona z osiemnastu tekstów odnosi się do pięciu nadrzędnych zagadnień, które były prezentowane oraz analizowane w czasie konferencji "Dokumenty życia społecznego w badaniach i praktyczne ich wykorzystanie". Pierwsza część książki dotyczy wartości faktograficznej, źródłowej i informacyjnej kolekcji dokumentów życia społecznego, jak i poszczególnych rodzajów druków ulotnych i okolicznościowych. Na wybranych przykładach omówione zostały tu problemy wartościowania tego rodzaju druków, wartości kolekcjonerskiej i sentymentalnej wybranych typów wydawnictw efemerycznych oraz sprawy ich, przejawiającej się w tzw. potencjalnej wartości stałej, obecności na którym rynku książki. W dalszej części tomu zaprezentowane zostały praktykowane w dużych bibliotekach naukowych, wykształcone w toku wieloletnich doświadczeń, zgodne z przyjętymi kierunkami gromadzenia i specjalizacjami, sposoby pozyskiwania oraz opracowywania dokumentów życia społecznego. Kolejne strony niniejszego opracowania odnoszą się do praktyk stosowanych w książnicach mniejszych, ukierunkowanych na zachowanie oraz ochronę źródeł do badań historii lokalnej. Ujęto tu również bardzo interesujące kwestie organizowania w bibliotekach tzw. archiwów społecznych. W przedostatniej części książki omówione zostały wypracowane w Bibliotece Narodowej oraz określonych bibliotekach naukowych problemy przechowywania, konserwacji i digitalizacji dokumentów życia społecznego.
Ostatnie dwa teksty łączące się bezpośrednio z ochroną cennych dokumentów życia społecznego, jak i ich utrwalaniem w postaci cyfrowej, pośrednio zaś związane z problemem zwrotu cyfrowego we współczesnej humanistyce, odnoszą się do obecności wydawnictw niekonwencjonalnych w sieci.

Spis treści

DOKUMENTY ŻYCIA SPOŁECZNEGO W BADANIACH POLSKICH HUMANISTÓW

JEDNODNIÓWKA JAKO PRZEDMIOT BADAŃ I ŹRÓDŁO WIEDZY PRAKTYCZNEJ (NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH JEDNODNIÓWEK Z OKRESU MIĘDZYWOJENNEGO)

DOKUMENTY ŻYCIA SPOŁECZNEGO W PRAKTYCE WTÓRNEGO RYNKU KSIĄŻKI

POLITYKA GROMADZENIA, OPRACOWYWANIE I PRZECHOWYWANIE DOKUMETÓW ŻYCIA SPOŁECZNEGO

GROMADZENIE DOKUMENTÓW ŻYCIA SPOŁECZNEGO – Z DOŚWIADCZEŃ BIBLIOTEKI AKADEMICKIEJ

SPECYFIKA GROMADZENIA I OPRACOWANIA DOKUMENTÓW ŻYCIA SPOŁECZNEGO W SEKCJI REGIONALNEJ DŻS DOLNOŚLĄSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WE WROCŁAWIU W OSTATNIM PIĘTNASTOLECIU

WYDAWNICTWA CIĄGŁE W ZBIORACH GABINETU DOKUMENTÓW ŻYCIA SPOŁECZNEGO BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE

DOKUMENTY ŻYCIA SPOŁCZEGO W WOJEWÓDZKIEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W RZESZOWIE – PRZESZŁOŚĆ I TERAŹNIEJSZOŚĆ. ZARYS PROBLEMATYKI

EFEMERA W ZBIORACH PAN BG – CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI PRACOWNI

KATALOGOWANIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TELEGRAMÓW PATRIOTYCZNYCH W KATALOGU CENTRALNYM NUKAT: USTALENIA BIBLIOGRAFICZNE, INSTRUKCJE, PROCEDURY

DYLEMATY DOBORU I OPRACOWANIA DOKUMENTÓW ŻYCIA SPOŁECZNEGO W BIBLIOGRAFII REGIONALNEJ
DOKUMENTY ŻYCIA SPOŁECZNEGO – ZBIORY NIEZWYKŁE LEGNICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

ARCHIWUM SPOŁECZNE W BIBLIOTECE

W TROSCE O ZACHOWANIE ŚWIADECTW NASZEJ LOKALNEJ PRZESZŁOŚCI - ZBIORY REGIONALNE W MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W NOWYM TOMYŚLU

DOKUMENTY ŻYCIA SPOŁECZNEGO PROBLEMY OCHRONY I PROPOZYCJE METOD KONSERWACJI

DOKUMENTY ŻYCIA SPOŁECZNEGO W ZBIORZE WOJEWÓDZKIEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY – CHARAKTERYSTYKA I OCHRONA ZASOBU

KOLEKCJE DOKUMENTÓW ŻYCIA SPOŁECZNEGO W BIBLIOTECE ŚLĄSKIEJ I ICH DIGITALIZACJA

FORMALNE, TECHNICZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY EKSPOZYCJI DOKUMENTÓW ŻYCIA SPOŁECZNEGO W BIBLIOTEKACH CYFROWYCH


Tagi: