Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą
Okładka jako część dokumentu na przykładzie płyty gramofonowej w ujęciu bibliologicznymJakub Maciej Łubockicena 24,00 zł 35,00 zł

Seria: PROPOZYCJE I MATERIAŁY
ISBN: 978-83-65741-00-4
Format: A-5
Liczba stron: 188
Data wydania: 2017
VAT: 5 %
Waga: 0.25 kg
Opis:

W niniejszej pracy podjęto próbę uporządkowania, krytycznego omówienia i usystematyzowania zagadnień dotyczących okładek (przede wszystkim płyt gramofonowych i książek) z perspektywy bibliologicznej.
Przegląd i omówienie różnych dotychczasowych ujęć poruszanej problematyki doprowadziły do sformułowania kilku autorskich propozycji metodologicznych i terminologicznych. Niezaprzeczalną wartością pracy są skrupulatne analizy terminologiczne, uporządkowanie i synteza głównych zagadnień związanych z tematem, a także wskazanie perspektyw ich rozwoju, miejsc wymagających opracowania lub rewizji. W ten sposób praca stanowi zaproszenie do dyskusji nad miejscem i przyszłością badań okładek w ramach nauk humanistycznych.

Spis treści

 • Przedmowa
      Koncepcja pracy – objaśnienie tytułu i cel pracy
      Układ pracy – cele poszczególnych rozdziałów wraz ze stanem badań
      Metodologia pracy

  Wstęp
      Dlaczego okładki?
      Dlaczego płyty gramofonowe?
      Dlaczego okładki płyt gramofonowych

  1. Płyta gramofonowa jako dokument
      1.1. Dokumenty związane z dźwiękiem w teorii bibliologicznej
      1.2. Sposoby zapisu dokumentów dźwiękowych oraz ich nośniki
      1.3. Płyta gramofonowa – czym jest? Klasyfikacje płyt gramofonowych
      1.4. Nietypowe płyty gramofonowe

  2. Źródła informacji o płytach gramofonowych po 1945 r.
  2.1. Dyskografia – czym jest? Teoria i realizacja w praktyce
         2.1.1. Dyskografie zagraniczne
         2.1.2. Dyskografia polska
  2.2. Katalogi wydawnicze
  2.3. Bazy danych
         2.3.1. Katalog Polskich Płyt Gramofonowych
         2.3.2. Discogs.com
         2.3.3. Okladki.net

  3. Okładka jako obiekt bibliologiczny
  3.1. Oprawa, introligacja, okładka. Ich istota i zależności między nimi
  3.2. Badania nad elementami ochraniającymi dokument. Rodzaje,
         relacje, ich historia i rozwój
         Oprawoznawstwo
         Introligatorstwo
         Introligatorstwo a oprawoznawstwo
         Okładkoznawstwo (propozycja badawcza)
  3.3. Okładka – czym jest i jak jest zbudowana?
         3.3.1. Definicja okładki i czy w związku z nią płyty gramofonowe
         na pewno mają okładki
         3.3.2. Budowa okładek

  4. Okładka jako komunikat. Dzieje ukształtowania i funkcje okładki
       w zależności od typu dokumentu, który ochrania
  4.1. Okładka książkowa
         Dzieje ukształtowania
         Obwoluta jako echo okładki
         Funkcje
  4.2. Okładka płyty gramofonowej (jako przykład okładki muzycznej)
         Dzieje ukształtowania
         Funkcje
  4.3. Okładki innych dokumentów (zakomunikowanie problematyki)
         Okładki prasowe
        Okładki komiksowe

  Zakończenie: przyszłość okładek w cyfrowym świecie

  Bibliografia
       Słowniki, encyklopedie, leksykony
       Normy
       Spisy bibliograficzne i bazy danych
       Opracowania naukowe i popularne

  Indeks osób i zespołów osobowych

  Indeks okładek

  Indeks instytucji

  Abstrakty
      Analiza wskazująca
      Analiza omawiająca
      Abstract

  Ryciny
      Wykaz rycin


Tagi: