Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą
Obszary wiedzy o bibliotekarstwieJacek Wojciechowskicena 40,00 zł 59,00 zł

Seria: NAUKA - DYDAKTYKA - PRAKTYKA
ISBN: 978-83-64203-93-0
Format: B-5
Liczba stron: 256
Data wydania: 2017
VAT: 5 %
Waga: 0.42 kgOpis:

Niniejsza monografia przedstawia aktualny stan wiedzy o bibliotekarstwie – z próbą zarysowania również nieodległej a możliwej przyszłości bibliotek. Napisana klarownie, w czym umiarkowany aparat naukowy nie stanowi przeszkody. Zawiera rozbudowany indeks przedmiotowy.

(…) Wiedza o bibliotekarstwie wciąż ma rację bytu. Jako świadomościowy konstrukt, wykorzystywany w mediacyjnej praktyce, jak też kreowany teoretycznie oraz wykładany – chociaż niekoniecznie w pełnej zgodzie i w harmonii: takiej jednolitości ani kompletności nie ma.

Zatem to jest teraz wiedza-po-przejściach, mocno pokiereszowana, a nawet mętnie łączona z niebytem, dlatego wymaga regeneracji. I taką próbę tu podejmuję.

(ze Wstępu)

Spis treści

1. WPROWADZENIE 9

2. KOMUNIKACJA PUBLICZNA    11   istota (s. 11) – przebieg (s. 11) – odbiór (s. 11) – tworzenie znaczeń (s. 12) – publiczność – (s. 13) – mnogość komunikacji (s. 13) – koegzystencja (s. 14) – komunikacja informacyjna (s. 14) – komunikacja nieinformacyjna (s. 15) – pismo (s. 15) – technicyzacja komunikacji (s. 16) – komunikacja cyfrowa (s. 17) – hipertekst (s. 19) – interaktywność  (s.  19) – kontynuacja  zmodyfikowana (s. 21) – bibliotekarstwo po liftingu (s. 22) – przebudowa wiedzy (s. 22)

3. ZASOBY    25       zmiana  paradygmatu  (s.   25)  –  wielokomunikacyjność   (s.   25)  –  kolekcje   (s. 27) – dostęp (s. 28) – repozytoria (s. 28) – megakolekcje (s. 29) – zakresy główne  s.  31)  – wiedza  o  zasobach  (s. 34)

4. MEDIACJA   37 pośrednictwo  (s.  37)  –  cel  (s.  39)  –  przesłanki  (s.  41)  –  usługodawstwo  (s. 44) – wprowadzanie  (s.  52) – wspomaganie  (s.  54) – wsparcie  eksperckie (s.  59) – aktywizacja  (s.  61) –  promocja  (s.  65)

5. PROGRAMY PONADUSŁUGOWE  69 intencje (s. 69) – kompetencje personelu (s. 71) – adresaci (s. 72) – formy bezpośrednie  (s.  73) – formy pośrednie  (s.  75) – naddania informacyjne  (s. 77) – współudział w edukacji (s. 78) – wsparcie nauki (s. 80) – intelek- tualizacja (s. 82) – rekreacja (s. 83) – kompensacja (s. 84)

6. ODBIÓR TREŚCI     87    wiedza o odbiorze (s. 87) – procesy odbiorcze (s. 88) – interpretacja (s. 92) – funkcje (s. 95) – odbiorca (s. 99) – wymiar społeczny (s. 101) – zróżnicowanie komunikacyjne  (s.  107)  –  informacja  i  nieinformacja  (s.  115)

7. PROCESY WEWNĘTRZNE   121 dobór i gromadzenie  (s.  121)  –  przechowywanie  (s.  125)  –  selekcja  (s. 129) –  archiwizacja  (s.  130)  –  opracowanie  (s.  132)  –  bibliografie (s. 139) – edytorstwo (s. 141)

8. INŻYNIERIA BIBLIOTECZNA   143  biblioteki  i  technologie  (s.  143)  –  elektronizacja  (s.  144)  –  digitalizacja  (s. 145) – cyfryzacja informacji (s. 146) – mobilność (s. 147) – systemy bibliotecznej obsługi (s. 148) – budownictwo biblioteczne (s. 149) – ro- zeznanie  (s.  151)  –  pożytki  i  zagrożenia  (s.  153)

9. STRUKTURY I FINANSOWANIE  157  wiedza o zarządzaniu (s. 157) – struktury (s.  158) – decyzje i wykonawstwo  (s.  162)  –  kooperacja  (s.  163)  –  sprzeczności  (s.  164)  –  opłaty  (s. 169)

10. TYPOLOGIA BIBLIOTEK  171 podobieństwa i różnice (s. 171) – biblioteki publiczne (s. 172) – biblioteki akademickie (s. 179) – biblioteki szkolne – (s. 184) –  biblioteki  pedago- giczne  (s.  188)  –  wspólnota  (s.  190)

11. ŚLADY PRZESZŁOŚCI    195      po co historia (s. 195) – dawne koncepcje i praktyka (s. 196) – sterowanie (s. 200) – reguły wyboru (s. 201) – ukierunkowanie edukacyjne (s. 202) – obsesje antyrekreacyjne (s. 203) – literatura: tak i nie (s. 204) – indeksacja (s. 205) – koncepcje usług (s. 206) – idee dostępności (s. 207) – wyob- rażenia o publiczności (s. 208) – metamorfozy (s. 209)

12. OCZEKIWANIA 211 prognozy (s. 211) – różnorodność zadań (s. 213) – kształtowanie opinii  (s. 219) – rejestr usług (s.  219) – wspieranie użytkowników (s.  221) –   czy paninformacjonizm? (s. 222) – nauka nowa i nienowa (s. 224) – komunikacja  publiczna  w  przyszłości  (s.  225)  –  integracja  bibliotek  (s. 227) – niepewność (s. 230)

13. PUBLIKACJE WYKORZYSTANE     235

14.  INDEKS NAZWISK    247

15.  INDEKS RZECZOWY    252Tagi: