Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przeszłość i teraźniejszość 1917 - 2017 cena 50,00 zł

Publikacje poza seriami wydawniczymi
ISBN: 978-83-64203-83-1
Format: B-5
Liczba stron: 452
Data wydania: 2017
VAT: 5 %
Waga: 0.90 kgOpis:

Publikacja Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przeszłość i teraźniejszość 1917-2017 dokumentuje działalność Stowarzyszenia, w stulecie jego istnienia. Ukazuje bogatą i wielostronną działalność Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, największej organizacji środowiska bibliotekarskiego w Polsce.

Książka podzielnoa jest na trzy części. Pierwszą opisującą lata 1917‑1945. Część II obejmuje dzieje Stowarzyszenia w okresie Polski Ludowej, czyli działalność organizacji w latach 1945‑1989. Część III poświęcona jest działalności SBP po roku 1989, czyli w nowej rzeczywistości politycznej, społeczno-ekonomicznej i kulturowej.

Tekst główny dopełniają przygotowane w oparciu o źródła cytowane w pracy, krótkie biogramy wszystkich przewodniczących Stowarzyszenia, zaś korzystanie z książki ułatwia indeks nazwisk. Uzupełnieniem warstwy tekstowej jest materiał oglądowy, czyli publikowane na końcu poszczególnych części fotografie.

Spis treści

WSTĘP (Jadwiga Konieczna)

CZĘŚĆ I
ZWIĄZEK BIBLIOTEKARZY POLSKICH (1917‑1945) (Andrzej Mężyński)

 1. GENEZA. ORGANIZACJA. STRUKTURY

1.1. U źródeł

1.2. Władze Związku Bibliotekarzy Polskich

1.3. Liderzy

1.4. Komisje. Sekcje. Referaty

1.5. Zjazdy

2. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

2.1. Wykaz wydawnictw zwartych Związku Bibliotekarzy Polskich

2.2. Zaplecze finansowe

2.3. Tematyka wydawnictw zwartych

2.4. Czasopisma

3. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ŚRODOWISKA BIBLIOTEKARSKIEGO

3.1. Kształcenie. Kursy

3.2. Koła

3.3. Liczebność

4. ZWIĄZEK BIBLIOTEKARZY POLSKICH NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ

5. ZWIĄZEK W OKRESIE OKUPACJI

CZĘŚĆ II
ORGANIZACJE POLSKICH BIBLIOTEKARZY W LATACH 1945-1989

1. UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO-POLITYCZNE. STATUTY. DZIAŁALNOŚĆ (Jadwiga Konieczna)

1.1. Związek Bibliotekarzy Polskich oraz Związek Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich – 1945-1953

1.2. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – 1954-1989

2. UDZIAŁ W KSZTAŁTOWANIU POLITYKI BIBLIOTECZNEJ (Jadwiga Konieczna)

2.1. Rola Związku Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich – 1946-1953

2.2. Wpływ Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na polską politykę biblioteczną – 1954-1989

3. UDZIAŁ ZWIĄZKU BIBLIOTEKARZY I ARCHIWISTÓW POLSKICH ORAZ STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH W PROCESACH KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA BIBLIOTEKARZY (Magdalena Rzadkowolska)

3.1. Działalność Zarządu Głównego

3.2. Sekcje jako organizatorzy szkoleń

4. JEDNOSTKI STRUKTURY WEWNĘTRZNEJ I ICH DZIAŁALNOŚĆ (Zbigniew Gruszka)

4.1. Referaty – 1946-1953

4.2. Sekcje. Komisje. Zespoły – 1954-1989

4.3. Działalność sekcji, komisji i referatów

5. ZJAZDY. KONFERENCJE (Zbigniew Gruszka)

5.1. Zjazdy Bibliotekarzy

5.2. Konferencje Zarządu Głównego

6. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (Zbigniew Gruszka)

6.1. Wydawnictwa zwarte

6.2. Wydawnictwa periodyczne

7. UDZIAŁ ZWIĄZKU BIBLIOTEKARZY I ARCHIWISTÓW POLSKICH ORAZ STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH W PRACACH MIĘDZYNARODOWYCH ORGANIZACJI BIBLIOTEKARSKICH (Magdalena Kwiatkowska)

7.1. Powojenna odbudowa kontaktów międzynarodowych – 1946-1959

7.2. Konferencja IFLA w Warszawie w 1959 roku. Dalszy rozwój współpracy międzynarodowej

7.3. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich na arenie międzynarodowej – 1966-1989

7.4. Bibliotekarze muzyczni na forum międzynarodowym

7.5. Współpraca z bibliotekami i organizacjami bibliotekarskim krajów socjalistycznych

8. JEDNOSTKI TERENOWE – ORGANIZACJA. DZIAŁALNOŚĆ (Magdalena Kwiatkowska)

8.1. Koła Związku Bibliotekarzy Polskich oraz Związku Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich – 1946-1953

8.2. Organizacja struktur terenowych – 1954-1989

8.3. Działalność szkoleniowa

8.4. Działalność kulturalno-oświatowa

8.5. Działalność naukowa

8.6. Działalność wydawnicza

CZĘŚĆ III
STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH W III RP 1990-2017

1. NOWA RZECZYWISTOŚĆ POLITYCZNA, EKONOMICZNA I KULTURALNA (Jadwiga Konieczna)

1.1. Trudne problemy transformacji. Rozliczenia z PRL (1990‑1993)

1.2. Budowanie nowego wizerunku. Rola w zmieniającym się środowisku (1993-2010)

1.3. Nowe kierunki i formy działalności (2010-2017)

2. UDZIAŁ W KSZTAŁTOWANIU POLITYKI BIBLIOTECZNEJ. RELACJE Z ADMINISTRACJĄ PAŃSTWOWĄ I SAMORZĄDOWĄ (Jadwiga Konieczna)

3. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ŚRODOWISKA

BIBLIOTEKARSKIEGO (Stanisława Kurek-Kokocińska)

3.1. Inspirowanie rozwoju i zainteresowań. Doskonalenie zawodowe

3.2. Budowanie poczucia wspólnoty zawodowej. Działania integracyjne

3.3. SBP w przestrzeni publicznej

4. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (Zbigniew Gruszka)

4.1. Nowa polityka wydawnicza

4.2. Wydawnictwa zwarte. Serie wydawnicze

4.3. Wydawnictwa periodyczne

5. JEDNOSTKI STRUKTURY WEWNĘTRZNEJ – SEKCJE, KOMISJE, ZESPOŁY (Zbigniew Gruszka)

6. ZAANGAŻOWANIE STOWARZYSZENIA W PRACE MIĘDZYNARODOWYCH ORGANIZACJI BIBLIOTEKARSKICH I INFORMACYJNYCH

6.1. Lata 1990-2016 (Magdalena Kwiatkowska)

6.2. Światowy Kongres IFLA 2017 (Zbigniew Gruszka)

7. NAGRODY I ODZNACZENIA (Zbigniew Gruszka)

8. STRATEGIA SBP NA LATA 2010-2021 (Zbigniew Gruszka)

9. JEDNOSTKI TERENOWE. ORGANIZACJA. DZIAŁALNOŚĆ (Magdalena Kwiatkowska)

9.1. Organizacja sieci terenowej. Rola okręgów

9.2. Działalność naukowa i edukacyjna

9.3. Działania integracyjne i promocyjne

9.4. Dorobek wydawniczy okręgów

PODSUMOWANIE (Andrzej Mężyński, Jadwiga Konieczna)

ANEKSY

1. BIOGRAMY PRZEWODNICZĄCYCH SBP (Jadwiga Konieczna)

2. ZNAKI ORGANIZACYJNE, ODZNACZENIA, NAGRODY, WYRÓŻNIENIA, KONKURSY, PLAKATY, PUBLIKACJE SBP

Indeks osobowy