Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą
Nauka o informacji w okresie zmian: innowacyjne usługi informacyjnecena 30,00 zł 45,00 zł

Seria: NAUKA - DYDAKTYKA - PRAKTYKA
Redaktorzy: B. Sosińska-Kalata , R. Tafiłowski
ISBN: 978-83-65741-07-3
Format: B-5, oprawa miękka
Liczba stron: 340
VAT: 5 %
Waga: 0.56 kg
Opis:

Szerokie upowszechnienie i dynamiczny rozwój komputerowych technologii informacyjnych implikują ciągłe zmiany, zarówno w polu badawczym nauki o informacji (informatologii), jak też w praktyce działalności informacyjnej prowadzonej w różnych obszarach życia społecznego: nauce, biznesie, administracji państwowej i samorządowej, mediach, kulturze, edukacji, ochronie zdrowia i wielu innych. Celem tych zmian, mówiąc najogólniej, jest innowacja usług informacyjnych.

Za Peterem F. Druckerem przez innowację rozumiemy tu wszelkie działania i rozwiązania (koncepcyjne, techniczne, organizacyjne), które prowadzą do wytworzenia nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Innowacyjność usług informacyjnych to zatem stałe ich ulepszanie i dostosowywanie z jednej strony do możliwości rozwijającej się technologii, a z drugiej – do potrzeb, oczekiwań i możliwości odbiorców, do których usługi te są adresowane. Jak w wielu innych obszarach, również w sferze usług informacyjnych kształtuje się coś, co nazwać można byłoby „rynkiem klienta” – wymagającego, świadomego rosnących możliwości technologii informacyjnych i oczekującego, że dzięki tym coraz silniejszym technologiom niezbędne dla niego informacje, pewne, aktualne, klarownie prezentowane, powinny stać się jeszcze bardziej łatwo dostępne.

Zgromadzone w niniejszej książce artykuły prezentują różnorodne aspekty badania, projektowania i wdrażania w praktyce współczesnych usług informacyjnych, jednoznacznie potwierdzając zarówno rosnące znaczenie tych usług w rozwoju wszystkich obszarów życia społecznego i gospodarczego, jak i potrzebę ich stałego doskonalenia oraz stale rozwijane możliwości, które w tym zakresie oferuje nowoczesna technologia informacyjna. Innowacyjność jest wpisana w istotę współczesnych usług informacyjnych, które z jednej strony są polem wykorzystywania potencjału nowych technologii, a z drugiej przyczyniają się do sukcesywnej ewolucji tego, co określamy mianem społeczeństwa informacyjnego, jego kultury i jego gospodarki opartej na wiedzy.

(ze Wstępu)

Spis treści

 

Wstęp (Barbara Sosińska-Kalata) 


Część I

Nowe trendy, nowe idee  

 

Remigiusz Sapa

Reinterpretacja koncepcji użytkownika usług informacyjnych 


Wiesław Babik

Logistyka informacji: przydatność w nauce o informacji i działalności informacyjnej


Radosław Lipiński

Information Flow Model as an Effective Tool for Supporting Transformation and Change in Organizations 

 

Łukasz Iwasiński

Utowarowienie treści publikowanych w Internecie. Społeczne aspekty problemu . . . 


Piotr Tafiłowski

Kartografia wiedzy w usługach informacyjnych 


Anna Małgorzata Kamińska

Wykorzystanie języka UML do eliminowania wieloznaczności w komunikatach naukowych 


Część II

Innowacje w praktyce informacji naukowej


Marcin Werla

Analityka webowa repozytoriów i systemów informacji naukowej


Marzena Błaszczyńska, Michał Kozak, Maciej Łabędzki, Cezary Mazurek, Adam Rybicki, Marcin Szymczak, Marcin Werla

Jakość danych w systemie informacji naukowej 


Kamila Augustyn

Cyfryzacja oferty wydawniczej a perspektywy rozwoju globalnego rynku publikacji w segmencie STM 


Część III

Innowacje w informacyjnych usługach bibliotecznych, bibliograficznych i archiwalnych

 

Dorota Siwecka

Linked Open Data szansą dla bibliotek? 


Emmanuelle Chevry Pébayle, Maher Slouma

Towards Open Innovation of Services Using Social Media:

The Case of French Academic Libraries 


Sílvia Cardoso, Patrícia Almeida

Collaborative Tagging vs. Controlled Vocabulary: A Case Study in Healthcare Area


Alicja Waszkiewicz-Raviv

Visual Information and Visual Persuasion Techniques in Public Relations Activities Promoting Libraries 


Karolina Zawada

Toruń University’s Open Access Data Project – A New Role for University Libraries


Bożena Łazowska

Innowacyjne usługi informacyjne w Centralnej Bibliotece Statystycznej im. Stefana Szulca 

 

Justyna Antosik, Anna Kamińska

Blog jako narzędzie wykorzystywane w edukacji informacyjnej – na przykładzie blogu Niezbędnik chemika 

 

Grzegorz Kłębek

Nowe oprogramowanie dla Elektronicznej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego – szanse, potrzeby, rzeczywistość 

 

Karolina Jaworska

Nowa baza danych dla Polskiej Bibliografii Literackiej


Monika Cołbecka

Schematy wyszukiwania informacji w zasobach archiwalnych

w dobie elektronicznych pomocy archiwalnych 


Część IV

Usługi informacyjne w kulturze, biznesie, gospodarce i ochronie zdrowia


Zhenfei Feng, Laurence Favier

The Social Influence on Users’ Ratings of Movies 


Anna Mierzecka, Justyna Jasiewicz, Małgorzata Kisilowska

Dostęp to za mało… Usługi cyfrowe w instytucjach kultury: oferta Narodowego Instytutu Audiowizualnego a oczekiwania i kompetencje młodych użytkowników


Lina Markevičiūtė, Erika Janiūnienė

Quality Assessment of Information Services for Business Organizations: Expectations and Problems 


Agnieszka Młodzka-Stybel

Zastosowanie technologii informacyjnych w wybranych sektorach gospodarki narodowej


Jan Kozakowski

Jak informować o zdrowiu publicznym? Porównanie polskich i światowych serwisów informacyjnych tworzonych przez Narodowe Instytuty Zdrowia Publicznego