Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą
Multibibliotekarstwocena 19,00 zł 29,00 zł

Redaktor: Maja Wojciechowska
Seria: PROPOZYCJE I MATERIAŁY
ISBN: 978-83-65741-14-1
Format: B-5
Liczba stron: 208
Data wydania: 2018
VAT: 5 %
Waga: 0.34 kg
Opis:

Biblioteka to dzisiaj instytucja wielowymiarowa. Z jednej strony, jak od wieków, gromadzi i pielęgnuje zbiory w ich tradycyjnym wymiarze, z drugiej zaś – nadążając za wieloaspektowymi przeobrażeniami społeczeństwa, stara się oferować zupełnie nowe formy usług. Niniejsza publikacja stanowi kontynuację dyskusji toczącej się w mediach oraz fachowych publikacjach, na temat roli i funkcji bibliotek w zmieniającym się otoczeniu społecznym. Autorzy tekstów – praktycy oraz przedstawiciele środowisk naukowych – podejmują tematy związane z zagadnieniami multimediów, multikulturowości, marketingu i wieloaspektowej edukacji. Pierwiastkiem wspólnym tych rozważań jest wielowymiarowość usług bibliotecznych i samej biblioteki, jako instytucji, która integruje różne grupy czytelników (w tym mniejszości narodowe, etniczne, wyznaniowe, światopoglądowe itp.), oferując im nowe narzędzia pracy, nauki i rozrywki. W książce pojawiają się takie zagadnienia jak: blended learning i e-learning jako metody edukacji czytelnika, standardy opisu i dystrybucji obiektów cyfrowych, tworzenie i zarządzanie multimediami, multimedia w pracy z użytkownikami niepełnosprawnymi, oferta bibliotek dla mniejszości narodowych, czytelnik jako prosument, rola personelu bibliotecznego w rozwoju biblioteki, w tym jego dobór, kształcenie, rozwijanie pasji i talentów.

Spis treści

Wstęp (Maja Wojciechowska)

Część I. Analizy

Maria Bosacka

Światy wirtualne w kształceniu kompetencji informacyjnych: teoria i praktyka

Kamil Banaszewski, Katarzyna Bartosiak

MULTIedukacja w bibliotekach akademickich – nowe metody i narzędzia szkoleń użytkowników

Maja Wojciechowska

Nowe role kadry kierowniczej bibliotek wobec zmieniających się warunków i oczekiwań społecznych w świetle ogłoszeń konkursowych na stanowiska dyrektorów bibliotek

Marcin Karwowski

Profil kompetencyjny bibliotekarza XXI wieku w świetle monitoringu rynku pracy

Monika Curyło

Czytelnik jako prosument – niebezpieczeństwo czy ratunek dla bibliotek?

Monika Cieniewska, Anna Nobis-Fechner

Multimedia w pracy z użytkownikami niepełnosprawnymi wzrokowo. Przykład Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Agnieszka Dec-Michalska

Oblicza historii. Filmoteka Śląskich Portretów Mówionych Biblioteki Śląskiej w Katowicach

Mariola Augustyniak

Katalog jako narzędzie informacji o zasobach biblioteki naukowej. Z doświadczeń Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego

Aleksandra Skiba

Obiekty cyfrowe w zasobach Sekcji Rękopisów Książnicy Pomorskiej: pozyskiwanie, opracowanie i udostępnianie

Lidia Królak, Magdalena Seta

Nie tylko nauka – preferencje czytelnicze użytkowników Wypożyczalni Beletrystycznej Biblioteki Głównej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Sławomir Sobczyk

Pasje, zainteresowania i aktywność pozazawodowa bibliotekarzy Akademii Sztuk Pięknych w Polsce w świetle badań ankietowych

Część II. Aplikacje

Katarzyna Błaszkowska

Kluby Obcokrajowca jako pomoc w integracji imigrantów. Przykład Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku

Wojciech Giermaziak, Iwona Fryzowska Chrobot

Wielowymiarowość usług biblioteczno-informacyjnych świadczonych przez Główną Bibliotekę Lekarską w Warszawie

Karina Olesiak, Bartłomiej Duda

Wrota do świata wiedzy i kultury, czyli biblioteczne projekty edukacyjno-kulturalne oraz dydaktyczno-organizacyjne w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Justyna Długosz

Biblioteka Muzeum Śląskiego w Katowicach – współczesna biblioteka muzealna w nowoczesnej instytucji kultury

Tagi: