Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą
Typografia dla humanistów. O złożonych problemach projektowania edycji naukowychEwa Repucho, Tomasz Bierkowskicena 29,00 zł

ISBN: 978-83-65741-12-7
Format: B-5
Liczba stron: 132
Data wydania: 2018
VAT: 5 %
Waga: 0.33 kgOpis:

 

Zapotrzebowanie na literaturę naukową i fachową w środowisku bibliologów i bibliotekarzy jest dziś bardzo duże, o czym świadczy liczba ukazujących się co roku publikacji. Niestety książki niejednokrotnie rażą nieprzemyślaną szatą graficzną, a nawet błędami typograficznymi, co wpływa na obniżenie ich jakości komunikacyjnej. Oczywiście problem ten nie dotyczy wyłącznie edycji z dziedziny nauk bibliologicznych, lecz ogółu wydawnictw naukowych o profilu humanistycznym. Wierzymy zatem, że nasza praca stanowi odpowiedź na realną potrzebę. Dlaczego jednak książkę adresujemy przede wszystkim do bibliologów i bibliotekarzy? Uważamy bowiem, że ludzie książki potrafią szczególnie docenić wartość dobrze opracowanej i wydanej publikacji. Mamy nadzieję, że w środowisku tym postulaty autorów trafią na podatny grunt, a coraz lepiej wydawane publikacje będą się przyczyniały do upowszechniania wiedzy i staną się wzorem dla innych.

>>Recenzja: Katarzyna Krzak-Weiss Acta Poligraphica (nr 12/2018)<<

>>Recenzja: Sylwia Bielawska ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA LIBRORUM 2 (27), 2018<<

Spis treści

Wstęp 5

1. Klucz do udanej komunikacji 13

1.1. Typografia jest wszędzie 13

1.2. Definicja, cele i zadania typografii 13

1.3. Zakłócenia komunikacji 17

1.4. Kilka słów o historii 23

1.5. Typografia w bibliologii 25

2. Dobre tradycje lat 60. i 70 xx w. 29

2.1. Czasy szarzyzny i niedostatku 29

2.2. Rola ptwk i konkurs najpiękniejsze książki roku 33

2.2.1. Książka naukowa w konkursie 36

2.2.2. Wzorowo wydane edycje 42

3. Chaos i jego następstwa - lata 90. xx w. 61

3.1. Najazd barbarzyńców 61

3.2. Pod prąd 67

4. Współczesna książka naukowa na warsztacie 75

4.1. Projektowanie doświadczenia lektury 75

4.2. Założenia projektowe 83

4.3. Funkcja a użyteczność 87

4.4. Kryteria oceny publikacji 88

5. Zamiast stereotypów 95

5.1. Uproszczenia 95

5.2. Podwójny fenomen 102

5.3. Papier 104

5.4. Krój pisma 106

5.5. Zamówienia publiczne i przetargi 112

5.6. Wybór odpowiedniego projektanta 113

5.7. Współtwórcy - cechy pożądane 114

5.8. Dobre praktyki 116

5.9. Złe praktyki 117

5.10. System i czas pracy 117

Zakończenie 121

Bibliografia 123

 

Indeks osób 125

Tagi: