Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą
Książka a stalinizmAgnieszka Chamera-Nowakcena 25,00 zł 37,00 zł

Seria: NAUKA - DYDAKTYKA - PRAKTYKA
ISBN: 978-83-65741-32-5
Format: B-5, oprawa miękka
Liczba stron: 448
Data wydania: 2019
VAT: 5 %
Waga: 0.75 kgOpis:

Agnieszka Chamera-Nowak wykonała dużą pracę, mającą na celu wprowadzenie do obiegu naukowego nowych ustaleń, dotyczących analizowanego przez nią Urzędu.

Skala trudności, przed którymi stanęła była wyjątkowa, co wynikało z dwóch podstawowych przyczyn. Po pierwsze, podjęła się zadania pionierskiego: nikt wcześniej nie zajmował się szerzej tym tematem. Po drugie, analiza funkcjonowania tego Urzędu wymagała wybitnych kompetencji w trzech dziedzinach: wydawnictw, poligrafii i księgarstwa. Każda z nich posiada własną specyfikę, wypracowała własny, hermetyczny żargon, zestaw pojęć, których zrozumienie nie jest zadaniem łatwym. Dodatkowo taka analiza nie jest możliwa bez zapoznania ze skomplikowanym kontekstem politycznym polskiego stalinizmu oraz elementami nauki o organizacji i zarządzaniu. Dr Chamera-Nowak wywiązała się z tego zadania bardzo dobrze.

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1. 

Budowa komunistycznego systemu kierowania ruchem wydawniczo-księgarskim

1.1. Przejmowanie przemysłu poligraficznego

1.2. Nadzór nad przemysłem papierniczym  i zapasami papieru

1.3. „porządkowanie” rynku wydawniczo-księgarskiego

1.4. Rozwój bibliotek

1.5. Planowanie „masowego czytelnictwa” 

 

Rozdział 2. powstanie, struktura, cele i zadania CUWPGiK

2.1.  Powstanie centralnego urzędu wydawnictw ,  przemysłu graficznego i księgarstwa

2.2. Zadania i zakres działania

2.3. Struktura organizacyjna

2.4. Kolegium centralnego urzędu wydawnictw,  przemysłu graficznego i księgarstwa

2.5. Zakresy działania departamentów,  samodzielnych wydziałów,  centralnych zarządów,  zarządów  i pozostałych jednostek organizacyjnych

2.5.1.  Sekretariat Prezesa / Gabinet Prezesa 

2.5.2.  Departament Planowania 

2.5.3.  Departament Programowy Wydawnictw /Departament Programowy 

2.5.4. Departament Organizacji i Zatrudnienia 

2.5.5. Departament Kadr i Szkolenia Departament Kadr 

2.5.6. Departament Produkcji i Techniki 

2.5.7.  Departament Finansowo-Księgowy 

2.5.8. Departament Budżetowo-Gospodarczy / Departament Administracyjno-Gospodarczy 

2.5.9. Samodzielny Wydział Techniki 

2.5.10. Samodzielny Wydział Czytelnictwa i Propagandy 

2.5.11. Samodzielny Wydział Przekładów 

2.5.12. Samodzielny Wydział Przydziału Papieru i Normalizacji 

2.5.13. Samodzielny Wydział Obrotu Księgarskiego 

2.5.14. Samodzielny Wydział Terenowej Obrony Przeciwlotniczej 

2.5.15. Biblioteka Fachowa CUWPGiK 

2.6. Zakresy działania i zadania zarządów,  centralnych zarządów oraz biura rady czytelnictwa i książki

2.6.1. Zarząd Zaopatrzenia Materiałowo-Technicznego 

2.6.2. Zarząd Szkolenia Zawodowego 

2.6.3. Centralny Zarząd Wydawnictw 

2.6.4. Centralny Zarząd Księgarstwa 

2.6.5. Centralny Zarząd Przemysłu Graficznego 

2.6.6. Biuro Rady Czytelnictwa i Książki 

2.7. Centrala wydawnicza druków

2.8. Zakłady graficzne „dom słowa polskiego” 

2.9. Prezesi CUWPGiK

2.9.1. Karol Kuryluk 

2.9.2.  Adam Bromberg 

2.9.3. Wiktor Kubar 

2.9.4. Józef Zaremba 

2.9.5.  Leon Bielski 

2.10. Etaty i zatrudnienie w CUWPGiK

2.11. Siedziba CUWPGiK

 

Rozdział 3. Zwyczajny urząd

3.1. Problemy lokalowe

3.2. Problemy organizacyjne:  chaos i marazm

3.3. Problemy kadrowe i płacowe

3.4. Sprawozdawczość

3.5. Przydział mieszkań 

3.6. Skargi i zażalenia

3.6.1. Skargi i zażalenia wpływające do CUWPGiK 

3.6.2. Skargi i zażalenia wpływające do jednostek podległych  CUWPGiK 

3.6.3. Źródła napływania skarg i zażaleń 

3.6.4. Kontrola rozpatrywania skargi wniosków 

3.7. Tabor samochodowy

3.8. Sprawy socjalne

3.9. Związki zawodowe, czyny społeczne i współzawodnictwo

 

Rozdział 4.  Realizacja zadań centralnego urzędu wydawnictw,  przemysłu graficznego i księgarstwa

4.1. Planowanie

4.2. Upowszechnianie i rozwój czytelnictwa

4.2.1. Organizacja i prowadzenie badań naukowych w zakresie  czytelnictwa 

4.2.2. Upowszechnianie czytelnictwa 

4.3. Kontrola jakości produkcji wydawniczej

4.4. Uwagi końcowe

Bibliografia

Spis ilustracji

Spis tabel

Spis schematów

Wykaz skrótów

Indeks 

Summary

Tagi: