Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą
Kolekcje cyfrowe: wizualizacje konstruktówMałgorzata Janiakcena 35,00 zł 49,00 zł

Seria: NAUKA - DYDAKTYKA - PRAKTYKA
ISBN: 978-83-65741-30-1
Format: B-5 miękka oprawa
Liczba stron: 420
Data wydania: 2019
VAT: 5 %
Waga: 0.75 kg


 

Opis:

 

„Kolekcje cyfrowe: wizualizacje”

„Recenzowana książka stanowi lekturę interesującą, pouczającą i wnoszącą nowe ustalenia. Odznacza się znacznymi walorami naukowymi i zasługuje na szeroką rekomendację. Zasługuje w pełni na jej opublikowanie, zwłaszcza w czasach, gdy techniki wizualizacyjne stosowane są w coraz szerszym zakresie w różnych dyscyplinach naukowych i działaniach praktycznych, w czasach intensywnych dyskusji na temat znaczenia danetyzacji w życiu człowieka, jej wpływu na rozwój ludzkości, zarówno w wymiarze ekonomicznym, politycznym, a szczególnie aksjologicznym. Książka powinna spotkać się z dużym zainteresowaniem nie tylko informatologów, ale i osób stosujących techniki wizualizacyjne w swojej pracy zawodowej”.

Z recenzji prof. UP dr hab. Hanny Batorowskiej

 

Spis treści

 

Spis treści

Wstęp

Ogólna wizja kolekcji cyfrowych i typologie systemów informacyjnych

Elementy wizualizacyjne w rozważaniach naukowych

Metody badawcze, ulokowanie analiz w paradygmatach oraz układ książki

 

Rozdział 1. Wizualizacja 

1. Wizualizacja – terminologia

1.1. Projektowanie informacji: termin pokrewny

1.2. Komunikacja wizualna i alfabetyzm wizualny

2. Wizualizacja jako proces 

3. Zastosowanie wizualizacji i jej podstawowe elementy 

3.1. Elementy wizualizacyjne

3.2. Wizualizacja w systemach pełnotekstowych

3.3. Wizualizacja danych, informacji, wiedzy

3.4. Wizualizacja wielu danych i dataizm

Podsumowanie

 

Rozdział 2. Terminologia dotycząca kolekcji cyfrowych i jej wizualizacja

1. Charakterystyka źró deł analizowanej terminologii dotyczącej kolekcji cyfrowych

2. Wizualizacje wybranych terminów dotyczących kolekcji cyfrowych

2.1. Biblioteka cyfrowa, biblioteka wirtualna

2.1.1. Terminy w ogólnych słownikach języka polskiego oraz w ustawie o bibliotekach oraz ich wizualizacje

2.1.2. Terminy w słownikach z zakresu bibliologii i informatologii oraz ich wizualizacje

2.1.3. Terminy w piśmiennictwie naukowym z zakresu bibliologii i informatologii oraz ich wizualizacje

2.2. Kolekcja cyfrowa, zasób cyfrowy

2.2.1. Terminy w ogólnych słownikach języka polskiego oraz ich wizualizacje

2.2.2. Terminy w słownikach z zakresu bibliologii i informatologii oraz ich wizualizacje

2.2.3. Terminy w piśmiennictwie naukowym z zakresu bibliologii i informatologii oraz ich wizualizacje

2.3. Repozytorium

Kolekcje cyfrowe: wizualizacje konstruktów 

2.3.1. Termin w ogólnych słownikach języka polskiego oraz jego wizualizacje 

2.3.2. Termin w słownikach z zakresu bibliologii i informatologii oraz jego wizualizacje 

2.3.3. Termin w piśmiennictwie naukowym z zakresu bibliologii i informatologii oraz jego wizualizacje 

2.4. Archiwum cyfrowe 

2.4.1. Termin w ogólnych słownikach języka polskiego oraz jego wizualizacje 

2.4.2. Termin w słownikach z zakresu bibliologii i informatologii oraz jego wizualizacje 

2.4.3. Termin w piśmiennictwie naukowym z zakresu bibliologii i informatologii oraz jego wizualizacje 

3. GLAM i wizualizacja terminów związanych z instytucjami GLAM 

3.1. Terminy: muzeum cyfrowe, galeria cyfrowa w słownikach i w ustawie o muzeach oraz ich wizualizacje 

3.1.1. Muzeum 

3.1.2. Galeria 

3.2. GLAM – Galleries, Libraries, Archives, Museums 

3.3. Galerie, wystawy, kolekcje, muzea – możliwości wykorzystania zasobów: kultura remiksu i mashup 

Podsumowanie 

 

Rozdział 3 Ewolucja modeli kolekcji cyfrowych i ich wizualizacje: analiza i porównanie 

1. Model 

2. Wizualizacja w odniesieniu do bibliotek i kolekcji cyfrowych – przegląd piśmiennictwa naukowego 

3. Modele bibliotek (kolekcji) cyfrowych – do początku XXI wieku 

3.1. Pierwsze modele kolekcji cyfrowych: biblioteczny system informacyjny, baza danych oraz system dzielenia się wiedzą 

3.1.1.Internetowy system komunikacyjny Roberta E. Kahna i Vintona G. Cerfa 

3.1.2. Elementy i architektura bibliotek cyfrowych z 1995 i 1998 r. (IFLA 

3.1.3. Podstawowe założenia dla bibliotek cyfrowych: David M. Levy i Catherine C. Marshal 

3.1.4. Typologia zasobów i zakresy pierwszych spojrzeń na bibliotekę cyfrową Stephen’a P. Harter’a 

3.1.5.‘Sharium’ Gary’ego Marchionini’ego 

3.1.6. Model biblioteki cyfrowej z 2001 r. – baza danych 

3.2. Kolekcja cyfrowa jako wszechobecne środowisko wiedzy oraz system rozproszonych zasobów 

3.2.1. Rozproszona biblioteka cyfrowa – protokół OAI-PMH 

3.2.2. Interoperacyjna biblioteka cyfrowa z 2002 r. 

3.2.3. Projekty badań dla rozwoju bibliotek cyfrowych – Dagobert Soergel 

3.2.4. Raport NSF – National Science Digital Library 

3.2.5. Ewolucja wiedzy w zespole – Collaborative Knowledge Evolution Support System – CKESS 

3.2.6. INVENT (INteractive Visual ENvironmenTs) Framework 

4. Modele bibliotek (kolekcji) cyfrowych w XXI wieku 

4.1. Modele trójdzielne 

4.1.1. Delos 

4.1.2. The Digital Library Reference Model 

4.2. Model czterodzielny 

4.3. Model pięciodzielny 

5. Typologie bibliotek cyfrowych i repozytoriów 

6. Modele repozytorium 

7. Modele archiwum cyfrowego 

8. Systemy dla różnorodnych danych i instytucji 

8.1. Systemy Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego

7.2. Model GLAM – system Phaidra 

7.3. Europeana 

9. Porównanie modeli 

10. Model holistyczny 

 

Rozdział 4 Piśmiennictwo naukowe o kolekcjach cyfrowych jako system informacyjny i możliwości wizualizacji jego analiz 

1. Charakterystyka piśmiennictwa naukowego stanowiącego podstawę badań oraz wybór danych do analiz 

2. Piśmiennictwo zagraniczne w Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) oraz wizualizacje wybranych terminów dotyczących kolekcji cyfrowych 

2.1. Digital libraries 

2.2. Digital collections 

2.3. Repository 

3. Piśmiennictwo zagraniczne w BABIN – Bibliografii Analitycznej Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej oraz wizualizacje wybranych terminów dotyczących kolekcji cyfrowych.324 

3.1. BABIN w bazie MAK oraz BABIN 2.0 – ‘biblioteki cyfrowe (‘digital libraries’) i repozytorium (‘repository’) 

4. Piśmiennictwo polskie w Polskiej Bibliografii Bibliologicznej – PBB oraz wizualizacje wybranych terminów dotyczących kolekcji cyfrowych 

5. Piśmiennictwo polskie w Bibliografii Narodowej oraz wizualizacje wybranych terminów dotyczących kolekcji cyfrowych 

6. Piśmiennictwo naukowe o instytucjach ‘GLAM’ i jego wizualizacja 

7. Analiza zawartości czasopism Zagadnienia Informacji Naukowej i Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej – wizualizacja wyników badań 

8. Podsumowanie analiz: znaczenie wizualizacji piśmiennictwa naukowego o kolekcjach cyfrowych dla badań z zakresu informatologii 

Zakończenie 

Bibliografia 

Indeks osobowy 

Spis tabel i ilustracji

Tagi:
 
Poradnik Bibliotekarza
Poradnik Bibliotekarza 4/2020Wydawnictwo SBPcena 19,50 zł
Tagi:
To ja, JEŻYK
To ja, JEŻYKMaja Kuczerskacena 24,90 zł
Tagi:
To ja, MYSZKA
To ja, MYSZKASiergiej Łukjanienkocena 24,90 zł
Tagi:
To ja, WIEWIÓRKA
To ja, WIEWIÓRKAJelena Korieniewacena 24,90 zł
Tagi: