Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą
Bibliografia pedagogiczna w Polsce do końca XIX w.Tomasz Kędzioracena 17,50 zł 35,00 zł

Seria: Seria Historyczna
ISBN: 978-83-65741-39-4
Format: B-5 miękka oprawa
Liczba stron: 384
Data wydania: 2019
VAT: 5 %
Waga: 0.64 kgOpis:

Przedmiotem publikacji jest próba zebrania wiadomości o początkach tworzenia spisów piśmiennictwa, które wspierały proces kształcenia, dostarczając precyzyjnej informacji o książce. Proces stopniowego podnoszenia jakości informacyjnej wykazów piśmiennictwa pozwolił na opracowanie nowego systemu dokumentacji, którym okazała się bibliografia. Osiągnięcie efektu wymagało żmudnej pracy wielu pokoleń dokumentalistów. Istnieją również ważne dla początków bibliografii zasoby archiwalne, których analiza pozwala na uzyskanie odpowiedzi na pytania nurtujące badaczy bibliografii.

Spis treści

Wykaz skrótów instytucji
Wprowadzenie

CZĘŚĆ PIERWSZA

Zalążki bibliografii. Ślady wykazów piśmiennictwa

Rozdział I. Dawne spisy książek
1.1. Terminologia i definicje
1.2. Stan badań w zakresie udostępniania książki w nauczaniu
1.3. Zasoby źródłowe dotyczące dawnych księgozbiorów szkolnych

Rozdział II. Zalążki wiadomości o lekturach w tekstach ustaw szkolnych zakonów kształcących
2.1. Biblioteki i informacja o książce w szkołach I Rzeczypospolitej
2.2. Wskazówki lekturowe zawarte w ustawach szkolnych i podręcznikach zakonów kształcących
2.2.1. Zalecenia lekturowe w Ratio studiorum Towarzystwa Jezusowego
2.2.2. Podręcznik metodyczny Antonia Possevina
2.2.3. Podręcznik pedagogiki Stefana Sczanieckiego
2.2.4. Adrian Miaskowski i jego program nauki dla szkół Prowincji Polskiej Towarzystwa Jezusowego
2.2.5. Funkcje informacyjne inwentarzy i katalogów
2.2.6. Jan Ignacy Felbiger
2.2.7. Leopold Jan Szersznik i jego poglądy na bibliografię
2.2.8. Wskazówki lekturowe w pismach Stanisława Konarskiego
2.3. Oświecenie. Nowe poglądy na treści kształcenia. Informacja o piśmiennictwie dla nauczycieli i uczniów

Rozdział III. Wykazy piśmiennictwa zawarte w dokumentach oświatowych
3.1. Dokumenty szkolne
3.2. Dysertacje i rozprawy pedagogów
3.3. Instrukcje metodyczne dla nauczycieli
3.4. Inspiracje literackie w popisach szkolnych
3.5. Sprawozdania szkolne
3.6. Spisy bibliograficzne literatury pedagogicznej na łamach czasopism oświatowych XIX wieku
3.7. Katalogi wydawnicze i księgarskie

CZĘŚĆ DRUGA

Myśl bibliograficzna w XIX wieku. Narodziny bibliografii. Nowe koncepcje autorów polskich

Rozdział I. Losy szkół i organizacja nauczania w okresie zaborów

Rozdział II. Różnorodność koncepcji probibliograficznych w XIX wieku
2.1. Próby i eksperymenty w zakresie tworzenia bibliografii oświatowej. Rozważania i dyskusje
2.2. Krystalizacja poglądów na bibliografię z zakresu pedagogiki i psychologii w drugiej połowie XIX wieku
2.3. Polska bibliografia pedagogiczna w ostatnim ćwierćwieczu XIX wieku

Zakończenie
Bibliografia

Aneks źródłowy do dziejów polskiej bibliografii pedagogicznej
I. Materiały archiwalne. Inwentarze, katalogi, wykazy
II. Ustawy szkolne
III. Bibliografie, słowniki, leksykony
IV. Wykazy druków wybranych oficyn wydawniczych
V. Popisy szkolne
VI. Sprawozdania szkolne
VII. Instrukcje dla nauczycieli i dyrektorów szkół
VIII. Katalogi bibliotek szkolnych i księgozbiorów stowarzyszeń społeczno-oświatowych
IX. Katalogi wydawnicze i księgarskie
X. Spisy zalecające

Tagi: