Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą
Czasopisma literackie młodych i dla młodych po 1945 rokuAndrzej Buckcena 22,00 zł 28,00 zł

Seria: Seria Historyczna
ISBN: 978-83-65741-38-7
Format: B-5 miękka oprawa
Liczba stron: 248
Data wydania: 2019
VAT: 5 %
Waga: 0.45 kgOpis:

W latach 1939 – 1945 w Polsce do literatury „wchodziło się” poprzez pismo literackie. Tak działo się np. z noblistką Szymborską, która debiutowała na łamach krakowskiej „Walki”. Jerzy Putrament pisał : „Chociaż nie wyszły z tego żadne Żagary to przecież mam z tej Walki pewną satysfakcję. To w  niej debiutowała tak dobra poetka Wisława Szymborska ”.
Autor niniejszej publikacji wyodrębnił kategorię czasopisma literackie młodych, przeciwstawiając je kategorii czasopisma literackie dla młodych. Wyodrębnione m.in. przez prof. Wykę kategorie periodyzacji literatury: kryterium historyczne i pokoleniowe (grupy i pokolenia literackie) wskazują na jeden z ważnych instrumentów obecności nowych świadomości pokoleniowych w historycznoliterackich dziejach Polski.
Kryteria wyodrębnienia: związek instytucjonalny o charakterze najczęściej nieformalnym z dowolną formą zorganizowania lub skupienia literatów, prasa jako ważny czynnik literackich interakcji w społeczeństwie, geneza związana z dążeniem młodych do posiadania własnego, przez siebie programowanego periodyku, opozycja wobec sytuacji zastanej, zarówno w sensie programowym, jak i instytucjonalnym. W kreowaniu tych świadomości pokoleniowych i w powstających programach literackich odegrały ważną rolę periodyki młodo literackie jak np. „Sztuka i Naród”, „Walka”, „Inaczej”, „Pokolenie”, „Nurt”, „Po Prostu”, „Wyboje”, „Zebra”, „Orientacja”, „Nowy Wyraz” i inne.

Spis treści

Nieco teorii... i nieco historii...
Czym jest czasopismo?
O badaniach
Na tle innych
Młodoliterackie przedziały
Skupienia
Ofensywny program „starej prasy” wobec adeptów sztuki pisarskiej
Niektóre formy zastępcze czasopism literackich młodych w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku
Wytwory poronne
Numery młodych
Kolumny młodych
Efemerydy
Próba zarysowania struktury
Pierwszy głos („Walka”, 1945)
Wokół losów pokolenia
Manifest
Klub Młodych
Polemiki
Pierwszy głos
Najciekawszy debiut
Dlaczego ostatni?
Ciąg dalszy „Walki” („Inaczej”, 1945)
Płaszczyzna porozumienia („Pokolenie”, 1946-1947)
Dwa wydania („Nurt”, 1947)
W oczach polemistów
Geneza
Pokoleniowy łącznik
Trybuna „pryszczatych”? Czyli „Po prostu” w liczbach („Po prostu”, 1949-1955)
Periodyzacje
Pierwsze lata
Przegląd literatury
Kształt krytyki
Obecność „pryszczatych”
Poezja i polityka („Wyboje”, 1956-1957)
Wśród innych
Rozrachunki
Eseistyka
Poetycka przeszłość i teraźniejszość
„Wyboje” a grupa poetycka „Wierzbak”
Sztuka mówi („Zebra”, 1957-1958)
Ucieczka w kierunku artyzmu
Pozornie na peryferiach
Kwiatkowski czy Grochowiak, czyli o wizji przeciw równaniu
Rówieśnicy i inni
Publicystyka
Integracja... nie tylko sztuki
Mimo wszystko – tygiel („Orientacja” 1965-1971)
Przykład mecenatu
Czyżby znów płaszczyzna porozumienia?
Próby programowych uzasadnień
Etap drugi – polifoniczny
Wyznaczniki artyzmu
Prasa studencka w latach siedemdziesiątych (1972-1980). Tendencje i nurty
Orientacja Poetycka Hybrydy
Zakończenie
Posłowie

Tagi:
 
Przegląd Biblioteczny
Przegląd Biblioteczny 1/2021Wydawnictwo SBPcena 49,00 zł
Tagi:
Poradnik Bibliotekarza
Poradnik Bibliotekarza 4/2021Wydawnictwo SBPcena 19,50 zł
Tagi: