Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą
Zarządzanie zasobami dokumentów elektronicznych w instytucjonalnych repozytoriach akademickich (ebook)

Leszek Szafrańśki

cena 26,00 zł

ISSN: 978-83-65741-25-7
Data wydania: 2019
VAT: 5 %


 

Opis:

 

 

Laureat Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2019

"Tematyka książki jest bardzo aktualna – odnosi się bowiem do funkcjonowania repozytoriów cyfrowych, których istnienie i rozwój w Polsce jest jeszcze bardzo krótki. Biorąc pod uwagę stan badań -  podjęcie tematu zarządzania zasobami dokumentów elektronicznych w instytucjonalnych repozytoriach akademickich jest istotne z punktu widzenia rozwoju badań teorii informatologicznych i praktycznej działalności bibliotecznej przynosząc wiedzę na temat modeli ich działania. Badania pozwoliły na wychwycenie teoretycznych modeli zarządzania informacją, a w szczególności na przeanalizowanie procesów informacji naukowej. Wyniki badań dostarczyły podstaw do praktycznego doskonalenia procesów informacyjnych realizowanych w polskich instytucjonalnych repozytoriach akademickich. Autor ponadto udowodnił, że nowe podejście do zarządzania dokumentami elektronicznymi zmienia politykę funkcjonowania bibliotek akademickich we współczesnym środowisku informacyjnym nauki i szkolnictwa wyższego. Biblioteki tworząc repozytoria, przyjęły na siebie wiele nowych zadań. Zmieniła się też dotychczasowa rola bibliotekarza w zarządzaniu zasobem biblioteki. (…) Autor wyciągnął też szereg bardzo interesujących wniosków z badań dotyczących roli bibliotekarzy oraz niedoskonałości zarządzania repozytoriami. (…) W pełni polecam książkę do druku – stanowi ona bardzo cenny wkład do rozwoju teorii i praktyki informatologii i będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem wśród specjalistów z zakresu informatologii, bibliotekarzy i archiwistów, jak również innych specjalistów z zakresu komunikacji społecznej – szczególnie naukowej"

z recenzji prof. dr hab. Ewy Głowackiej

 

Spis treści

 

Wstęp

1. Terminologia, koncepcje i uwarunkowania zarządzania cyfrowymi zasobami informacji w ujęciu informatologicznym

1.1. Podstawowe pojęcia i definicje

1.2. Zarządzanie zasobami cyfrowymi z perspektywy informatologii

1.3. Repozytoria i ich zasoby – typologia, podstawowe problemy i uwarunkowania

1.4. Funkcje zarządzania odniesieni udo zasobów cyfrowych

1.5. Współczesne bibliotekarstwo akademickie

2. Instytucjonalne repozytoria akademickie

2.1. Początki i rozwój instytucjonalnych repozytoriów akademickich

2.2. Kluczowe uwarunkowania: zarządzanie zasobami cyfrowymi w polskich repozytoriach akademickich

2.3. Procesy informacyjne w zarządzaniu dokumentami elektronicznymi w repozytoriach akademickich

2.3.1. Gromadzenie

2.3.2. Opracowanie

2.3.3. Przetwarzanie

2.3.4. Przechowywanie

2.3.5. Udostępnianie

2.4. Modele zarządzania repozytoriami cyfrowymi zasobów informacyjnych. Rola bibliotek

3. Rozwiązania w zakresie zarządzania dokumentami elektronicznymi w polskich instytucjonalnych repozytoriach akademickich

3.1. Cel i uzasadnienie wyboru problematyki badań

3.2. Metoda, zakres, plan i przebieg badań

3.3. Analiza wyników badań

3.3.1. Gromadzenie

3.3.2. Opracowanie

3.3.3. Przetwarzanie

3.3.4. Przechowywanie

3.3.5. Udostępnianie

4. Modele zarządzania dokumentami elektronicznymi w polskich instytucjonalnych repozytoriach akademickich

4.1. Identyfikacja i charakterystyka istniejących modeli

4.2. Zarządzanie dokumentami elektronicznymi w repozytoriach a funkcjonowanie biblioteki uczelnianej we współczesnym środowisku informacyjnym nauki

Zakończenie

Bibliografia

Wykaz źródeł

Spis ilustracji, tabel, zrzutów ekranowych

Aneks nr 1. Standardowe pytania zastosowane w wywiadach

Aneks nr 2. Wykaz polskich instytucjonalnych repozytoriów akademickich spełniających warunki określone w rozdz. 1.1 (układ alfabetyczny, stan na dzień 19.02.2017 r.)

Indeks nazwisk

Abstract