Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą
Komunikacja sponsoringowa w sporcie XXI wiekuJarosław Kończakcena 27,00 zł 38,00 zł

Seria: NAUKA - DYDAKTYKA - PRAKTYKA
ISBN: 978-83-65741-48-6
Format: B5
Liczba stron: 344
Data wydania: 2020
VAT: 5 %
Waga: 0.60 kgOpis:

Książka adresowana jest zarówno do osób zainteresowanych komunikacją sponsoringową, jak i tych, którzy zajmują się komunikacją na poziomie całej organizacji. Mogą to być pracownicy korporacji, ale opisane tu zasady ko­munikacji są użyteczne również dla specjalistów i menedżerów pracujących w jednostkach budżetowych, samorządowych, związkach sportowych, klubach, fundacjach i stowarzyszeniach. Może również stanowić kompendium wiedzy dla studentów zarówno studiów licen­cjackich, jak i magisterskich, podyplomowych oraz doktoranckich. Książka stanowi przegląd publikacji środowisk naukowych i konfrontacji ich z doświadczeniem i wiedzą praktyków. Autor opisuje rynek sponsoringu sportowego w Polsce, wydatki sponsoringowe na świecie, prawa w sponsoringu do tytułów i znaku, drabinkę sponsorską oraz prawa wyłączności, prawa do wizerunków, prawa reklamowe, prawa marketingowe, sprzedażowe i public relations. Wśród ponad 500 materiałów źródło­wych wykorzystanych w publikacji znalazły się monografie naukowe, artykuły, raporty, badania i ekspertyzy, akty prawne, literatura popularnonau­kowa, netografia, umowy, prezentacje.

Spis treści

SPIS TREŚCI

Wstęp

1. Sponsoring – geneza, rodzaje, formy i przyczyny rozwoju

1.1. Geneza sponsoringu

1.2. Sponsoring a mecenat

1.3. Definicje sponsoringu

1.4. Sponsoring jako element komunikacji korporacyjnej i marketingu

1.5. Rodzaje i formy sponsoringu

1.6. Przyczyny rozwoju sponsoringu sportowego

2. Społeczny i ekonomiczny potencjał sportu

2.1. Społeczna rola sportu

2.2. Gospodarcza rola eventów sportowych

2.3. Aktywność sportowa w Unii Europejskiej

3. Sponsoring sportowy na świecie i w Polsce

3.1. Wydatki sponsoringowe na świecie

3.1.1. Globalne wydatki sponsoringowe

3.1.2. Najcenniejsze marki w świecie sportu

3.1.3. Piłka nożna – dominująca dyscyplina sportu

3.2. Rynek sponsoringu sportowego w Polsce

3.2.1 Finansowanie sportu i wartość transkacji na rynku sponsoringu w Polsce

3.2.2. Najaktywniejsze branże oraz sponsoring spółek Skarbu Państwa

3.2.3. Najpopularniejsze rodzaje i podmioty sponsoringu

4. Cele, interesariusze i organizacja sponsoringu sportowego

4.1. Cele sponsoringu sportowego

4.2. Interesariusze

4.3. Struktura sponsoringu w organizacji

5. Sponsoring w ujęciu strategicznym

5.1.Kryteria wyboru sponsoringu

5.2. Procesy w sponsoringu

5.3. Decyzje strategiczne w sponsoringu

5.4. Kanały komunikacyjne w sponsoringu

5.5. Ewaluacja, efekty działań i współpraca z podmiotami sponsorowanymi

6. Prawa w sponsoringu

6.1. Prawa do tytułów i znaku

6.2. Drabinka sponsorska oraz prawa wyłączności

6.3. Prawa do wizerunków

6.4. Prawa reklamowe

6.5. Prawa hospitality i biletowe

6.6. Prawa marketingowe, sprzedażowe i public relations

6.7. Prawa do kontentu

6.8. Naming rights

7. Sponsoringowa komunikacja 360 stopni

7.1. Budowa świadomości marki

7.2. Transfer wizerunku i budowa unikalnych skojarzeń marki

7.3. Budowa relacji w sponsoringu

7.4. Wsparcie sprzedaży produktów i usług

7.5. Aktywacje social media w sponsoringu

7.6. Sportowi celebryci

7.7. Eventy i ich potencjał w sponsoringu sportowym

7.8. Komunikacja wewnętrzna

8. Storytelling w sponsoringu sportowym

8.1. Emocjonalna komunikacja – storytelling, jako koncept kreatywny budujący markę

8.2. Podstawowe elementy narracji 265

8.3. Źródła opowieści marki w narracji opartej na sporcie

9. Sponsoring – zagrożenia, trendy i perspektywy

9.1. Zagrożenia w sponsoringu sportowym

9.2. Ambush marketing

9.3. Trendy na rynku światowym i polskim

Zakończenie

Bibliografia

Źródła zwarte

Źródła ciągłe

Netografia

Badania i raporty

Akty prawne

Spis tabel

Spis wykresów

Spis rysunków

Spis case studies

 

Tagi: