Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą
Bibliotekarz 2020, nr 3 (ebook)
cena 12,50 zł

Redaktor: Elżbieta Stefańczyk
Seria: e-czasopisma
ISSN: 0208-4333
Data wydania: 2020


 

Opis:

 

Marcowy numer „Bibliotekarza” przedstawia teksty nawiązujące tematycznie do artykułów zamieszczonych w poprzednich numerach, a także inicjujące nowe problemy i wątki praktyki i teorii bibliotekarstwa. W dziale „Artykuły” zamieszczamy dwa teksty. Pierwszy z nich, Współpraca bibliotek publicznych i szkolnych w świetle celów i zadań Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w latach 2014, 2016-2017 dr Grażyny Walczewskiej-Klimczak, dotyczy działań bibliotek publicznych i szkolnych wynikających z ich uczestnictwa w Priorytecie 3 NPRCz. Autorka omawia wnioski z badań ankietowych przeprowadzonych przez Instytut Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej wśród bibliotek publicznych i szkolnych biorących udział w programie, a dotyczących m.in. celów i zasięgu współpracy, form pracy bibliotecznej oraz jej efektów organizacyjnych. Ważnym przesłaniem wynikającym z badań jest deklaracja współpracy między badanymi bibliotekami, chęć wzbogacania oferty, z myślą zarówno o użytkownikach bibliotek, jak i rozwoju bibliotecznych instytucji. Drugi artykuł, Nie tylko o czytaniu prasy bibliotekarskiej Ewy Dombek, przedstawia refleksje Autorki na marginesie seminarium pt. Czasopisma bibliotekarskie w Polsce. Jubileusz 100-lecia „Bibliotekarza” i 70-lecia „Poradnika Bibliotekarza”, które odbyło się 22 listopada 2019 roku w gmachu Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy. Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego. Jubileusz tych ważnych dla bibliotekarzy periodyków był m.in. okazją do przypomnienia, jak ważną rolę powinny one pełnić w rozwoju zawodowym każdego bibliotekarza, niezależnie od postaci czytanych tekstów (druk, wersja online). Zdaniem Autorki nie tylko tradycja wydawania „Bibliotekarza” i „Poradnika Bibliotekarza” powinna zachęcać do sięgania po nie, ale cenna zawartość merytoryczna i formuła publikowanych tekstów, wynikająca z otwartości na współpracę, dialog i merytoryczną dyskusję. W dziale „Z bibliotek” zamieszczamy dwa artykuły. W pierwszym, Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa „Pomerania”. 10 lat dokumentowania historii regionu, Lilia Marcinkiewicz z Książnicy Pomorskiej w Szczecinie przedstawia historię powstania projektu biblioteki cyfrowej, biblioteki i instytucje współpracujące przy jej tworzeniu i rozwoju, zamieszczone zasoby biblioteczne oraz zadania Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. Ważnym aspektem powstania Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej „Pomerania” były potrzeby i oczekiwania czytelników. Drugi artykuł, Bibliografia Warmii i Mazur – nieprzerwanie od 1945 r. autorstwa Anny Wysockiej z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, przedstawia historię powstania bibliografii Warmii i Mazur, zespoły bibliografów pracujących przy jej powstawaniu oraz współpracę z bibliotekami publicznymi w województwie. Na podkreślenie zasługuje rola Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie w zakresie koordynacji prac nad bibliografią. W dziale „Sprawozdania i relacje” zamieszczamy dwa teksty. Pierwszy, Czeskie Budziejowice. O czeskich książnicach raz jeszcze Lilianny Nalewajskiej z Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Autorka omawia działalność dwóch bibliotek: Biblioteki Uniwersytetu Południowoczeskiego i Biblioteki Naukowej Południowych Czech w Czeskich Budziejowicach. Drugi, autorstwa Joanny Trusiuk z Książnicy Podlaskiej w Białymstoku Biblioteka miejscem innowacji, przedstawia działania bibliotek województwa podlaskiego uczestniczących w konkursie „Biblioteka miejscem innowacji”. W dziale „Prawo biblioteczne” przedstawiamy artykuł Rafała Golata Centra usług społecznych. Numer dopełniają stałe rubryki, w tym „O bibliotekach w prasie”, „Z życia SBP”, „Z życia Koszykowej” oraz „Przegląd piśmiennictwa”, w którym zamieszczamy recenzję dwóch książek dla dzieci: Marleny Gęborskiej Biblioteka aktywnie promująca książkę dziecięcą oraz Agaty Walczak-Niewiadomskiej Wczesna alfabetyzacja i jej miejsce w działalności bibliotek autorstwa dr Grażyny Lewandowicz-Nosal. Marcowy numer „Bibliotekarza” zamykają Postaktualia Jacka Wojciechowskiego.

 

Spis treści

 

OD REDAKTORA (Elżbieta Stefańczyk)

ARTYKUŁY

Grażyna Walczewska-Klimczak: Współpraca bibliotek publicznych i szkolnych w świetle celów i zadań Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w latach 2014, 2016-2017

Ewa Dombek: Nie tylko o czytaniu prasy bibliotekarskiej

Z BIBLIOTEK

Lilia Marcinkiewicz: Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa „Pomerania”. 10 lat dokumentowania historii regionu

Anna Wysocka: Bibliografia Warmii i Mazur nieprzerwanie od 1945 r.

O BIBLIOTEKACH W PRASIE

Moniuszko w rytmach samby... (Agnieszka Prymak-Sawic)

SPRAWOZDANIA I RELACJE

Czeskie Budziejowice. O czeskich książnicach raz jeszcze (Lilianna Nalewajska)

Biblioteka miejscem innowacji (Joanna Trusiuk)

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Biblioteki dla dzieci i ich działalność – dwie książki, dwa spojrzenia (Grażyna Lewandowicz-Nosal)

PRAWO BIBLIOTECZNE

Centra usług społecznych (Rafał Golat)

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Alicja Skrzypczak-Jurkowska (Marek Dubiński)

Z ŻYCIA SBP

#1LIB1REF 2020 • Mistrz Promocji Czytelnictwa 2019 • Bibliografia fonografii polskiej na portalu

SBP • Czasopisma naukowe SBP w systemie OJS • Nagroda Naukowa im. A. Łysakowskiego

za 2019 r. • Konkurs na plakat Tygodnia Bibliotek 2020 rozstrzygnięty (Marzena Przybysz)

Z ŻYCIA KOSZYKOWEJ

XXIX Sesja Varsawianistyczna  „Warszawa w kulturze dla dzieci i młodzieży” (Marta Niewieczerzał, Maciej Skowera) • Czar dawnego kina (Piotr Kitrasiewicz)

POSTAKTUALIA (Jacek Wojciechowski)

W KILKU SŁOWACH

Tagi: