Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą
Bibliotekarz 2020, nr 4 (ebook)
cena 12,50 zł

Redaktor: Elżbieta Stefańczyk
Seria: e-czasopisma
ISSN: 0208-4333
Data wydania: 2020


 

Opis:

 

Od Redaktora

Kwietniowy numer „Bibliotekarza” zawiera teksty nawiązujące do ważnych, bieżących problemów praktyki i teorii bibliotekarstwa. W dziale „Artykuły” zamieszczamy trzy teksty. Pierwszy z nich, Nowa edycja tablic skróconych UKD nr 102/2019 dr Jolanty Hys i Joanny Kwiatkowskiej z Biblioteki Narodowej, dotyczy nowego wydania tablic skróconych UKD, przygotowanych pod koniec 2019 r. przez narodową książnicę, dla bieżącej bibliografii narodowej i bibliotek publicznych. Autorki szczegółowo omawiają zawartość tablic, zmiany wprowadzone w stosunku do poprzedniego wydania tablic skróconych UKD z 2006 r. Dla praktyków cenne jest omówienie przykładów symboli odnoszących się do współczesnych zagadnień i zjawisk omawianych w bieżącym polskim piśmiennictwie. Drugi artykuł, Promocja źródeł informacji Katarzyny Bikowskiej z Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przedstawia rodzaje źródeł informacji oraz analizuje nowy wymiar kultury informacyjnej w Polsce. Zdaniem Autorki działalność bibliotek i ośrodków informacji odgrywa ogromną rolę na rynku informacji, ale konieczne jest zastosowanie narzędzi marketingowych, w tym promocji. Trzeci, MARC 21 – warsztaty dla bibliotekarzy-katalogerów firmowane przez SBP i Centrum NUKAT Iwony Wiśniewskiej z Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, przedstawia wspólne działania obu instytucji w zakresie szkoleń dla bibliotekarzy. Autorka omawia rezultaty cyklu szkoleń z zakresu „Katalogowania z wykorzystaniem formatu MARC 21” zorganizowanego dla bibliotekarzy, posiłkuje się wypowiedziami biorących w nich udział zapisanymi w ankietach ewaluacyjnych. W dziale „Z bibliotek” zamieszczamy artykuł 70 lat działalności Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie Joanny Kozicy. Autorka przedstawia historię powstania biblioteki, wymienia osoby, które nią kierowały, podkreśla główne kierunki działania na rzecz mieszkańców gminy. W dziale „Sprawozdania i relacje” prezentujemy dwa teksty. Pierwszy, Wyjazdy i integracja w Kole Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej Krystyny Koniecznej z toruńskiej książnicy, przedstawia aktywność Koła SBP działającego w Książnicy Kopernikańskiej, skierowaną do bibliotekarzy toruńskich, wskazuje na pomysł wspólnych wypraw, zwiedzanie miejsc wartych poznania i zobaczenia, które wpłynęły na wewnętrzną integrację, nawiązanie bliższych, nie tylko zawodowych kontaktów. Drugi, autorstwa Katarzyny Marszałek z Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu 12. Forum Młodych Bibliotekarzy, prezentuje relację z ostatniego Forum Młodych Bibliotekarzy, które odbyło się we wrześniu 2019 r. w Poznaniu. Konferencja została zorganizowana przez poznańskie biblioteki, przebiegała pod hasłem „Bibliotekarz DO POZNANIA”. W dziale „Prawo biblioteczne” przedstawiamy artykuł Rafała Golata Nowe prawo zamówień publicznych. Natomiast w dziale „Ochrona danych osobowych w pracy bibliotekarza. Doświadczenia i praktyka” Sylwia Czub-Kiełczewska prezentuje artykuł Opublikowanie Kodeksu RODO dla bibliotek. Numer dopełniają stałe rubryki, w tym „ O bibliotekach w prasie”, „Z życia SBP”, „Z życia Koszykowej”. Kwietniowy numer „Bibliotekarza” zamykają Postaktualia Jacka Wojciechowskiego.

Numer kwietniowy przygotowywany był zgodnie z harmonogramem prac redakcyjnych. Sytuacja jaka nastąpiła w kraju, wprowadzenie przez rząd w ostatnich dniach na terenie całego kraju stanu epidemii, zmieniła nasze życie osobiste i zawodowe, wpłynęła na zmianę redakcyjnego działania. Zamieszczamy w numerze Apel do Bibliotekarzy wystosowany przez przewodniczącą SBP Joannę Pasztaleniec-Jarzyńską, prezentujemy inicjatywy skierowane do bibliotekarzy i czytelników w tym trudnym dla wszystkich czasie.

 

Spis treści

 

OD REDAKTORA (Elżbieta Stefańczyk)

ARTYKUŁY

Jolanta Hys, Joanna Kwiatkowska: Nowa edycja tablic skróconych UKD nr 102/2019

Katarzyna Bikowska: Promocja źródeł informacji

Iwona Wiśniewska: MARC 21 – warsztaty dla bibliotekarzy-katologerów firmowane przez SBP i Centrum NUKAT

Z BIBLIOTEK

Joanna Kozica: 70 lat działalności Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie

O BIBLIOTEKACH W PRASIE

Historia i ciekawostki w wersji audio... (Iwona Joć-Adamkowicz, Grzegorz Grzenkowicz)

SPRAWOZDANIA I RELACJE

Wyjazdy i integracja w Kole Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej (Krystyna Konieczna)

12. Forum Młodych Bibliotekarzy (Katarzyna Marszałek)

PRAWO BIBLIOTECZNE

Nowe prawo zamówień publicznych (Rafał Golat)

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRACY BIBLIOTEKARZA . DOŚWIADCZENIA I PRAKTYKA

Opublikowanie Kodeksu RODO dla bibliotek (Sylwia Czub-Kiełczewska)

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Wiesława Rejmer-Zaklekta (Mariola Pryzwan, Jolanta Przybylska)

Z ŻYCIA SBP

Patronaty medialne portalu sbp.pl • Patronat ZG SBP – Przegląd Pasji Twórczych Bibliotekarzy 2020. 17. Wystawa Krajowa • Zawieszenie oferty szkoleniowej SBP • Bibliotekarz Roku 2019 w okręgach SBP (Marzena Przybysz)

Z ŻYCIA KOSZYKOWEJ

Mistrzowie ekslibrisu polskiego – Konstanty Maria Sopoćko (Grażyna Kordel) • Warsztaty tworzenia muzyki generatywnej w Bibliotece na Koszykowej (Agata Klichowska) • Wystawa plakatów cyrkowych (Zofia Zarachowicz)

POSTAKTUALIA (Jacek Wojciechowski)

W KILKU SŁOWACH

Tagi: