Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą
Bezpieczeństwo informacyjne i medialne w czasach nadprodukcji informacjicena 27,00 zł 38,00 zł

Seria: NAUKA - DYDAKTYKA - PRAKTYKA
Redaktorzy: Hanna Batorowska, Paulina Motylińska
ISBN: 978-83-65741-51-6
Format: B5
Liczba stron: 288
Data wydania: 2020-05-27
Waga: 0.50 kgOpis:

 

Publikacja pod red. naukową Hanny Batorowskiej i Pauliny Motylińskiej prezentuje spectrum zagadnień dotyczących bezpieczeństwa informacyjnego i medialnego w czasach nadprodukcji informacji. Monografia adresowana jest do osób zainteresowanych problematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa informacyjnego m.in. bibliotekarzy, informatologów oraz studentów kierunków związanych z zarządzaniem informacją, wykorzystujących osiągnięcia nauki o informacji, w tym także do studentów bibliologii i informatologii oraz praktyków w tym zakresie.

(…) Tytuł recenzowanej monografii Bezpieczeństwo informacyjne i medialne w czasach nadprodukcji informacji ma odniesienie do wszelkich sfer życia jednostkowego i społecznego a jej zawartość winna wzbudzać szereg refleksji oraz wywoływać wiele pytań dotyczących naszej egzystencji. Na początku stycznia 2020 roku noblistka Olga Tokarczuk udzielając wywiadu Gazecie Wyborczej zastanawiała się nad tym: Jaka jest moja rola wobec Internetu, który przeinacza i zmyśla? oraz nad tym: Jaką wartość ma dziś wymyślanie rzeczywistości, w której tak wiele jest zmyśleń? Namysł nad odpowiedziami na tak postawione pytania winni mieć wszyscy ludzie, bez względu na wiek, płeć, pochodzenie, poglądy, wykształcenie, profesję (…).

                                                               (z recenzji dr hab. Zbigniewa Kwiasowskiego, prof. UP)

Spis treści

 

Paulina Motylińska

Bezpieczeństwo informacyjne i medialne w czasach nadprodukcji informacji. Wprowadzenie.

Społeczeństwo informacyjne i sektor informacyjny gospodarki.

Zagrożenia nadprodukcji informacji i wyzwania dla bezpieczeństwa informacyjnego i medialnego.

Możliwości opanowania nadmiarowości informacji.

Podsumowanie.

 

Rozdział I

Hanna Batorowska

Przeciążenie informacyjne wyzwaniem dla kształtowania kultury bezpieczeństwa.

Wstęp.

Kultura bezpieczeństwa z perspektywy sektora kulturowego i wymiaru poznawczego środowiska informacyjnego.

Przydatność badań z zakresu nauki o informacji w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa współczesnego człowieka.

Uogólnienia i wnioski .

 

Rozdział II

Hanna Batorowska

Nowe obszary badawcze w domenie kultury bezpieczeństwa z perspektywy nauki o informacji.

Wstęp.

Zagrożenia generowane przez zjawisko potopu informacyjnego.

Potop informacyjny w rozumieniu szybkiego przyrostu informacji.

Potop informacyjny w rozumieniu „wysypiska” informacji.

Potop informacyjny w rozumieniu celowej dezinformacji i wszechogarniającej postprawdy.

Potop informacyjny w rozumieniu „powtórnego użycia informacji” napływających z Internetu Rzeczy.

Komponenty kultury bezpieczeństwa i kultury informacyjnej w zwalczaniu skutków ubocznych potopu informacyjnego.

Uogólnienia i wnioski.

 

Rozdział III

Paweł Łubiński

Ideologiczno-polityczne determinanty bezpieczeństwa w środowisku nadmiarowości informacji.

Wstęp.

Ideologia jako polityczne narzędzie (służące) dezinformacji.

Ideologizacja przekazu w mediach jako element politycznej walki informacyjnej.

Bezpieczeństwo ideologiczne wobec dychotomii współczesnej nadmiarowości informacji.

Uogólnienia i wnioski.

 

Rozdział IV

Rafał Klepka

Medialna hipertrofia jako kluczowy problem bezpieczeństwa medialnego.

Wstęp.

Media w społeczeństwach demokratycznych.

Mediatyzacja jako przejaw medialnej hipertrofii.

Nadmiar treści medialnych a problem bezpieczeństwa medialnego.

Jednostka w świecie medialnej hipertrofii.

Technologia w szponach medialnej hipertrofii.

Medialna hipertrofia – w stronę postprawdy?.

Uogólnienia i wnioski.

 

Rozdział V

Olga Wasiuta

Zagrożenia bezpieczeństwa informacyjnego w sieciach społecznościowych.

Wstęp.

Przeciążenie informacyjne jako forma manipulacji świadomością masową.

Media społecznościowe a bezpieczeństwo informacyjne.

Sposoby wykorzystania mediów społecznościowych w celu wsparcia operacji wojskowych.

Wykorzystanie mediów społecznościowych do promowania agresji i ideologii dżihadu.

Uogólnienia i wnioski.

 

Rozdział VI

Agnieszka Polończyk

Wizualizacja danych jako sposób na opanowanie nadmiarowości informacji. Przegląd metod dla danych geoprzestrzennych.

Wstęp.

Big Data – charakterystyka .

Dane geoprzestrzenne z obszaru Big Data.

Wizualizacja danych, w tym danych przestrzennych – rola i znaczenie .

Wizualizacja danych przestrzennych – wybrane metody.

Mapy tematyczne z wykorzystaniem metod jakościowych – wybrane przykłady.

Mapy tematyczne z wykorzystaniem metod ilościowych – wybrane przykłady.

Uogólnienia i wnioski.

 

Rozdział VII

Emilia Musiał

Zagrożenia bezpieczeństwa informacyjnego w kontekście nadmiarowości informacji.

Wstęp.

Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego – ogólna charakterystyka.

Manipulacja przekazem informacji w „zalewie” informacyjnym.

Walka informacyjna na poziomie osobowym .

Utrata zasobów informacyjnych nieuważnego internauty .

Uogólnienia i wnioski.

 

Rozdział VIII

Paulina Motylińska

Profilaktyka i kształtowanie świadomości w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego w środowisku nadmiarowości informacji.

Wstęp.

Kompetencje w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego w modelach kompetencji cyfrowych.

Katalog Kompetencji Medialnych, Informacyjnych i Cyfrowych.

Ramowy Katalog Kompetencji Cyfrowych.

Ramy kompetencji cyfrowych DigComp.

DQ Global Standards Report 2019.

Samoocena kompetencji cyfrowych studentów.

Kompetencje w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego w podstawie programowej.

Uogólnienia i wnioski.

 

Rozdział IX

Katarzyna Batorowska

Bezpieczeństwo w czasach nadprodukcji informacji.

Wstęp.

Zjawisko nadmiaru informacji.

Kategoryzacja zagrożeń cywilizacyjnych wynikających z przeciążenia informacyjnego dla bezpieczeństwa podmiotów.

Zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa spowodowane nadprodukcją informacji.

Ograniczanie negatywnych skutków przeciążenia informacyjnego.

Uogólnienia i wnioski.

 

Zakończenie

Hanna Batorowska

Bezpieczeństwo informacyjne i medialne w czasach nadprodukcji informacji. Uogólnienia i wnioski

Bibliografia.

Wykaz tabel.

Wykaz rysunków.

Indeks nazwisk.

Indeks przedmiotowy.

Biogramy autorów.

Tagi:
 
Przegląd Biblioteczny
Przegląd Biblioteczny 1/2021Wydawnictwo SBPcena 49,00 zł
Tagi:
Poradnik Bibliotekarza
Poradnik Bibliotekarza 4/2021Wydawnictwo SBPcena 19,50 zł
Tagi: