Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą
Z biblioteką czy bez? Badanie nieużytkowników bibliotekiWiesława Budrowska, Magdalena Paul, Aldona Zawałkiewicz, Marcin Żyndacena 35,00 zł

Seria: NAUKA - DYDAKTYKA - PRAKTYKA
ISBN: 978-83-65741-61-5
Format: B5
Liczba stron: 188
Waga: 0.35 kgOpis:

Kim są nieużytkownicy biblioteki? Nieuchwytni, niewidzialni, a niekiedy może po prostu zapomniani? Dlaczego nie odwiedzają biblioteki? Czy czytają książki, a jeśli tak, to z jakich źródeł je pozyskują? Jaką część  (według większości danych statystycznych rosnącą…) publiczności bibliotecznej – grupy docelowej, do której biblioteka kieruje swoje działania, stanowią?  Jak dużym wyzwaniem jest dotarcie do nich i poznanie powodów „nieużytkowania”?

„Z biblioteką czy bez? Badanie nieużytkowników biblioteki”, publikacja odpowiadająca na powyższe pytania,  posiada niezwykle praktyczny charakter. Prezentuje  bardzo uniwersalne narzędzie badawcze, które może znaleźć zastosowanie w badaniach nieużytkowników wszystkich typów bibliotek. Inspiruje również do jego zastosowania i podjęcia próby przeprowadzenia badania, które może być ważnym krokiem w kierunku poszerzenia grona użytkowników biblioteki.

Książka napisana jest przejrzystym i przystępnym językiem, a równocześnie zachowuje charakter pracy naukowej. „Naszpikowana” twardymi danymi, pochodzącymi z wielostronnych analiz, bogatym materiałem poglądowym, opisem realnych trudności w prowadzeniu badań oraz rzeczowymi próbami dociekania zaistniałego stanu rzeczy. Wypełnia widoczną lukę istniejącą na krajowym rynku wydawniczym.

 

 

„Mimo że najważniejszą zaletą rekomendowanej książki jest jej utylitarny pragmatyzm, to trudno odmówić jej naukowego charakteru. W tym kontekście na jej korzyść przemawia zastosowanie metody analizy i krytyki piśmiennictwa naukowego oraz przeprowadzenie i opis pełnego procesu badawczego zgodnie z metodologią obowiązującą w naukach społecznych i w sposób gwarantujący uzyskanie rzetelnych wyników (formułowanie hipotez badawczych, tworzenie narzędzia badawczego, dobór próby badawczej, pozyskiwanie danych, ekstrakcja i analiza danych, weryfikacja hipotez, prezentacja wyników i rekomendacje.

z rec. dr hab.  Małgorzaty Kowalskiej-Chrzanowskiej, prof. UMK

Spis treści

Wprowadzenie

 

1. BADANIA NIEUŻYTKOWNIKÓW – DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA

1.1. Nieużytkownik – czyli kto?

1.2. Metody badań nieużytkowników

1.3. Bariery korzystania z bibliotek

1.4. Nieużytkownicy – ustalenia z dotychczasowych badań zagranicznych

1.5. Badania nieużytkowników w Polsce

2. BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE – (NIE)WYKORZYSTANY OBSZAR BADAWCZY?

2.1. Kontekst funkcjonowania bibliotek pedagogicznych w Polsce

2.2. Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

2.3. Badania użytkowania bibliotek pedagogicznych

2.4. Badania efektywności bibliotek pedagogicznych

3. METODOLOGIA BADANIA

3.1. Cele, problemy i hipotezy badawcze

3.2. Metoda i narzędzie badawcze

3.2.1. Kwestionariusz ankiety

3.2.2. Organizacja badań i zbieranie danych

3.3. Populacja i próba

4. WYNIKI ANKIETY

4.1. Przetwarzanie danych

4.2. Cechy społeczno-demograficzne respondentów

4.3. Statusy grup respondentów

4.4. Grupy respondentów wg statusu

4.4.1. Nieużytkownicy bibliotek

4.4.1.1. Cechy społeczno-demograficzne

4.4.1.2. Zwyczaje czytelnicze

4.4.2. Użytkownicy innych bibliotek

4.4.2.1. Cechy społeczno-demograficzne

4.4.2.2. Zwyczaje czytelnicze

4.4.3. Użytkownicy BP

4.4.3.1. Cechy społeczno-demograficzne

4.4.3.2. Zwyczaje czytelnicze

4.4.4. Nieaktywni użytkownicy BP

4.4.4.1. Cechy społeczno-demograficzne

4.4.4.2. Zwyczaje czytelnicze

4.5. Porównanie grup respondentów według wybranych kryteriów

5. ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW ANKIETY

5.1. Poszukiwanie związków między zmiennymi

5.2. Główne powody niekorzystania z usług bibliotek

5.3. Wybrane oczekiwania w stosunku do BP

5.4. Persony

5.4.1. Nieużytkownik bibliotek

5.4.2. Użytkownik innych bibliotek

5.4.3. Użytkownik BP

5.4.4. Nieaktywny użytkownik BP

Podsumowanie i wnioski

Bibliografia

Załącznik – kwestionariusz ankiety wykorzystanej w badaniu

Indeks przedmiotowy

Tagi: