Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą
KSIĄŻKI MAJĄ SWOJĄ HISTORIĘ. STUDIA OFIAROWANE PROFESOR BARBARZE BIEŃKOWSKIEJred. nauk. Jacek Puchalskicena 99,00 zł

Publikacje poza seriami wydawniczymi
ISBN: 978-83-65741-67-7
Format: B5
Liczba stron: 812
VAT: 5 %
Waga: 1.40 kgOpis:

„Prezentowane w niniejszym tomie, zróżnicowane tematycznie, artykuły świadczą o dużej dynamice, stale prowadzonych badań w zakresie kultury i dziejów książki oraz innych mediów i stanowią kontynuację prac zapoczątkowanych m.in. przez Profesor Barbarę Bieńkowską. Jednocześnie wskazują na nowe perspektywy badawcze w naukach bibliologicznych w związku z powiązaniem tej dyscypliny z naukami o komunikacji społecznej i mediach”.

Z recenzji wydawniczej

prof. dr hab. Roberta Kotowskiego

Spis treści

Wstęp

Życiorys prof. dr hab. Barbary Bieńkowskiej.

Bibliografia publikacji prof. dr hab. Barbary Bieńkowskiej .

 

ARTYKUŁY

Bibliologia – teoria i praktyka

Bożena Koredczuk: Bibliologia dyscypliną rozwojową/integrującą czy adaptacyjną/zintegrowaną?

Andrzej Mężyński: Polskie Towarzystwo Bibliologiczne. Szkic historyczny.

Maria Kocójowa: Badania nad kulturą książki na przykładzie Rycerskiego Zakonu Bibliofilskiego z Kapitułą Orderu Białego Kruka w Krakowie (1930-2020) z okazji 90-lecia.

Klaudia Socha: Współczesne i praktyczne cele badań nad dawnymi zasobami typograficznymi .

 

Z badań nad książką i prasą

Krzysztof Pilarczyk: HAGADA WOLFFA z polskim epizodem w tle. Archeologia, biografia i kultura rękopisu.

Grzegorz Nieć: Rozkwit i upadek czeskiej książki – w czterysta lat od bitwy pod Białą Górą (1620).

Jadwiga Sadowska: Patriotyzm jako czynnik sprawczy prac bibliograficznych w Polsce XVII-XX wieku.

Halina Rusińska-Giertych: Drukarnia Franciszkanów w Wilnie (1667, 1671-1781) i jej produkcja wydawnicza.

Maria Juda: Druk panegiryczno-okolicznościowy w repertuarze wydawniczym Drukarni Akademii Zamojskiej.

Maciej Matwijów: Rękopiśmienne „wydawnictwa” źródłowe z czasów stanisławowskich (1764-1795).

Wojciech Zalewski: Kaznodzieja czasów zniewolenia narodowego: Franciszek (Xavery) Szaniawski.

Iwona Imańska: Katalogi aukcji książek w kolekcji gdańskiego duchownego Karla Benjamina Lengnicha (1743-1795).

Grażyna Gzella: Polscy dziennikarze w wisłoujskiej twierdzy w drugiej połowie XIX i początkach XX wieku .

Janusz Kostecki: Import do zaboru rosyjskiego kalendarzy polskojęzycznych i ich cenzurowanie w latach 1865-1904.

Krzysztof Dawid Majus: Najbardziej przydatnym sposobem ratowania ludzkiego życia jest książka… Niezwykła biografia Wiktora Emanuela Pordesa (1881-1963).

Jadwiga Konieczna: Książki dla dzieci i młodzieży w ofercie łódzkich wydawców w latach 1898-1918.

Janusz Tondel: Wystawa książki – „Schausammlung” na zamku w Królewcu (1932-1943).

Oskar Stanisław Czarnik: Wydawnictwa naukowe wychodźców polskich w Szwajcarii w latach 1940-1947.

Maria Kalczyńska: Z badań nad prasą polskiego wychodźstwa powojennego. „Kresowiak. Biuletyn Informacyjny Związku Żołnierzy Kresowych w Niemczech” (1959-1984?).

Wanda Ciszewska-Pawłowska: W sprawie zamierzonej reorganizacji „Domu Książki”. Projekty i propozycje z 1951 r.

Marek Tobera: Trudne początki „księgarstwa socjalistycznego”. „Dom Książki” 1950-1953. Struktury detalu i hurtu .

Dariusz Jarosz: Akta Wydziału Propagandy, Prasy i Wydawnictw KC PZPR i Naczelnego Zarządu Wydawnictw jako źródło do badań dziejów książki w Polsce w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych XX wieku.

Ewa Andrysiak: Miniaturowe edycje utworów Juliana Tuwima.

Andrzej Tomaszewski: Rewitalizacja polskiego dorobku typograficznego – fonty komputerowe.

Ewa Repucho: Klasyczne piękno we współczesnej książce. Janusz Górski o projektowaniu .

 

Z dziejów księgozbiorów, bibliotek i czytelnictwa

Jerzy Kaliszuk: Dwanaście „pożytków” lektury duchowej według Juana Torquemady. Czytanie pobożne i reforma monastyczna w XV wieku .

Jolanta M. Marszalska: „Pro Bibliotheca Monasterii Ciricensis legavit”. Darowizny i legaty opatów szczyrzyckich na rzecz biblioteki klasztornej w epoce staropolskiej.

Anna Kamler: Sugestie Jakuba K. Haura w sprawie zawartości bibliotek szlacheckich.

Arkadiusz Wagner: Uwagi o trzech nieświeskich ekslibrisach radziwiłłowskich ze zbiorów płockich.

Janusz Zbudniewek: Ideologiczna polityka czołowych reformatorów w Polsce w okresie trzech ostatnich wieków na przykładzie niszczenia księgozbiorów klasztornych w Częstochowie, Pińczowie i Beszowej.

Alina Dzięcioł: Jan Chrzciciel Albertrandi – kustosz królewskiej Biblioteki Stanisława Augusta i jego działalność na dworze warszawskim .

Anna Dymmel: W kręgu Czartoryskich. Biblioteka Stanisława Ciesielskiego w Samoklęskach w świetle inwentarza z 1824 roku.

Zdzisław Gębołyś: Bibliotekarze bibliotek uniwersyteckich, dworskich i miejskich na ziemiach niemieckich w latach 1789-1871 wobec katalogów i katalogowania.

Urszula Paszkiewicz: Rozproszona kolekcja druków Zygmunta Czarneckiego w Rusku: stan badań proweniencyjnych

Maria Romanowska-Zadrożna: Helena d’Abancourt de Franqueville – bibliotekarka, historyk sztuki, działaczka społeczna.

Henryka Ilgiewicz: Ksiądz Franciszek Tyczkowski – bibliofil i przyjaciel bibliotek wileńskich.

Ryszard Nowicki: Korespondencja Eustachego Gaberlego jako źródło do dziejów bibliotek i bibliotekarstwa w Polsce.

Henryk Hollender: Cyfrowe wzmożenie w zbiorach specjalnych: same pożytki i trochę pułapek.

Autorzy artykułów

Tagi: