Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą
Poradnik Bibliotekarza 1/2018Wydawnictwo SBPcena 18,00 zł

Seria: czasopismo
ISSN: 0032-4752
Waga: 0.10 kg
Częstotliwość: miesięcznik


Ładowanie
Zamów Prenumeratę:

 

Opis:

 

(Zobacz wybrane artykuły)

Od redakcji

Począwszy od numeru 1/2018 „Poradnik Bibliotekarza” zmienia swoją szatę graficzną, dostosowując ją do oczekiwań współczesnego czytelnika i nowych standardów edytorskich. W pierwszym etapie modernizacji pisma chcemy unowocześnić jego stronę wizualną. Zgodnie z założeniem redakcji na nowy wizerunek czasopisma składają się takie elementy jak:

- nowy format zapewniający większą przejrzystość tekstu i możliwość większego zróżnicowania graficznego przedstawianych treści,

- nowy układ graficzny poszczególnych działów tematycznych,

- nowy, bardziej dynamiczny, sposób eksponowania materiału ilustracyjnego dzięki czemu zwiększy się jego rola w kompozycji tekstu.

Autorem koncepcji graficznej jest Tomasz Kasperczyk współpracujący od wielu lat z Wydawnictwem SBP. 

Mamy nadzieję, że proponowane zmiany wizerunkowe „Poradnika” będą przyjęte pozytywnie przez czytelników i spotkają się z ich życzliwym odbiorem. Czekamy na Państwa opinie pod adresem poradnikbibliotekarza@wp.pl.

W numerze tym polecamy artykuł Marty Korytkowskiej dotyczący problematyki g/Głuchych. Jest to temat rzadko poruszany w literaturze zawodowej, a bardzo potrzebny bibliotekarzom. Aby właściwie obsługiwać czytelników Głuchych należy poznać, choćby w najbardziej ogólnym zarysie, wiedzę nt. ich świata, potrzeb, sposobów komunikacji. Kolejne artykuły poruszają problem wykorzystania w bibliotekach nowych technologii, które w konsekwencji decydują o atrakcyjności i otwartości tych placówek. Czytelnik zapozna się z osiągnięciami MBP w Piekarach Śląskich i MBP w Bytowie (multimedialna Pracownia Orange). 

W materiałach środowiskowych publikujemy przykłady współpracy bibliotekarzy z nauczycielami-emerytami oraz z dziećmi i młodzieżą w ramach nowo powstałej pracowni edukacyjnej w MBP w Kędzierzynie-Koźlu – „Port Kultury”. Prezentujemy wizerunek biblioteki nowoczesnej w zakresie wyposażenia oraz rozwiązań technicznych – Biblioteki Publicznej w Tychach, która proponuje w nowej siedzibie Mediateki szeroki pakiet ofert edukacyjnych skierowany do różnych kategorii czytelników.

W ramach zajęć metodycznych w bibliotece lub w szkole proponujemy lekcję biblioteczną „Stare i nowe. Co warto wiedzieć o nośnikach informacji” skierowaną do starszych dzieci. Jej celem jest uświadomienie uczniom, jak rozwijały się nośniki informacji, jak wyglądały te tradycyjne, schowane gdzieś w magazynach bibliotecznych, jaką rolę pełniły dawniej i obecnie. Drugi załączony w numerze materiał metodyczny wskazuje na znaczenie wyobraźni, refl eksyjnego myślenia, kreatywności, na potrzebę nadania otaczającym nas przedmiotom sensu – na podstawie książki G. Lange Warszawa.

Życzymy udanej lektury
Redakcja „PB”

 

Spis treści

 

Od redakcji

Wiadomości. Wydarzenia

PROBLEMY. DOŚWIADCZENIA. OPINIE

Marta Korytkowska

Potrzeby g/Głuchych użytkowników w bibliotekach

Małgorzata Kocek

Formy pracy z czytelnikiem z wykorzystaniem nowych technologii w piekarskiej bibliotece

Jacek Prądziński

Pracownia Orange w Bibliotece Miejskiej w Bytowie

KSIĄŻKA

Poznajemy nowe wydawnictwa

Bogdan Klukowski

Wrocławskie „Warstwy” spod Ratusza

Dorota Grabowska

Książki, które pomogą w pracy, które warto przeczytać!

BIBLIOTEKA. ŚRODOWISKO

Anna Żuraw-Łopata

Biblioteka przyjazna nauczycielom-emerytom

Sandra Golemo

Pracownia edukacyjna dla dzieci i młodzieży „Port Kultury”

Katarzyna Kuciara

Wspomnienie o Józefie Piłsudskim w Bibliotece Miejskiej w Puławach

Jubileusze bibliotek

Katarzyna Gurak

Każdy jubileusz niesie za sobą wspomnienia i doświadczenia

– 70 lat Biblioteki Publicznej w Piekoszowie

Marek Żytomirski

Bibliotekarze MBP w Zgorzelcu uczcili jubileusz

Ossolineum

Nowe obiekty biblioteczne

Anna Krawczyk

Mediateka w Tychach stawia na nowoczesność

Z WARSZTATU METODYKA

Agnieszka Łaszczych

Stare i nowe. Co warto wiedzieć o nośnikach

Informacji

Hanna Diduszko

Wystawa rupieci, czyli przedmioty opowiadają

Tagi: