Serie wydawnicze SBP

Seria: Literatura dla dzieci i młodzieży. Studia
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich uruchomiło, we współpracy z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego nową serię wydawniczą pt.: „Literatura dla dzieci i młodzieży. Studia”. Seria ma charakter naukowy, obejmuje prace autorskie i zbiorowe, przygotowywane przede wszystkim przez młodych pracowników uniwersytetów, m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, ale także doświadczonych wykładowców i badaczy przedmiotu z innych ośrodków akademickich w Polsce. Kolejne tomy prezentować będą literaturę dla młodych odbiorców omawianą z wykorzystaniem najnowszych metod badawczych, dominujących w kraju i w świecie.

>>> zobacz w sklepie

Seria: Biblioteki - Dzieci - Młodzież
Seria ma być inspiracją dla bibliotekarzy pracujących z dziećmi, nauczycieli, rodziców oraz innych osób zajmujących się czytelnictwem, w tym studentów. Powinna dać odpowiedź na pytania o kondycję współczesnej książki dziecięcej i młodzieżowej, kierunki jej rozwoju, szanse obecności w kulturze naszej epoki, sposoby zaspokajania potrzeb czytelniczych oraz metody popularyzacji więcej o serii

>>> zobacz w sklepie 

Seria: NAUKA-DYDAKTYKA-PRAKTYKA
Jest naszą najważniejszą serią wydawniczą. W prestiżowym cyklu o charakterze naukowym i dydaktycznym publikowane są prace wybitnych specjalistów i najważniejszych przedstawicieli nauki o książce i informacji. Dotychczas wydaliśmy w niej 120 tytułów przygotowanych z wyjątkową starannością merytoryczną. Seria cieszy się dużym uznaniem zarówno wśród autorów, jak i czytelników. 

>>> zobacz w sklepie 

Seria: PROPOZYCJE I MATERIAŁY
Powstała z myślą o szybkim wprowadzaniu w obieg czytelniczy dorobku ciekawych konferencji i seminariów poświęconych bieżącym
problemom bibliotekarstwa oraz książek o charakterze poradnikowym i informacyjnym.

>>> zobacz w sklepie 

Seria: FO-KA
Cykl przeznaczony dla działów gromadzenia i automatyzacji bibliotek, osób katalogujących książki oraz wszystkich bibliotekarzy, dla których znajomość formatów jest niezbędna. Seria wydawnicza powstała w wyniku współpracy z Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, zaczęła żyć samodzielnie od 1998 r. 

>>> zobacz w sklepie 

Seria: BIBLIOTECZKA PORADNIKA BIBLIOTEKARZA
Seria przydatna do bezpośredniej pracy bibliotekarza z dziećmi i młodzieżą. W autorami są bibliotekarze-praktycy. Seria ma charakter wybitnie poradnikowy. Szczegółowe zagadnienia, konspekty i scenariusze ułatwią pracę każdemu bibliotekarzowi.

>>> zobacz w sklepie 

Seria: BIBLIOTEKARZE POLSCY WE WSPOMNIENIACH WSPÓŁCZESNYCH
Seria wydawana we współpracy z Komisją Historyczną Zarządu Okręgu Stołecznego SBP. Jej celem jest przybliżenie środowisku, a szczególnie młodzieży bibliotekarskiej wybitnych postaci naszego zawodu i ich dorobku zawodowego intelektualnego i organizacyjnego.

>>> zobacz w sklepie


Wybrane publikacje książkowe SBP dostępne są w Archiwum Cyfrowym SBP w dziale książki

Wprowadzenie nowych publikacji (serie „Propozycje i Materiały” oraz „Bibliotekarze polscy we wspomnieniach współczesnych”) w Archiwum Cyfrowym w 2012 roku, dofinansowane zostało z Programu Operacyjnego Dziedzictwo Cyfrowe, zarządzanego przez Narodowy Instytut Audiowizualny. 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Polecamy
Partnerzy