Wyszukiwanie: „Ośrodek Dokumentacji i Informacji Naukowej PAN”

Czasopisma Archiwalne
Zagadnienia Informacji Naukowej 1988, nr2
Polska Akademia Nauk. Ośrodek Informacji Naukowej, Ługowski, Bronisław. Red.1. Verkoeyen C.M.R.: Holenderski narodowy system informacji dla edukacji 3 2. Pindlowa W.: Badania informetryczne wpływu informacji naukowej na inne nauki społeczne na podstawie piśmiennictwa polskiego 29 3. Ohnsorge... więcej
Czasopisma Archiwalne
Przegląd Biblioteczny 1962, z. 1
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Horodyski, Bogdan. Red.TREŚĆ — TABLE DES MATIERES DWUDZIESTOLECIE PRL Artykuły — Articles: MARIA MEGLICKA: Prasa komunistyczna dwudziestolecia międzywojennego — La presse communiste au cours vingt ans entre les deux guerres 3 RYSZARD P... więcej
ZIN: historia
ZIN: historia Data dodania: 29.08.2011„Zagadnienia Informacji Naukowej” mają już prawie pięćdziesięcioletnią tradycję, są kontynuacją ukazującego się w latach 1962 – 1971 Biuletynu Ośrodka Dokumentacji i Informacji Naukowej PAN. Od 1972 roku półrocznik ten  wy... więcej
Czasopisma Archiwalne
Zagadnienia Informacji Naukowej 1974, nr 1
Polska Akademia Nauk. Ośrodek Dokumentacji i Informacji Naukowej, Ługowski, Bronisław. Red.SPIS TREŚCI 1. M . Derentowicz: Cele i zadania zintegrowanej sieci informacji 3 2. J . L. Kulikowski: Problemy automatyzacji procesów informacyjnych w systemie informacji naukowej, technicznej i e... więcej
Książki Archiwalne
O bibliografiach dla wszystkich : poradnik-informator
Józef Korpała184 s. : il. ; 18 cm.   PRZEGLĄD TREŚCI  1. WSTĘP 5—25 1.1. To jest kisiążka dla Ciebie 5  1.2. Źródła informacji o książce doistępne dla wszystkich 6  1.3. Ruch wydawniczy w Polsce Ludowej 11  1.4. Pochwała bibliografii 20... więcej
Czasopisma Archiwalne
Zagadnienia Informacji Naukowej 1972, nr 2
Polska Akademia Nauk. Ośrodek Dokumentacji i Informacji Naukowej, Leski, Kazimierz. Red.TREŚĆ B.Łagowski: System Informacji naukowej w Polsce 7 A.Merta: Nowy program kształcenia pracowników i użytkowników informacji naukowej w Czechosłowacji 25 K.Wyczańska: Z problematyki wa... więcej
Czasopisma Archiwalne
Zagadnienia Informacji Naukowej 1974, nr 2
Ługowski, Bronisław. Red., Polska Akademia Nauk. Ośrodek Informacji NaukowejSPIS TREŚCI 1. A . I . Czernyj Zintegrowane systemy informacyjne. Zasady budowy. Rola i perspektywy rozwoju 3 2. O. I . Głobaczew: Problemy kompleksowego ujęcia działalności informacyjnej 57 3. W . Przelaskowski... więcej
Czasopisma Archiwalne
Zagadnienia Informacji Naukowej 1977, nr 2
Polska Akademia Nauk. Ośrodek Informacji Naukowej, Ługowski, Bronisław. Red.SPIS TREŚCI 1. B . Roblin Informacja naukowa dla kadr kierujących badaniami w naukach społecznych 3 2. O.I. . Głobaczew: Współpraca służb informacji naukowej w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych ... więcej
Czasopisma Archiwalne
Zagadnienia Informacji Naukowej 1980, nr 1
Polska Akademia Nauk. Ośrodek Informacji Naukowej, Ługowski, Bronisław. Red.SPIS TREŚCI 1. J.Lenart, B. Ługowski: Uniwersytet w systemie informacji naukowej 3 2. K. Wyczańska: Biblioteka szkoły wyższej jako ośrodek informacji naukowej 27 3. A. Gzyżewicz, K. Wyczańska: Informacja nauk... więcej
Czasopisma Archiwalne
Zagadnienia Informacji Naukowej 1973, nr 2
Polska Akademia Nauk. Ośrodek Dokumentacji i Informacji Naukowej, Ługowski, Bronisław. Red.SPIS TREŚCI 1. B.Ługowski: Problemy optymalizacji systemu informacji naukowe j 3 2. W.Marciszewski: Relacje tematyczno-hierarchiczne w językach deskryptorowych 35 3. M.Załęska: Indeks przedmiotowy... więcej