Wyszukiwanie: „Ośrodek Dokumentacji i Informacji Naukowej PAN”

Czasopisma Archiwalne
Zagadnienia Informacji Naukowej 1974, nr 2
Ługowski, Bronisław. Red., Polska Akademia Nauk. Ośrodek Informacji NaukowejSPIS TREŚCI 1. A . I . Czernyj Zintegrowane systemy informacyjne. Zasady budowy. Rola i perspektywy rozwoju 3 2. O. I . Głobaczew: Problemy kompleksowego ujęcia działalności informacyjnej 57 3. W . Przelaskowski... więcej
Czasopisma Archiwalne
Zagadnienia Informacji Naukowej 1977, nr 2
Polska Akademia Nauk. Ośrodek Informacji Naukowej, Ługowski, Bronisław. Red.SPIS TREŚCI 1. B . Roblin Informacja naukowa dla kadr kierujących badaniami w naukach społecznych 3 2. O.I. . Głobaczew: Współpraca służb informacji naukowej w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych ... więcej
Czasopisma Archiwalne
Zagadnienia Informacji Naukowej 1980, nr 1
Polska Akademia Nauk. Ośrodek Informacji Naukowej, Ługowski, Bronisław. Red.SPIS TREŚCI 1. J.Lenart, B. Ługowski: Uniwersytet w systemie informacji naukowej 3 2. K. Wyczańska: Biblioteka szkoły wyższej jako ośrodek informacji naukowej 27 3. A. Gzyżewicz, K. Wyczańska: Informacja nauk... więcej
Czasopisma Archiwalne
Zagadnienia Informacji Naukowej 1973, nr 2
Polska Akademia Nauk. Ośrodek Dokumentacji i Informacji Naukowej, Ługowski, Bronisław. Red.SPIS TREŚCI 1. B.Ługowski: Problemy optymalizacji systemu informacji naukowe j 3 2. W.Marciszewski: Relacje tematyczno-hierarchiczne w językach deskryptorowych 35 3. M.Załęska: Indeks przedmiotowy... więcej
Czasopisma Archiwalne
Zagadnienia Informacji Naukowej 1972, nr 1
Polska Akademia Nauk. Ośrodek Dokumentacji i Informacji Naukowej, Leski, Kazimierz. Red.TREŚĆ Od Redakcji 5 1. M.Leska, K.Leski:Informacja naukowa jato dziedzina wiedzy 7 2. A.Diemer: Klasyfikacja, tezaurus... i co dalej? Problem "trzeciej generacji" w dokumentacji i informacji 29 3. A.Kr&oac... więcej
Czasopisma Archiwalne
Zagadnienia Informacji Naukowej 1973, nr 1
Polska Akademia Nauk. Ośrodek Dokumentacji i Informacji Naukowej, Ługowski, Bronisław. Red.SPIS TREŚCI 1. T.Wójcik: Koncepcja pisowni wspólnej w perspektywie działalności informacyjnej 2. J.Soman: Porównanie efektywności stosowania różnych systemów wyszuki... więcej
Książki Archiwalne
Koncepcja organizacyjno-programowa informacji edukacyjnej w Polsce : [informacja edukacja] / Elżbieta Barbara Zybert ;; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Stowarzyszenie Bibliotekarzy PolskichSPIS TREŚCI WSTĘP 11 1. GŁÓWNE KIERUNKI ORGANIZACJI INFORMACJI EDUKACYJNEJ W POLSCE W LATACH 1944-1993 21 2. PRZEGLĄD PROJEKTÓW SYSTEMÓW INFORMACJI EDUKACYJNEJ W POLSCE 50 2.1. Organizacja informacji naukowej dla potrzeb nauczycieli i kadr kierow... więcej
Czasopisma Archiwalne
Zagadnienia Informacji Naukowej 1978, nr 2
Polska Akademia Nauk. Ośrodek Informacji Naukowej, Ługowski, Bronisław. Red.SPIS TREŚCI 1. O.A. Wojtasiewicz: Wybrane pojęcia teorii tekstu 3 2. E. Chmlelewska-Gorczyca: Problemy pre- i postkoordynacji w teorii Języków Informacyjnych 11 3. E. Artowicz: Założenia Języka informacyjn... więcej
Czasopisma Archiwalne
Zagadnienia Informacji Naukowej 1988, nr2
Polska Akademia Nauk. Ośrodek Informacji Naukowej, Ługowski, Bronisław. Red.1. Verkoeyen C.M.R.: Holenderski narodowy system informacji dla edukacji 3 2. Pindlowa W.: Badania informetryczne wpływu informacji naukowej na inne nauki społeczne na podstawie piśmiennictwa polskiego 29 3. Ohnsorge... więcej
Czasopisma Archiwalne
Przegląd Biblioteczny 1962, z. 1
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Horodyski, Bogdan. Red.TREŚĆ — TABLE DES MATIERES DWUDZIESTOLECIE PRL Artykuły — Articles: MARIA MEGLICKA: Prasa komunistyczna dwudziestolecia międzywojennego — La presse communiste au cours vingt ans entre les deux guerres 3 RYSZARD P... więcej