Wyszukiwanie: „O��rodek Informacji Naukowej PAN, Warszawa”

Reklama w książkach SBP
Reklama w książkach SBP nakłady książek od 300-500 egz. ceny netto – doliczamy 23% VAT   Wydawnictwo SBP wydaje książki z zakresu szeroko pojętego bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, edytorstwa, księgarstwa, literatury dziecięcej i młodzieżowej – służące kszt... więcej
Czasopisma Archiwalne
Przegląd Biblioteczny 1994, z.3/4
Sordylowa, Barbara. Red., Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Polska Akademia Nauk. Biblioteka w WarszawieKARTOTEKI WZORCOWE HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH Od redakcji (Maria Lenartowicz) 199 Artykuły MARIA LENARTOWICZ: Hasło wzorcowe opisu bibliograficznego 201 ALINA GROCHOWSKA: Zalecenia i wytycz... więcej
25 rocznica śmierci Marii Manteufflowej
25 rocznica śmierci Marii Manteufflowej Data dodania: 07.01.20197 stycznia 2019 r. minęła 25 rocznica śmierci dr Marii Manteufflowej (1905-1994) historyka, bibliotekarki, która wniosła olbrzymi wkład w organizację i rozwój ośrodków informacji naukowej w powojennych bibliotekach po... więcej
Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacyjnej - recenzja Czytelnika
Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacyjnej - recenzja Czytelnika Data dodania: 05.11.2013Hanna Batorowska (2013), Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacyjnej: rozważania o dojrzałości informacyjnej. Warszawa: Wydawnictwo SBP. Dojrzałość informacyjna, ujęta w podtyt... więcej
Czasopisma Archiwalne
Przegląd Biblioteczny 1976, z. 1
Polska Akademia Nauk. Biblioteka w Warszawie, Dembowska, Maria. Red., Stowarzyszenie Bibliotekarzy PolskichTREŚĆ Artykuły EWA PAWLIKOWSKA: W trzydziestą rocznicę uchwalenia dekretu o bibliotekach 5 JANUSZ DUNIN: Problematyki dubletów i druków zbędnych ciąg dalszy 15 BOGUMI... więcej
Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego za 2016 r.
Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego za 2016 r. Data dodania: 19.04.2017Do Nagrody zgłoszono 12 publikacji w 4 kategoriach: I. Prace o charakterze teoretycznym, metodologicznym, źródłowym 1. Has-Tokarz Anita: Książki kucharskie i (około)kulinarne dla dzieci i młodzieży w Polsce w la... więcej
Czasopisma Archiwalne
Przegląd Biblioteczny 2008, z. 1
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Sosińska-Kalata, Barbara. Red.Od redakcji - Barbara Sosińska-Kalata ANDRZEJ MĘŻYŃSKI: „Przegląd Biblioteczny” i jego recenzenci. Tylko nie tak, proszę! Referaty PRZYSZŁOŚĆ BIBLIOTEK W POLSCE Ogólnopolska konferencja z okazji jubil... więcej
Zmarła Anna Sitarska (1938-2023)
Zmarła profesor Anna Sitarska (1938-2023) Data dodania: 25.04.2023 Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że 21 kwietnia 2023 roku zmarła Anna Sitarska, profesor bibliotekoznawstwa, wieloletnio związana z Uniwersytetem Warszawskim, Biblioteką Narodową i Zamkiem Królewskim. W pracy n... więcej
Konkurs na najlepszą pracę magisterską Nagroda Młodych SBP im. Prof. Marii Dembowskiej rozstrzygnięty!
Konkurs na najlepszą pracę magisterską Nagroda Młodych SBP im. Prof. Marii Dembowskiej rozstrzygnięty! Data dodania: 22.04.2011Konkurs na najlepsza pracę magisterską „Nagroda Młodych SBP” im. Prof. Marii Dembowskiej rozstrzygnięty. Na konkurs wpłynęło 11 najlepszych prac m... więcej
Przegląd Biblioteczny 2010, z. 3
Sosińska-Kalata, Barbara. Red.Artykuły SABINA CISEK: Metoda analizy i krytyki piśmiennictwa w nauce o informacji i bibliotekoznawstwie w XXI wieku MAREK TOBERA: Początki transformacji polskiego rynku książki. Rekonstrukcja najważniejszych wydarzeń z lat 1989-1995 (część pierwsza) JUSTY... więcej