Wyszukiwanie: „Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Warszawa”

Czasopisma Archiwalne
Przegląd Biblioteczny 1976, z. 1
Polska Akademia Nauk. Biblioteka w Warszawie, Dembowska, Maria. Red., Stowarzyszenie Bibliotekarzy PolskichTREŚĆ Artykuły EWA PAWLIKOWSKA: W trzydziestą rocznicę uchwalenia dekretu o bibliotekach 5 JANUSZ DUNIN: Problematyki dubletów i druków zbędnych ciąg dalszy 15 BOGUMI... więcej
Seminarium „Aspekty praktyczne ochrony własności intelektualnej w badaniach naukowych i dydaktyce”, 25 czerwca 2014 r., Warszawa
Seminarium „Aspekty praktyczne ochrony własności intelektualnej w badaniach naukowych i dydaktyce”, 25 czerwca 2014 r., Warszawa Zapraszamy do udziału w seminarium „Aspekty praktyczne ochrony własności intelektualnej w badaniach naukowych i dydaktyce”, które odbędą się... więcej
Ogólnopolska Konferencja SBP „Obecność książki w życiu młodego pokolenia”, 18-19 czerwca 2018 r., Warszawa
Ogólnopolska Konferencja SBP „Obecność książki w życiu młodego pokolenia”, 18-19 czerwca 2018 r., Warszawa Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich we współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. KEN w Warszawie organizuje konferencję pt. „Obecność książki w życiu m... więcej
Czasopisma Archiwalne
Przegląd Biblioteczny 1969, z. 1
Dembowska, Maria. Red., Stowarzyszenie Bibliotekarzy PolskichTREŚĆ Od Redakcji Artykuły: TADEUSZ ZARZĘBSKI: 25 lat bibliotek w PRL 3 JADWIGA KOŁODZIEJSKA: Perspektywy rozwoju bibliotekarstwa polskiego w świetle nowej ustawy o bibliotekach 14 ZYGMUNT KOLANKOWSKI: Stowarzyszenie Archiwist... więcej
Kongres "Włącz różnorodność!", 22-23 października, Warszawa
Kongres "Włącz różnorodność!", 22-23 października, Warszawa Co ma wielokulturowość do biblioteki? W jaki sposób można rozpocząć działania w tym obszarze? Jak przeciwdziałać aktom agresji wobec przedstawicielek i przedstawicieli mniejszości kulturowych? Jak czerpać z różnorodnoś... więcej
Czasopisma Archiwalne
Przegląd Biblioteczny 1954, z. 1
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Horodyski, Bogdan. Red.TREŚĆ - TABLE DES MATIERES Po II Zjeździe PZPR 1 Rezolucja Walnego Zebrania Delegatów Związku Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich 3 Artykuły -Articles: PAWEŁ RYBICKI: Dawne i nowe formy pracy w bibliotekach nauko... więcej
Warsztaty „Wykorzystywanie nowych technologii do pracy z dziećmi - w bibliotece”, 9 luty 2018 r., Warszawa
Warsztaty „Wykorzystywanie nowych technologii do pracy z dziećmi w bibliotece”, 9 luty 2018 r., Warszawa - ODWOŁANE   ODWOŁANE  Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza na warsztaty „Wykorzystywanie nowych technologii do pracy z dziećmi w bibliotece”, które odb... więcej
Czasopisma Archiwalne
Przegląd Biblioteczny 1962, z. 4
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Horodyski, Bogdan. Red.TREŚĆ — TABLE DES MATIERES Artykuły — Articles: WŁADYSŁAW PIASECKI: My wobec innych zawodów — Nous et les autres professions 289 JÓZEF KORPAŁA: Uwagi o zawodzie bibliotekarskim i osobowości biblio... więcej
Warsztaty „Rola i zadania ABI-ego w bibliotece w świetle nowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych”, 23 kwietnia 2015 r., Warszawa - III termin
Warsztaty „Rola i zadania ABI-ego w bibliotece w świetle nowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych”, 23 kwietnia 2015 r., Warszawa - III termin Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza na warsztaty poświęcone ochronie danych osobowych w bibliotece, które odbędą się 23 kw... więcej
Warsztaty "Jakie zmiany w zakresie prawa pracy, ZFŚS, ochrony danych osobowych obowiązują bibliotekę po nowelizacji przepisów w 2019 r.", 19.09.2019 r,. Warszawa
Warsztaty "Jakie zmiany w zakresie prawa pracy, ZFŚS, ochrony danych osobowych obowiązują bibliotekę po nowelizacji przepisów w 2019 r.", 19.09.2019 r,. Warszawa Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza na szkolenie, którego celem jest zaznajomienie bibliotekarzy z najważniejszymi zmia... więcej