Wyszukiwanie: „Warszawa Wydaw. SBP”

Przegląd Biblioteczny 1/2015
red. nacz. Elżbieta Barbara ZybertOd Redakcji (Elżbieta Barbara Zybert) 5 ARTYKUŁY Jerzy Franke: RDA (Resource Description and Access) – geneza i koncepcja 7 Jan Pisanski, Tanja Merčun, Maja Žumer: FRBR: The Way Forward 62 Leszek Śnieżko: Resource Description and Access jako el... więcej
Przegląd Biblioteczny 2/2015
red. nacz. Elżbieta Barbara ZybertARTYKUŁY Elżbieta Barbara Zybert: Po co bibliotekom jakość? 181 Katalin Varga: Information Literacy and Education in Hungary 193 Adam Jachimczyk, Magdalena Chrapek: Katalogi artykułów (Presell Pages) – analiza stron internetowych wykorzystywany... więcej
Przegląd Biblioteczny 3/2015
red. nacz. Elżbieta Barbara ZybertARTYKUŁY Alicja Matczuk, Artur Znajomski: Bibliografia lokalna w Polsce - wokół terminu i pojęcia 349 Małgorzata Czerwińska: System Braillea - rewolucja medialna czy inkluzja społeczna osób z niepełnosprawnością wzroku? 365 Małgorzata Kis... więcej
Przegląd Biblioteczny 4/2015
red. nacz. Elżbieta Barbara ZybertARTYKUŁY Jadwiga Woźniak-Kasperek: Bibliografia a katalog biblioteczny - dyskusja o pojęciach i terminach 517 Anna Górska, Fabio Pappalardo: Library of the Court of Justice of the European Union (Biblioteka Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej)... więcej