Wyszukiwanie: „Warszawa”

Zagadnienia Informacji Naukowej 2016, nr 1
red. Barbara Sosińska-KalataROZPRAWY. BADANIA. MATERIAŁY | THESES. RESEARCH. MATERIALS Remigiusz Sapa, Metodologia badań indywidualnego zarządzania informacją: wybrane aspekty [Research Methodology of Personal Information Management Studies: Selected Aspects] Marcin Roszkowski, Bartłomiej ... więcej
Słownik pracowników książki polskiej: suplement 3
red. Hanna TadeusiewiczSłownik pracowników książki polskiej : suplement III / pod red. Hanny Tadeusiewicz; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; Uniwersytet Łódzki. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2010. - (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 121)... więcej
Przegląd Biblioteczny 2/2014
red. nacz. Elżbieta Barbara ZybertARTYKUŁY DARIUSZ GRYGROWSKI: Zwrot nakładu z inwestowania w bibliotekę. 166 KRYSTYNA K. MATUSIAK, MARY STANSBURY, EWA BARCZYK; Educating a new generation of library and information science professionals: a United States perspective 189 EWA JADWIGA KURKOWSKA: ... więcej
Przegląd Biblioteczny 2010, z. 2
Sosińska-Kalata, Barbara. Red.10 lat nowej Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Debata; Marek Budzyński, Henryk Hollender, Ewa Kobierska-Maciuszko, Tomasz Kruszewski, Piotr Matywiecki, Anna Wolodko (oprac. Tomasz Kruszewski przy współpracy Anny Wołodko) Artykuły MAREK NAHOTKO: Metad... więcej
Zagadnienie Informacji Naukowej 2016, nr 1
red.nacz. Barbara Sosińska-KalataROZPRAWY. BADANIA. MATERIAŁY | THESES. RESEARCH. MATERIALS Remigiusz Sapa Metodologia badań indywidualnego zarządzania informacją: wybrane aspekty [Research Methodology of Personal Information Management Studies: Selected Aspects] 7 Marcin Roszkowski, Bart... więcej
Przegląd Biblioteczny 2010, z. 4
Sosińska-Kalata, Barbara. Red.Artykuły ANETA JANUSZKO-SZAKIEL: Problemy organizacji działań w zakresie długoterminowej archiwizacji zasobów cyfrowycłi w Polsce MAREK TOBERA: Początki transformacji polskiego rynku książki. Rekonstrukcja najważniejszych wydarzeń z lat 1989-1995 (cz... więcej
Przegląd Biblioteczny 4/2015
red. nacz. Elżbieta Barbara ZybertARTYKUŁY Jadwiga Woźniak-Kasperek: Bibliografia a katalog biblioteczny - dyskusja o pojęciach i terminach 517 Anna Górska, Fabio Pappalardo: Library of the Court of Justice of the European Union (Biblioteka Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej)... więcej
Zagadnienia Informacji Naukowej 2015, nr 1
red. nacz. Barbara Sosińska-KalataROZPRAWY. BADANIA. MATERIAŁY | THESES. RESEARCH. MATERIALS David Nicholas, Using, Citing and Publishing Scholarly Content in the Digital Age: Case Study ofHumanities Researchers [ Wykorzystanie, cytowanie i publikowanie treści naukowych w erze cyfrowej: studium ... więcej
Przegląd Biblioteczny 2012, z. 4
Sosińska-Kalata, Barbara. Red.BARBARA SOSIŃSKA-KALATA: 85-lecie «Przeglądu Bibliotecznego» 1927-2012 Artykuły JACEK WOJCIECHOWSKI: Biblioteki akademickie: obszary kooperacji ELŻBIETA B. ZYBERT: Fińskie sukcesy i biblioteki publiczne AGATA WALCZAK-NIEWIADOMSKA: Model biblioteki r... więcej
Przegląd Biblioteczny 4/2013
red. nacz. Barbara Sosińska-KalataOd Wydawcy (Elżbieta Stefańczyk) Od Redakcji (Elżbieta Barbara Zybert) Artykuły EWA GŁOWACKA: Społeczne korzyści z funkcjonowania bibliotek. Obszary, metody analizy i oceny BAIBA SPORĀNE: Digital cultural heritage and memory institutions within the stru... więcej