Wyszukiwanie: „Warszawa, Wydawnictwo SBP”

Przegląd Biblioteczny 1/2018
ARTYKUŁY Magdalena Wójcik: Sztuczna inteligencja - potencjał dla procesów zarządzania informacją. Justyna Jasiewicz: Obszary, problemy i metody badawcze library and information science. Część II Urszula Knop: Oferta politechnik w zakresie "Zeszytów Naukowych" i "Prac... więcej
Tygodnik „Polityka” rozdał Nagrody Historyczne za 2014 rok
Tygodnik „Polityka” rozdał Nagrody Historyczne za 2014 rok Data dodania: 14.05.201512 maja w redakcji „Polityki” zostały wręczone Nagrody Historyczne 2015 za książki o najnowszej historii Polski wydane w 2014 roku. W dziale prac naukowych i popularnonaukowych nagrodę odebra... więcej
Podręczny Słownik Bibliotekarza - recenzja
Podręczny Słownik Bibliotekarza - recenzja Data dodania: 02.03.2012Oprac. Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka przy współpracy Hanny Tadeusiewicz. Warszawa: Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 2011. Dorobek polskiej leksykografii bibliologicznej jest niemały. Na półkach biblioteczn... więcej
Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego za rok 2010
Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego za rok 2010 Data dodania: 29.06.2011Zarząd Główny SBP przyznał Nagrodę Naukową SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2010. W poszczególnych kategoriach nagrodzono następujące prace: prace o charakterze teoretycznym, metodologicznym, źródłow... więcej
Znamy listę sześciu książek nominowanych do konkursu o Grand Prix Festiwalu Kryminalna Warszawa
Znamy listę sześciu książek nominowanych do konkursu o Grand Prix Festiwalu Kryminalna Warszawa Data dodania: 12.05.2019Konkurs o Grand Prix Festiwalu Kryminalna Warszawa towarzyszy Festiwalowi, którego inauguracja będzie miała miejsce podczas 10. Warszawskich Targów Książki. Celem konk... więcej
Nominacje do Nagrody im. Jana Długosza 2016
Nominacje do Nagrody im. Jana Długosza 2016 Data dodania: 27.09.2016Konkurs o Nagrodę im. Jana Długosza jest jedyną inicjatywą w Polsce, która popularyzuje i nagradza dzieła wnoszące istotny wkład w rozwój nauki i kultury. Laureat Nagrody otrzymuje nagrodę pieniężną oraz statuetkę ... więcej
Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego za rok 2012
Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego za rok 2012 Data dodania: 07.05.2013Do Nagrody zgłoszono 10 publikacji w 4 kategoriach.     Kategoria: prace o charakterze teoretycznym, metodologicznym, źródłowym Edukacja informacyjna w bibliotekach a rozwój społeczeństwa wiedzy / ... więcej
Czasopisma Archiwalne
Przegląd Biblioteczny 2005, z.1
Sosińska-Kalata, Barbara. Red., Stowarzyszenie Bibliotekarzy PolskichOd redakcji: Kontynuacja i rozwój (Barbara Sosińska-Kalata) Opinie o „Przeglądzie Bibliotecznym" i jego przyszłości JAN WOŁOSZ: Wydawanie „Przeglądu Bibliotecznego" będzie kontynuowane ELŻBIETA B. ZYBER... więcej
Wręczenie nagród w konkursach SBP za 2017 rok
Wręczenie nagród w konkursach SBP za 2017 rok Data dodania: 20.05.201818 maja 2018 r. podczas 12. Targów Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA, towarzyszących 9. Warszawskim Targom Książki, w sali Amsterdam PGE Narodowy, odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursów Stowarzysze... więcej
Reklama w książkach SBP
Reklama w książkach SBP nakłady książek od 300-500 egz. ceny netto – doliczamy 23% VAT   Wydawnictwo SBP wydaje książki z zakresu szeroko pojętego bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, edytorstwa, księgarstwa, literatury dziecięcej i młodzieżowej – służące kszt... więcej