Wyszukiwanie: „Warszawa, Wydawnictwo SBP”

Konferencja „Jak być aktywnym bibliotekarzem: inspiracje do działań popularyzujących czytelnictwo i nie tylko... ” 18 i 25 marca 2015 r., Warszawa
Konferencja „Jak być aktywnym bibliotekarzem: inspiracje do działań popularyzujących czytelnictwo i nie tylko... ” 18 i 25 marca 2015 r., Warszawa Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie zaprasza na konferencję metodyczną dla nauczycieli bibliotekarz... więcej
Czasopisma Archiwalne
Przegląd Biblioteczny 1987, z.2
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Sordylowa, Barbara. Red., Polska Akademia Nauk. Biblioteka w WarszawieWspółtwórcy bibliotekarstwa polskiego — świadkowie sześćdziesięciu lat 129 ANDRZEJ JOPKIEWICZ: Irena Morsztynkiewieżowa A902-1986) 129 Bibliografia prac I. Morszty... więcej
Przegląd Biblioteczny 1/2018 (ebook)
ARTYKUŁY Magdalena Wójcik: Sztuczna inteligencja - potencjał dla procesów zarządzania informacją. Justyna Jasiewicz: Obszary, problemy i metody badawcze library and information science. Część II Urszula Knop: Oferta politechnik w zakresie "Zeszytów Naukowych" i "Prac... więcej
Czasopisma
Poradnik Bibliotekarza 9/2016
Skończyły się wakacje i czas zabierać się do pracy. Redakcja „PB” zaprasza do lektury numeru wrześniowego, proponując zapoznanie się z interesującym artykułem M. Zająca nt. analizy rynku książki dla dzieci i młodzieży, z tekstami nt. regionalizmu i wielokulturowości oraz ... więcej
Nagroda Młodych SBP za rok akademicki 2010/2011 i 2011/2012
Nagroda Młodych SBP za rok akademicki 2010/2011 i 2011/2012 Data dodania: 15.01.2013Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przypomina o stałym konkursie dla absolwentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na najlepsze prace magisterskie, zrealizowane w latac... więcej
Prenumerata - Mega oferta
Prenumerata - Mega oferta   !!! Mega Oferta !!! BONUS DLA NOWYCH PRENUMERATORÓW Dla naszych nowych prenumeratorów, którzy zamówią roczną prenumeratę jednego z naszych miesięczników: Poradnik Bibliotekarza i Bibliotekarz przygotowaliśmy super ofertę! Do każdego zamówienia dodaj... więcej
Laureaci Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2018
Laureaci Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2018 Data dodania: 17.04.2019Do Nagrody zgłoszono 11 publikacji w 4 kategoriach. Decyzją Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, na wniosek Komisji Nagrody Naukowej im. Adama Łysakowskiego pod przewodnictwem dr ha... więcej
Laureaci Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2017
Laureaci Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2017 Data dodania: 04.05.2018Do Nagrody zgłoszono 8 publikacji w 4 kategoriach. Decyzją Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, na wniosek Komisji Nagrody Naukowej im. Adama Łysakowskiego pod przewodnictwem dr ha... więcej
Nagroda Naukowa im. Adama Łysakowskiego za rok 2013
Nagroda Naukowa im. Adama Łysakowskiego za rok 2013 Data dodania: 06.10.2014Do nagrody zgłoszono prac w 4 kategoriach: Kategoria: prace o charakterze teoretycznym, metodologicznym, źródłowym Batorowska Hanna: Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacyjnej. Rozważania o dojrza... więcej
Czasopisma Archiwalne
Przegląd Biblioteczny 1997, z.1
Polska Akademia Nauk. Biblioteka w Warszawie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Sordylowa, Barbara. Red.Bibliotekarskie kontakty polsko-niemieckie - wczoraj i dziś. Forum Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego (Warszawa, 5-6 grudnia 1996 r.) (Barbara Bieńkowska) 5 ANDRZEJ MĘŻYŃSKI: Wprowa... więcej