Wyszukiwanie: „Wydaw. SBP”

Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego za 2016 r.
Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego za 2016 r. Data dodania: 19.04.2017Do Nagrody zgłoszono 12 publikacji w 4 kategoriach: I. Prace o charakterze teoretycznym, metodologicznym, źródłowym 1. Has-Tokarz Anita: Książki kucharskie i (około)kulinarne dla dzieci i młodzieży w Polsce w la... więcej
Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego za rok 2011
Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego za rok 2011 Data dodania: 01.06.2012 Do Nagrody Naukowej im. Adama Łysakowskiego 2011, Jury nominowało następujące publikacje: Kategoria: prace o charakterze teoretycznym, metodologicznym, źródłowym 1. Katyń, dipisi, PKPR na łamach polskich czaso... więcej
Przyznano Nagrody KLIO 2019
Przyznano Nagrody KLIO 2019 Data dodania: 29.11.201928 listopda 2019 roku w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego, Porozumienie Wydawców Książki Historycznej po raz 25. wręczyło Nagrody KLIO za najlepsze książki historyczne wydane w 2018 i 2019 roku. Nagroda przyznawana jest przez niezależne ... więcej
Przegląd Biblioteczny 1/2015
red. nacz. Elżbieta Barbara ZybertOd Redakcji (Elżbieta Barbara Zybert) 5 ARTYKUŁY Jerzy Franke: RDA (Resource Description and Access) – geneza i koncepcja 7 Jan Pisanski, Tanja Merčun, Maja Žumer: FRBR: The Way Forward 62 Leszek Śnieżko: Resource Description and Access jako el... więcej
Przegląd Biblioteczny 3/2018
ARTYKUŁY Sebastian Dawid Kotuła: Pole badawcze bibliologii i informatologii – wybrane problemy Justyna Jasiewicz: Metody etnograficzne w bibliotekoznawstwie Artur Znajomski: Bibliografie lokalne w opinii krytyków Magdalena Wójcik: Library User Experience, czyli o budowa... więcej
Podręczny Słownik Bibliotekarza - recenzja
Podręczny Słownik Bibliotekarza - recenzja Data dodania: 02.03.2012Oprac. Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka przy współpracy Hanny Tadeusiewicz. Warszawa: Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 2011. Dorobek polskiej leksykografii bibliologicznej jest niemały. Na półkach biblioteczn... więcej
Przegląd Biblioteczny 2/2015
red. nacz. Elżbieta Barbara ZybertARTYKUŁY Elżbieta Barbara Zybert: Po co bibliotekom jakość? 181 Katalin Varga: Information Literacy and Education in Hungary 193 Adam Jachimczyk, Magdalena Chrapek: Katalogi artykułów (Presell Pages) – analiza stron internetowych wykorzystywany... więcej
Przegląd Biblioteczny 1/2018
ARTYKUŁY Magdalena Wójcik: Sztuczna inteligencja - potencjał dla procesów zarządzania informacją. Justyna Jasiewicz: Obszary, problemy i metody badawcze library and information science. Część II Urszula Knop: Oferta politechnik w zakresie "Zeszytów Naukowych" i "Prac Naukow... więcej
Czasopisma
Poradnik Bibliotekarza 9/2011
  Artykuły: Agresja wśród młodzieży Agresja wśród młodych ludzi staje się ważnym problem społecznym. Z tym zjawiskiem może również spotkać się bibliotekarz współpracujący z młodzieżą. Lektura artykułu B. Pilczuk ,bibliotekarki pracującej z mło... więcej
Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2021
Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2021 Data dodania: 14.04.2022Protokoł Komisji Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego z przeprowadzenia wyboru publikacji do nagrodzenia za rok 2021 Komisja Nagrody otrzymała do 15 marca 2022 r. 4 nominacje wraz z uzasadnieniami. W każ... więcej