Wyszukiwanie: „Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa”

Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego za 2015 r.
Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego za 2015 r. Data dodania: 07.04.2016Do Nagrody zgłoszono 10 pozycji w 4 kategoriach: prace o charakterze teoretycznym, metodologicznym, źródłowym Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej : konteksty – istot... więcej
Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego za rok 2011
Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego za rok 2011 Data dodania: 01.06.2012 Do Nagrody Naukowej im. Adama Łysakowskiego 2011, Jury nominowało następujące publikacje: Kategoria: prace o charakterze teoretycznym, metodologicznym, źródłowym 1. Katyń, dipisi, PKPR na łamach polskich czaso... więcej
Czasopisma Archiwalne
Przegląd Biblioteczny 1998, z.2/3
Polska Akademia Nauk. Biblioteka w Warszawie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Sordylowa, Barbara. Red.Artykuły BARBARA SORDYLOWA: Bibliologia a naukoznawstwo 129 ANNA OGONOWSKA: Biblioteki w społeczeństwie informacyjnym na przykładzie Unii Europejskiej i jej państw członkowskich 135 ... więcej
Przegląd Biblioteczny 2/2018
. ARTYKUŁY Lilianna Nalewajska: Proces tworzenia oferty edukacyjnej w bibliotece akademickiej – na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie Ewa Głowacka, Tomasz Więcek: Heuristic Evaluation of University Libraries’ Mobile Websites in Poland (Analiza heurystyczna mobi... więcej
Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2014
Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2014 Data dodania: 12.06.2015Do Nagrody zgłoszono 9 pozycji w 4 kategoriach: prace o charakterze teoretycznym, metodologicznym, źródłowym Babik Wiesław: Ekologia informacji. – Kraków : Wydaw. UJ, 2014. - 196 s. Baltazar Opec... więcej
Podręczny Słownik Bibliotekarza - recenzja
Podręczny Słownik Bibliotekarza - recenzja Data dodania: 02.03.2012Oprac. Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka przy współpracy Hanny Tadeusiewicz. Warszawa: Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 2011. Dorobek polskiej leksykografii bibliologicznej jest niemały. Na półkach biblioteczn... więcej